Marton Zsolt mutatott be szentmisét Máriaradnán Magyarok Nagyasszonya ünnepén

Külhoni – 2022. október 11., kedd | 16:22

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, szombaton ismét megtelt a máriaradnai kegytemplom tágas hajója, magyar hívek érkeztek a temesközi régió legismertebb Mária-kegyhelyére a temesvári egyházmegye több plébániájáról, valamint az anyaországból. Pál József Csaba megyéspüspök meghívására a szentmisét Marton Zsolt váci főpásztor mutatta be.

Bevezetőjében a temesvári megyéspüspök üdvözölte a jelenlévőket, külön kiemelve a Makóról és Szegedről gyalogosan, illetve kerékpárral érkezett zarándokok ragaszkodását. Elmondta, hogy a Zarándokhívogató című kiadványt, amelynek néhány példányát a szeged-csanádi egyházmegyés gyalogos búcsújárók hozták magukkal az ötszáz éves kegyhelyre, buzdításul szánják mindazoknak, akik csatlakozni szeretnének ehhez a régi, szép hagyományhoz.

Megköszönve az üdvözlő szavakat, Marton Zsolt váci megyéspüspök elmondta, hogy már régóta szeretett volna eleget tenni a temesvári főpásztor meghívásának, de a vírushelyzet az elmúlt két esztendőben megakadályozta radnai látogatását. Máriaradna azonban nem ismeretlen a számára, hiszen az elmúlt évtizedekben két alkalommal is felkereste már a kegyhelyet.

Szentbeszédében a főcelebráns püspök úgy fogalmazott: „A zarándoklat átalakít, átformál bennünket. Azt is ajándéknak tekintem, hogy néhány nappal ezelőtt Váci Egyházmegyénk egyik fontos zarándokhelyén voltunk, Máriabesnyőn. Hasonló időben épült ez a kegytemplom is, szintén kis bazilika, mint a máriaradnai, és mondhatom azt: Máriától Máriához jöttem, jöttünk. A legkedvesebb imánk Máriához az angyali üdvözlet. A latin nyelvben úgy fogalmaznak, hogy »Sancta Maria, mater Dei – Szent Mária, Isten anyja«. Mi, magyarok ezt úgy imádkozzuk, hogy »Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja«. Érezzük, hogy ebben egy bensőségesség, egy meghittség van, ő a mi nagyasszonyunk, ő a mi pátrónánk. Magna Domina Hungarorum – Magyarok Nagyasszonya.”

A liturgia végén Pál József Csaba temesvári megyéspüspök Szent Gellért-érmet nyújtott át Marton Zsolt váci főpásztornak, ily módon is megköszönve jelenlétét és a homíliában elhangzott szép, tartalmas gondolatokat.

A bazilika orgonáján ezen az ünnepen Bodroghi Andrea máriaradnai és Gáspár Géza Gábor dettai kántor, valamint Hajas Mihály pécskai kántorhelyettes közismert népénekeket szólaltatott meg, melyeket az egybegyűlt hívek együtt énekeltek. A szentmise végén a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusz akkordjai csendültek fel.

A zarándoklat keresztúti ájtatossággal fejeződött be a kegytemplom mögötti magaslaton felállított stációknál.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye/Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria