Nagyböjti családos lelkinapot tartottak az Arad megyei Pécskán

Külhoni – 2020. március 13., péntek | 10:26

A pécskai római katolikus plébánia adott otthont március 7-én, szombaton a Temesvári Egyházmegye által meghirdetett magyar nyelvű nagyböjti családos lelkinapnak. Köles Katalin beszámolóját olvashatják.

Húsz család vett részt az Egy kenyér, egy test címmel megrendezett találkozón, legtöbben Pécskáról, valamint egy-egy család Temesvárról és Szentlányról. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán a pécskai találkozón Szilvágyi Zsolt és Tari M. Böbe nővér a szentmisét mint a házasélet működésének „tükörképét” mutatták be.

A délelőtt folyamán Böbe nővér „Ha ismernéd Isten ajándékát…” (Jn 4,10) címmel tartott előadásában a szentmise bevezető szertartásáról úgy beszélt mint férj és feleség közti találkozásról, a bevonulás/hazaérkezés, lelkiismeretvizsgálat/egymásra hangolódás, dicsőség/dicsérő szavak párhuzamok segítségével. Az igeliturgia mozzanatai az egymásra figyelésre, meghallgatásra, az együtt töltött minőségi időre, kommunikációra tanítanak bennünket.

Zsolt atya Eucharisztiából élő család című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szentostyában megtestesülő krisztusi áldozat jelképezi a családban megélt számtalan áldozatot. A házastársak számára elgondolkodtató: engedjük-e, hogy megtörjenek, s elfogyasszanak bennünket? A szentmise befejező szertartása pedig azt jelképezheti, hogy a családtagok egymást megáldhatják, és egymás számára áldás lehetnek.

Az ebédet követően játékos formában tapasztalhattuk meg a kommunikáció fontosságát, majd „értéktőzsdén” licitáltunk emberi értékekre, amelyek kitöltik mindennapjainkat. A kiértékelőt családos keresztút követte a templom melletti Szentháromság parkban.

A családos lelkinap záróeseménye püspöki szentmise volt, amelyet Pál József Csaba megyéspüspök celebrált a jelenlévő papság és a szép számban összegyűlt hívek körében. A mise végén az arad-ségai plébániáról érkezett Baum család tartott beszámolót arról, mit jelent a szentmise a családi életükben, majd a gyermekek bemutatták, mivel foglalkoztak, míg a szülők részt vettek a programokon.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria