Majnek Antal munkácsi megyéspüspök hetvenéves

Külhoni – 2021. november 18., csütörtök | 18:30

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, Majnek Antal november 18-án ünnepli hetvenedik születésnapját.

Majnek Antal Budapesten született 1951. november 18-án. Az általános iskolát Pilisszentlászlón végezte, majd a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. A Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett, ezt követően egy évig a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában dolgozott.

1977-ben lépett be Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett magyarországi provinciájába. A Ferences Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait Esztergomban és Budapesten. 1981. szeptember 15-én tette le örökfogadalmát, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban fizika–technika és hittan szakos tanárként működött.

A rendszerváltás után 1989 júliusában két rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar hívek szolgálatára. Huszti plébánosként a huszti és a técsői járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. Emellett 1993-tól ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát.

2019 júliusában emlékeztek meg a kárpátaljai ferences misszió indulásának harmincadik évfordulójáról. Majnek Antal akkor így idézte fel a kezdeteket:

Amikor megérkeztünk, a temetőben volt az első szentmise. Ez sok mindent elmond, de legfőképpen azt, hogy feltámadunk.

Ebben a reménységben éltek itt a hívek a nyomorúság idején. Majd harminc évvel ezelőtt ez a reménység elkezdett kiteljesedni. Azóta él, erősödik és növekszik ez a gyönyörű szép reménység: velünk az Isten!”

Majnek Antal egy másik jeles évfordulót is ünnepel idén: püspökké szentelésének huszonötödik jubileumát.

II. János Pál pápa 1995. december 9-én febianai címzetes püspökké, a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé nevezte ki, december 17-től pedig ő lett az általános helynök. Püspökké szentelésére, amit II. János Pál végzett, Rómában került sor 1996. január 6-án.  1997. október 7-én a pápa Majnek Antal püspököt nevezte ki a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság ordináriusává.

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 2002-ben jött létre; Majnek Antalt 2002. március 27-én nevezte ki a pápa az egyházmegye első megyéspüspökévé. Ünnepi beiktatására 2002. szeptember 27-én került sor a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban.

A szentelés évfordulója alkalmából bemutatott szentmisén a püspök így fogalmazott: „Amikor az ember visszanéz erre a huszonöt évre, az első szó a hálaadás. Hálaadás az Úristennek, legfőképpen azért, hogy megtartott hűségben.

Szent Ferenccel mondhatom: ez teljesen Neki köszönhető. Részemről csak az »igen«, az »ámen« szükséges Isten akaratára, tervére, a többit aztán ő már elvégzi.”

Az életrajz forrása: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria