Magyar papi hivatásokért imádkoztak a felvidéki hívek

Külhoni – 2020. május 6., szerda | 13:54

A felvidéki Pázmaneum Társulás Jópásztor-imakilenceddel készült a hivatások világnapján, május 3-án tartott komáromi XXXI. Jópásztor Imanapra. Április 25-én, Szent Márk evangélista ünnepén Pozsonyeperjesen kezdődött a kilenced. Naponta, különböző egyházközségekben imádkoztak a felvidéki hívek magyar főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért.

Az imakilenced első állomását Lénár Károly atyának, a komáromi imanap tizenöt éve elhunyt szellemi atyjának emlékére szentelték. Karaffa János plébános, a Pázmaneum Társulás elnöke a nyitó szentmisében kiemelte, hogy saját pásztorokra van szüksége a felvidéki magyarságnak, hiszen „az idegen hangjára nem hallgatnak a juhok”.

Buzdított a kitartó imára is, rámutatva a követendő papi példaképekre. „Kérjük az Urat, hogy a nyomukban támadjanak bátor papok, akik viszik a keresztet, Krisztus keresztjét. Nekünk, magyaroknak különösen fontos, hogy a mi magyar népünkhöz eljusson ma és mindig Krisztus igazsága, hogy ez áthassa nemzetünket s alakítsa Krisztuséhoz hasonlóvá lelkünket.”

Lénár Károly atya, a komáromi imanapok szellemi vezére volt, hosszú időn keresztül életben tartotta ezt a kezdeményezést. Harminc éven át változatlan maradt az imanap szándéka, és bár idén az internet segítségével vehettek csak részt rajta a hívek, megmaradt a szándék, amely ma is aktuális. „Továbbra is kell imádkoznunk magyar papi és szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért” – fogalmazott a Pázmaneum Társulás elnöke.

Az imakilenced további állomásai voltak: Nagycsalomja, Érsekújvár, Szőgyén, Nána, Nádszeg, Nagyölved, Lég, végül Komárom.

A kilenced záró szentmiséjét Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke celebrálta, aki az evangélium után felolvasta Orosch János nagyszombati érsek pásztorlevelét. A szentmise végén Farkas Zsolt szőgyéni plébánosnak, a Jópásztor Alapítvány elnökének gondolatai hangzottak el. „A Jó Pásztor vasárnapján az egész római katolikus világ imádkozott papi és szerzetesi hivatásokért, a főpásztorokért, a Szentatyáért. Mi is csatlakoztunk a felhíváshoz, lebontva a világegyházat a mi kis közösségünkre... Fontos az, hogy a pásztor valóban ismerje az ő népét, ismerje az anyanyelvét, ismerje a kultúráját, ismerje a történelmét, ismerje az örömeit és a bánatait. Hiszen csakis így tud hatékony jó pásztorként működni.”

A Jópásztor imakilenced résztvevőivel karöltve a Pázmaneum Társulás hagyományos módon és online formában is aláírásgyűjtést indított, amelyben Ferenc pápát ismételten arra kérik, hogy nevezzen ki saját magyar főpásztort a felvidéki magyar katolikusok részére. A nyilatkozat EZEN AZ OLDALON keresztül írható alá.

Forrás és fotó: Pázmaneum Társulás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria