Megáldották a Schönstatti Mária-nővérek új közösségi házát Temesváron

Külhoni – 2019. november 1., péntek | 12:01

Pál József Csaba megyéspüspök a temesvári egyházmegyés lelkipásztorok, szerzetesek és szerzetesnők, valamint hívek népes csoportja jelenlétében szentmise keretében megáldotta a Schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házát október 25-én.

Az eseményen részt vett M. Ilga Dreier tartományfőnök, valamint a németországi és ausztriai nővértársak. Üdvözlő beszédében Bukovics Erika-Mária nővér köszönetet mondott a püspöknek és munkatársainak, továbbá mindazoknak, akik segítettek a közösségi házat otthonossá és szebbé tenni – számol be az eseményről a temesvári egyházmegye sajtóirodája.

„A házszenteléssel Isten és a Szűzanya áldását kérjük házunkra és tevékenységünkre. Szeretnénk, hogy azok, akiket meghívtunk erre a közös ünneplésre, és akik a házunkba betérnek, részesüljenek ebben az áldásban, velünk örvendjenek, hisz ők is részesei ennek az új kezdetnek. A Romániai Schönstatt Mozgalom, de mindenekelőtt a nővércsalád életében új korszak kezdődött el itt, Temesváron, itt, Romániában, és ehhez elengedhetetlen Isten és a Szűzanya, a Háromszor Csodálatos Anya, Schönstatt Győzedelmes Királynője oltalma és vezetése a szeretetszövetségben” – mondta Bukovics Erika-Mária nővér.

Ezt követően M. Ilga Dreier tartományfőnök felidézte a temesvári indulás pillanatait, amikor Kapor János plébános több mint egy évtizeddel ezelőtt felkarolta e mozgalom tevékenységét, illetve M. Aenn nővér fáradhatatlan munkáját, aki évekig szolgálta a mozgalom romániai megerősödését.

„Amikor erre a házra nézek, azt mondom, hogy ez Mária háza, Schönstatt-ház, egyházmegyénk egyik biztos pontja, ahol a Szűzanyát különösen is tisztelik, Mária egyik otthona” – fogalmazott román nyelvű homíliájának bevezetőjében a szentmisét celebráló Pál József Csaba megyéspüspök. Magyar nyelvű szentbeszédében a mozgalmakat és azok tevékenységét állította középpontba a főpásztor.

„Amikor a Szentlélek látja, hogy az Egyháznak szüksége van különféle ajándékokra, karizmákra, megadja azokat. Különböző embereknek különleges karizmákat is ad, hogy ezekkel az Egyházat a maga teljességében vagy annak különféle aspektusai szerint megújítsa. Ilyen karizmája volt Szent Benedeknek, Assisi Szent Ferencnek, Szent Domonkosnak, Loyolai Szent Ignácnak, Szent Teréznek. Azok a rendek, amelyek akkor megalakultak, mind mozgalmakként indultak el.

Így tesz a Szentlélek ma is, így hívta életre Kentenich atya által a Schönstatt Mozgalmat, hogy Szűz Mária különleges szeretete és példája által megújítsa az Egyházat” – fogalmazott a püspök.

Pál József Csaba XVI. Benedek pápát idézte: „Az egyházi mozgalmak és új közösségek jelentik az egyik legfontosabb újdonságot... (…) Tanúi voltunk egy erőteljes missziós lendület feléledésének, amelyet az a vágy mozgatott, hogy szeretnék mindenkinek továbbadni azt a kincset, amit a Krisztussal való találkozás jelent, s amelyet úgy éltek meg, mint az egyetlen megfelelő választ az emberi szív mély szomjúságára az igazság és a boldogság iránt” (XVI. Benedek pápa beszéde a püspökökhöz az egyházi mozgalmakról és új közösségekről 2008. május 17-én).

A főpásztor örömét fejezte ki, hogy a temesvári egyházmegyében négy Schönstatti Mária-nővér szolgál, mint azt megfogalmazta: Máriaként és Máriával. A közösségi ház ünnepélyes megáldását követően a jelenlévők az udvaron agapén vettek részt.

A temesvári schönstatti nővércsalád tagjai: Bukovics Erika-Mária nővér, Marie-Gudrun Glückert nővér, Horváth Beáta-Mária nővér és Tari M. Böbe nővér.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria