Mária-koronázás Csíkmenaságon – KÉPGALÉRIA

Külhoni – 2023. szeptember 2., szombat | 12:02

Bár több évszázados hagyománynak tűnik, valójában a szocializmus idején, az 1950-es években keletkezett az a gyönyörű szokás Csíkmenaságon, hogy Mária királynő ünnepének nyolcadában az egyházközség falutízeseinek hívei királynőjükké koronázzák a Szűzanyát, és felajánlják neki közösségüket. Idén augusztus 27-én tartották a Mária-koronázást az erdélyi településen.

A kis szobrot négy fiú vitte a templomba, őket pedig – a Szűzanya tizenkét csillagból álló koronáját jelképezve – jobbról és balról hat fiú és hat lány gyertyával kísérte, kis mécsessel a kezükben. A virágkoronát két lány vitte a templomba.

Mária-énekeket énekelve vonultak a menasági templomba, ahol kérték Jenei János plébánost, hogy koronázza meg a Szűzanyát. A koronázás alatt az Egészen szép vagy, Mária kezdetű éneket énekelték, majd a közösség Mária oltalmába ajánlotta magát.

A felajánlás után a hagyományoknak megfelelően a megkoronázott Szűzanyát mint Csíkmenaság királynőjét énekes körmenetben vitték körbe a település központjában a népviseletbe öltözött hívek.

A Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954. október 11-én rendelte el XII. Piusz pápa, Ad cæli Reginam enciklikájában, a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének 100. évfordulóján. XII. Piusz Mária-évet hirdetett, és arra kérte a világ püspökeit, hogy egyházmegyéikben ünnepeljék meg a Szűzanyát, és kérjék segítségét életükre. A Szentatya 1954-ben Rómában megkoronázta a Szűzanya Salus Populi Romani-ikonját.

Bakó Gábor akkori menasági esperes-plébános kezdeményezésére a helyi fiatalok egy Mária-képet vittek a körmeneten, majd a plébános vezetésével szentmise keretében Mária oltalmába ajánlották a közösséget. A Szűzanyát – az ő híveiként – Menaság királynőjévé fogadták. Az ünnepséghez a következő években is ragaszkodtak a fiatalok. 1967-ben elkészíttették a menasági Mária-szobor kicsinyített mását, azt vitték a körmenetre. Györgydeák Lajos plébános lelkesen folytatta a megkezdett szép szokást.

Forrás: A hittan.ro Facebook-oldala/Romkat.ro

Fotó: Bálint Katalin/a csíkmenasági plébániatemplom Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria