Mit mond a Lélek? – Ünnepi hét a piarista nővéreknél Nagykárolyban

Külhoni – 2019. március 8., péntek | 12:47

A szatmári egyházmegyei piarista nővérek egyhetes eseménysorozattal készülnek Boldog Celestina Donati ünnepére Nagykárolyban. A március 18-án kezdődő ünnepségsorozatról és a szerzetesközösség új tematikus időszakáról, a meghallgatás évéről Tóth Borbála nővér készített összefoglalót.

A piarista nővérek számára a 2018 nyarán megtartott rendi káptalan óta az akkor felvázolt célkitűzések és meghatározott feladatok megvalósításával telt az idő. A nagy horderejű feladatok részletes kidolgozása ebben az egyházi évben zajlik. A gondviselés különös kegyelmeit kérik valamennyi piarista nővér imádságos tevékenységére; minden munkatársuk, önkéntesük, barátjuk és jóakarójuk az Isten ügye iránti szeretetteljes áldozatkészségére. Új tematikus évet is kezdtek: a meghallgatás évét.

Az egész kongregáció előtt álló kihívásokkal néznek szembe. A mindennapi feladatok megoldásával kapcsolatban vallják, hogy Isten szavára odafigyelve, az ő akaratát keresve, a Szentlélek sugallatait meghallva a legjobb cselekedni. Ezen odafigyelést, a szerető meghallgatás gyakorlását hangsúlyozza ez év minden eseménye a kongregáció közösségeiben, szerte a világon.

A szatmári egyházmegyében ez a téma szorosan összekapcsolódik a kegyelem éve tematikájával. Március 18-án, a rendalapító Boldog Celestina Donati ünnepén kezdődik a „Mit mond a Lélek?” hete a piarista nővéreknél. Az eseménysor fénypontja a Kalazanci Szent József-plébániatemplomban este 6 órakor tartandó püspöki szentmise, melynek keretében a nővérek megújítják fogadalmukat és Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér leteszi örökfogadalmát a rend elöljárójának kezébe. Az ünnepi szónok Molnár Lehel piarista szerzetes tanár lesz.

Az ünnepségsorozat március 19. és 21. között folytatódik a rendi elöljáró által vezetett vizitációval, melynek középpontjában a kongregáció jövőképének kialakítása áll. Március 20-án délelőtt szentségimádást tartanak Celestina Anya Oázis kápolnájában; március 22-én nyílt napot szerveznek az Oázisban, másnap pedig új szerzetesi hivatásokért mutatnak be szentmisét az Oázis kápolnájában. A kongregáció valamennyi közössége felajánl egy szentmisét – új hivatásokat kérve Istentől a meghallgatás évében. Nagykárolyban ezt a szentmisét e rendhagyó héten mutatják be, melyet követően a rend elöljárója az Oázis kis lakóinak életét segítő önkéntesekkel találkozik.

A szerzetesközösség várja az érdeklődőket a hét eseményeire, továbbá kérik minden jóakaratú ember imádságát különösen is az örökfogadalmára készülő Ágnes nővérért, a Piarista Nővérek Kongregációja vezetésének szolgálatát végző szerzetesekért és valamennyi piarista nővérért.

Tóth Borbála piarista nővér

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria