Mi vagyunk a kincs, amit meg kell találni – Búcsús szentmise a gyulafehérvári teológiai líceumban

Külhoni – 2023. november 9., csütörtök | 18:06

Borromeo Szent Károly püspököt, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájának védőszentjét köszöntötte és közbenjárását kérte az intézmény diákközössége és tanári kara november 6-án este a búcsúi szentmisében. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kerekes László segédpüspök volt, az igét Birton Róbert-Attila székelykáli plébános hirdette.

A szentmisén jelen voltak a papnevelő intézet tanárai, valamint többen, akiket valamilyen szálak fűznek az iskolához. A szentmisén szolgálatot teljesítettek az iskola diákjai: az asszisztálásban és az éneklésben, scholában vállaltak aktív szerepet.

Birton Róbert-Attila székelykáli plébános szentbeszédében egy perzsa elbeszélést vett alapul, amelynek tanúságán keresztül rámutatott arra, hogy mindannyian kincsek vagyunk. E kincs felfedezéséhez vezető út maga az életünk, és feladatunk rátalálni. Borromeo Szent Károly püspök életpéldájával pedig utat kíván mutatni erre.

A szónok a szent életéből két fontos erényt emelt ki: az előkészületet és az alázat gyakorlását. Kifejtette, hogy a védőszent a csendnek, a meditációnak volt az embere. Írásainak visszacsengő gondolata, hogy a lelkeket csak térden állva lehet megnyerni.

Birton Róbert-Attila rávilágított annak a fontosságára, ami Szent Károly életét is széppé tette, az előkészületre. Másabb lehet a napunk, ha felkészülünk rá, más tud lenni az imádságunk, ha felkészülünk rá, más lenne a szentmisénk, ha felkészülnénk rá.

A székelykáli plébános arra bátorította a diákokat, hogy szakítsanak időt a csendre, valamint hogy tudatosan és szándékosan éljék az életet, hiszen csak ezáltal lehet jól jelen lenni az imádságban és a közösség életében.

Borromeo Szent Károly második kiemelt erénye a humillitas, az alázatosság volt. Nemcsak a kort, amelyben élt, határozta meg ez az erény, hanem életének mindennapjait is.

Birton Róbert-Attila hangsúlyozta, hogy Borromeo Szent Károly mindig törekedett az alázatosságra, ami stílusában is megmutatkozott; felfedezhető döntéshozatalában is: alázattal kikérte mindig a barátai véleményét, és sokat imádkozott előtte, hogy döntése Isten akaratával megegyezzen. Ezen a ponton kapcsolódhatunk hozzá: nekünk is imádkoznunk kell mindennapjaink és életre szóló döntéseink meghozatala előtt – emelte ki a búcsúi szentmise szónoka.

A szentkáli plébános elmélkedése végén Borromeo Szent Károly püspök közbenjárását kérte, hogy követve az ő nyomdokait rátaláljunk a kincsre, ami mi magunk vagyunk, felfedezve elrejtett istenarcaink szép vonásait.

Szerző: Kovács József spirituális

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Dicu Adrian

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria