Nagyboldogasszony főbúcsúját ünnepelték a nyitrai kálvárián

Külhoni – 2019. augusztus 23., péntek | 14:15

A felvidéki búcsújáróhely, a nyitrai kálvária története Mátyás király korára vezethető vissza. A zoboraljai magyarok számára ma is közkedvelt kegyhely immár az egész esztendő folyamán, májustól decemberig várja havonta zarándoklatra a magyar híveket. Főbúcsúját augusztus 15–18. között ünnepelték.

Zeman István, a magyar búcsúk főszervezője kezdeményezésére az idei zarándokév a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való felkészülés jegyében zajlik, hogy Zoboralja hívei is méltóképpen hangolódjanak az egész magyarság számára fontos világeseményre.

Az ünnepségsorozat Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én engesztelő szentségimádassal kezdődött. Az Oltáriszentséget abba a monstranciába helyezték, amelyet egykor Mária Terézia királynő adományozott a nyitrai kálváriának.

Az adorációt követő ünnepi szentmisét Herdics György címzetes apát, a Remény felvidéki katolikus hetilap főszerkesztője mutatta be Biróczi István esperessel, a nyitrai magyarok lelkiatyjával együtt, akit 55 évvel ez előtt e napon szenteltek pappá.

Herdics György arra bátorította a zoboraljai magyarokat, hogy ne hagyják el hitüket és magyarságukat, becsüljék meg a hit és a közösség erejét. Mindig bátran tekintsenek a Szűzanyára, hiszen Mária élete a mi életünk is, azzal a különbséggel, hogy mi még nem vagyunk olyan szentek. Fontos ezért, hogy zarándokoljunk, kitartóan imádkozzunk, hogy szentek lehessünk. Gondjainkat rakjuk le mindig bizalommal mennyei Édesanyánk lábaihoz. Itt mindig rádöbbenhetünk, hogy nem vagyunk egyedül – mondta a szónok. Külön megköszönte, hogy ilyen szép számban gyűltek össze a hívek, köztük a gútai hittantáborban részt vevő gyermekek.

Augusztus 17-én és 18-án a NEK missziós keresztje előtt imádkozhattak a főbúcsún jelen lévők. A keresztet a szabadtéri oltárnál állították fel, így a szlovák hívek számára is hirdette a következő évben Budapesten megrendezendő világkongresszust.

A missziós keresztet ünnepi liturgiával fogadták, melyet Viliam Judák nyitrai püspök vezetett, aki magyarul is köszöntötte a híveket. Ezt követően ünnepi szentmisét mutatott be Fábry Kornél, a NEK főtitkára. Az eseményen több száz zarándok vett részt, akik közül néhányan gyalogosan érkeztek, több mint száz kilométert megtéve.

Fábry Kornél hangsúlyozta, Isten legnagyobb ajándéka számunkra Ő maga. Szavai szerint azonban „Jézus nem csak vasárnap akarja nekünk adni magát. Mondhatjuk neki például csütörtökön, hogy »várj még, most nincs rád időm, majd talán vasárnap lesz«? Nem, ő naponta vár minket, naponta társunk akar lenni. Ne hagyjuk őt eredmény nélkül ránk várni!” A szónok arra is hívott, hogy váljunk jellé a mai világban, és kiemelte az igazán Jézus Szíve szerinti hivatásokért való imádság fontosságát.

A szentmise után a NEK főtitkára előadást tartott a missziós házban, melynek keretében meghívta a zoboraljai magyarokat a budapesti világeseményre.

Az augusztus 18-i ünnepi szentmisét Haľko József pozsonyi segédpüspök mutatta be, aki homíliájában arról beszélt, hogyan tudjuk munkahelyeinken, az iskolában, az utcán, vagyis a mindennapjainkban hirdetni Krisztust. A Szűzanya példáját állította a hívek elé, aki hitte, hogy az élő Isten ad neki feladatot. A zarándokokat e szavakkal buzdította a szónok: „Hozzátok Jézust, ahova csak mentek! Legyenek szavaitok és tetteitek olyanok, hogy Krisztust lássák bennetek, lehessen érezni belőletek, hogy ki a ti Uratok! Ne féljünk tanúságot tenni hitünkről, (...) ne hallgassunk akkor, amikor az igazság mellett ki kell állni a mai társadalomban. Szeretettel, higgadtan, de bátran és gerincesen védjük meg keresztény értékeinket!”

A főpapi szentmise után a hívek együtt járták végig a keresztek helyes viseléséről elmélkedve a magyar keresztutat.

Forrás és fotó: Zeman István

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria