Megérint-e az üres sír üzenete? – Húsvétvasárnap a határon túli egyházmegyékben

Külhoni – 2024. április 2., kedd | 16:35

Húsvétvasárnap, március 31-én a külhoni római katolikus egyházmegyék főpásztorai ünnepi szertartást vezettek a püspöki székhelyeken. A liturgiákról a külhoni egyházmegyék beszámolói alapján adunk körképet.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Urunk feltámadásának ünnepén Kovács Gergely érsek Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel, Kerekes László segédpüspökkel, a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium elöljáróival és a központi papsággal együtt mutatott be ünnepi szentmisét a gyulafehérvári székesegyházban.

A főpásztor homíliájában Jézus üres sírjának üzenetéről beszélt. Az üres sír az, amelynek láttan János, a szeretett tanítvány hitt (vö. Jn 20,8) – emelte ki Kovács Gergely érsek. – Amint Mária Magdolnának, Péternek és Jánosnak meglepetést okozott az üres sírral való szembenézés, úgy mi képesek vagyunk-e ekképpen szemlélni a feltámadt Krisztus üres sírját?

Isten a meglepetések Istene. Vajon mi, kétezer év elteltével, még meg tudunk-e lepődni az üres síron? Mert a meglepetés olyan esemény, helyzet, tény, amely csodálkozó lelkiállapotot okoz, amely megindítja a szívet.

Megérint-e az üres sír üzenete?

– tette fel a kérdést a főpásztor.

Fotó: Kováts Álmos-Botond/SIS

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

*

Szabadkai Egyházmegye

Húsvétvasárnap Fazekas Ferenc megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

Jézus személye, az ő élete, tanítása, szenvedése, halála és feltámadása maradandó, nagy fontosságú eseményé magasodott a mi világunkban. Még ma is felidézzük az akkori eseményeket, és nemcsak emlékezünk ezekre, hanem egész életünket, magatartásunkat igyekszünk Jézus személyéhez igazítani. Ő a mi Megváltónk, akiben hiszünk, remélünk. Szeretjük és ragaszkodunk hozzá – hangsúlyozta homíliájában a főpásztor. – Jézusra tekintünk ma is, aki útmutatást ad világunk fejleményeiben és fordulataiban. Őbenne találjuk meg a biztonságunkat és a jövőnket.

A kezdet és a vég, a múlt és a jövő a feltámadott Jézusé, aki halott volt, és íme él.

Krisztus feltámadása és a fenségben való kinyilvánulása közt fut a mi időnk, a mi életünk. Mi, keresztények a hit, a remény fényében járunk.

Ebben a földi életben sok viszontagságon kell átmennünk, nem kevés csapást, tragédiát kell átélnünk és túlélnünk. Mindezek mellett azonban fölragyog előttünk a húsvét örömhíre, Jézus föltámadása. Így nem a pusztulásé, a megsemmisülésé és a halálé az utolsó szó – emelte ki szentbeszédében Fazekas Ferenc.

Végül Szent Pál apostol szavait idézte a főpásztor: „Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.”

Fotó: Kovács Attila

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Krisztus feltámadása azt üzeni nekünk, az ő népének: „Ne féljetek!” Amikor minden elveszettnek látszik, akkor is reménykedhetünk – mert van feltámadás.

Ha nagypéntek után, amikor minden elveszettnek tűnt, eljött húsvét vasárnapja, akkor minden helyzetben van remény

– fogalmazott a temesvári Szent György-székesegyházban az Úr feltámadásának ünnepén, március 31-én bemutatott szentmisén Pál József Csaba megyéspüspök.

Ennek a napnak az az üzenete, hogy van feltámadás, és nekünk a békét kell keresnünk. Ezt az utat mutatta meg nekünk Jézus a kereszten – mondta homíliájában a főpásztor. – A keresztények hivatása, hogy kövessék a megfeszített és feltámadt Krisztust.

A zenei szolgálatot a székesegyház kórusa és zenekara látta el, Walter Kindl székesegyházi karnagy vezetésével.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria