Megáldották a felújított székelyudvarhelyi kórházkápolnát

Külhoni – 2019. május 8., szerda | 9:41

Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke szentmise keretében áldotta meg a székelyudvarhelyi kórház felújított, új kegytárgyakkal bővült kápolnáját május 4-én délelőtt.

A székelyudvarhelyi kórházi kápolna a Szűz Mária, betegek gyógyítója nevet vette fel. Búcsújaként a betegek világnapját, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenéseinek emléknapját, február 11-ét jelölték ki.

Kádár Miklós római katolikus kórházlelkész minden kedden, szombaton és vasárnap délután 5 órakor mutat be szentmisét a kórházkápolnában; vasárnap délelőttönként 11 órakor Katona Mózes kórházlelkész tart unitárius istentiszteletet.

*

A május 4-én, szombaton bemutatott ünnepi szentmisén Mátyás Károly főesperes köszönetét fejezte ki Tamás József püspöknek jelenlétéért, a kápolna megáldásáért, valamint a kórház egykori igazgatójának, Tóth Attilának, aki az 1990-es évek elején Szentannai Dénes főorvossal és Kovács Sándor akkori főesperessel együtt kezdeményezte a kórházkápolna kialakítását. Attól kezdve három felekezet betegei: katolikusok, reformátusok, unitáriusok szentmiséken, istentiszteleteken vehettek részt. „Hála és köszönet mindezért” – mondta Mátyás Károly.

2007-től az intézmény főigazgatója, Lukács Antal kórházlelkészi minőségben Kádár Miklós segédlelkészt alkalmazta. A lelkipásztorok osztályról osztályra járva látogatják a kórház betegeit, istentiszteletre hívják a betegeket a kápolnába. Mindezzel nemcsak a testi gyógyítás biztos alapjait sikerült lerakni, de a lelki ápolásra is odafigyeltek – emelte ki a főesperes.

A felújítás mellett új kegytárgyi elemekkel, templomi kellékkel is bővült a városi kórház kápolnája. Mátyás Károly főesperes megköszönte az önkéntesek munkáját és szolgálatát, akik rendszeresen imádkoznak, gondoskodnak a kápolna fenntartásáról. „A megteremtett és megadatott lelki támaszok, segítségek mellett itt, a Szűzanya oltalma alatt, ebben a kápolnában adassék meg, hogy sokan vigaszra leljenek és jöjjenek rá arra, hogy Krisztus követésének egyetlen lehetséges útja a kereszt hordozásának útja. Hadd tapasztalják meg, hogy a sok betegből, ha kevés is gyógyul meg fizikailag, annál több gyógyul meg lelkileg.”

Tamás József segédpüspök a szentmise elején elmondta: huszonkét éves főpásztori tevékenysége alatt ez a második alkalom, hogy kórházi kápolnát áldhat meg. Az első Kézdivásárhelyen történt. A segédpüspök imádkozott azért, hogy a kápolna erőforrást jelentsen a betegek, orvosok, ápolók és a vigaszt keresők számára.

Szentbeszédében arról elmélkedett, hogy a kápolna a velünk maradó Jézus szeretetének, jelenlétének jele. Mire szorulna rá egy beteg ember, mint vigasztalásra, reményre, hogy még meggyógyulhat, testvérei javára válhat; erőre, hogy viselni tudja szenvedéseit, tudjon megküzdeni a megpróbáltatásokkal – hangzott el a homíliában. „A kápolna olyan legyen, mint az emberben a szív, amelyből az élet tápláléka árad az egész testbe, hogy az a test élő legyen, megmaradjon. Áradjon belőle Isten áldása és segítsége a betegek, hozzátartozóik, illetve az orvosok, nővérek számára is” – mondta Tamás József segédpüspök.

A szentmisén Bereczki-Orbán Zsolt református lelkész és az unitárius lelkész is kérte Isten áldását a felújított épületre, a benne imádkozókra.

Lukács Antal, a kórház főigazgatója ismertette: mivel a kápolna a kórház adminisztratív épületében van, ahol modernizálás történt, a kápolnát is felújították, saját költségükön. A munkálatok folytatását tervezik, az ablakokat szeretnék vallásos szimbólumokkal díszíteni. Arra is megoldást keresnek, hogy a gyóntatás ne a kórtermekben történjen. Szépítik az udvart, ahol a tervek szerint kis kápolnát is építenek.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria