Nagyváradon lezárult a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza

Külhoni – 2022. június 9., csütörtök | 14:17

A párbeszéd folytatódik, fogalmazott Kovács F. Zsolt, a nagyváradi püspökség irodaigazgatója pünkösdhétfőn, június 6-án délután a nagyváradi székesegyházban bemutatott szentmisén, amelynek keretében lezárták a 2023-as püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető folyamat egyházmegyei szakaszát.

„Az ötletelgetések tovább érlelődnek, az egymásra való odafigyelés még intenzívebbé lesz, a kreatív kezdeményezések még bátrabbak; az Isten keresése és követése még következetesebbé vált” – részletezte az irodaigazgató. Böcskei László megyéspüspök és a kapcsolattartó csoport tagjai is megosztották szinódusi tapasztalataikat.

Böcskei László arra hívta az egyházmegye papságát és híveit, akik valamilyen formában bekapcsolódtak a kihívásokkal teli munkába, hogy közösen adjanak hálát Istennek a szerzett tapasztalatokért.

A szentmise kezdetén Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója felidézte, hogy amikor tavaly ősszel megnyitották az egyházmegyei szakaszt, úgy érezték, újszerű meghívás és kihívás előtt álltak.

Ferenc pápa a szinódussal a lehető legtágasabbra nyitotta az Egyház ajtaját: mindenkit meghívott a beszélgetésre, a párbeszédre.

Ezzel mindenkinek lehetőséget biztosított gondolatai megosztására – mondta az irodaigazgató. A püspök kapcsolattartó munkacsoportot állított fel az egyházmegyei szakasz kezdetén, amelynek tagjai az egyházi és a közélet legkülönbözőbb területein keresték a párbeszéd lehetőségét. Ennek nyomán több mint húsz beszámoló készült el, amelyeket ünnepélyesen átadtak a szentmise keretében a főpásztornak.

Többek ezek, mint írásos dokumentumok, a szavak mögött emberi sorsok rejtőznek”

– mutatott rá Kovács F. Zsolt.

Böcskei László homíliájában emlékeztetett: arra kaptunk meghívást, hogy lépjünk ki a mindennapok logikájából. Ferenc pápa már a szinodális folyamat kezdetén  igyekezett ezt a mindennapi logikát félretenni, túllépni rajta, és a különböző célcsoportok felismerésére hívott mindenkit. „Ha az Egyház képére tekintünk, felfedezhetjük, hogy különfélék vagyunk az Egyházban – mondta a nagyváradi püspök. – Amikor a Szentatya a szinodális útra hívott, akkor arra szólított, hogy lássuk és fedezzük fel, hogy küldetésünk van mindenkihez, mindenkivel keresnünk kell a kapcsolatot. Elég nyitottaknak kell lennünk ahhoz, hogy egymással találkozva meg tudjuk hallani, amit a Szentlélek sugall, hogy azt követve helyreálljon az Egyház családjának nagy képe” Hangsúlyozta: „Az Egyház akkor él, ha mi is élünk benne”, majd hozzátette:

hogyha elindulunk egymás felé, ha meg merjük szólítani egymást, ha figyelünk a Lélek sugallatára, akkor élő, virágzó, jövőbe mutató Egyháznak leszünk az építői.

„Lássuk meg mindenhol és mindenkiben Isten Lelkét, az ő fényét, amely eloszlatja a sötétséget lelkünkből és környezetünkből” – fogalmazott a főpásztor.

Mielőtt a püspökök összeülnek a jövő évi szinódusra, előzőleg mindenki helyi szinten folytatja a párbeszédet, majd az elhangzottak fényében megvitatják a helyi és a világegyház aktuális helyzetét.

A nagyváradi egyházmegye kapcsolattartó csoportjának tagjai is megosztották tapasztalataikat. Nemes István hitoktató, a fiatalok moderátora elmondta, az ifjúság képviselői életszerű dolgokat szeretnének, nem teológiát, nem dogmatikát, nem elmúlt dolgokat. A tapasztalataikkal találkozó tanúságtételt szeretnének, olyan hithirdetést, ami választ ad a kérdéseikre, ami lehetővé teszi számukra, hogy a mai világban fiatalként vállalni tudják a hitet. Nemes István kiemelte, hogy a fiatalok valódi közösséget szeretnének saját plébániájukon, olyan egyéniségeket, akik össze tudják őket tartani, és akik olyan programokat tudnak szervezni, amelyeken megerősödhetnek a hitükben, egymással párbeszédbe elegyedhetnek a saját tapasztalataikról, hitükről.

A fiatalok teret szeretnének maguknak az Egyházban. Fizikai tereket is, ahol találkozhatnak, ahol jól érezhetik magukat, ahol közösségbe kovácsolódhatnak”

– mondta a hitoktató.

Hegedűs Ilona, a szociális intézmények moderátora olyan egykori rabokkal is találkozott, akik a börtönben tanultak meg imádkozni: ki az elcsendesedésben, a magányban elvégzett imában talált menedéket, ki a börtönlelkész által szervezett közösségi alkalmakban találta meg a lelki fejlődés útját. A beszélgetések és találkozások alapján Hegedűs Ilona szerint figyelemre méltó, hogy a fiatal családosok, a középkorúak és az idősek is a fiatalokkal való foglalkozást tartják kiemelten fontosnak.

Majoros Tibor akolitus, ifjúsági moderátor a nagyváradi egyházmegye videós összefoglalójában úgy fogalmazott, hogy a megkeresettek nagy része meglepődött azon, hogy az Egyház megszólítja őket, de a többségnél pozitív meglepetés volt, hogy valaki kíváncsi a véleményükre. Voltak azonban olyanok is, akik kételyeiknek adtak hangot: van ennek értelme? El fog a véleményem jutni valahova? – idézte őket Majoros Tibor. Ezeknek a fiataloknak az életében meglátása szerint a megkérdezésük gyógyító és pozitív tapasztalat volt, azt érezhették, hogy ők is fontosak, értéknek tekintik őket és számít a szavuk.

Serbán Mária, a vallási és szociális periférián lévők moderátora szerint

nagyon sokan vágynak arra, hogy őszinte, hiteles, szentéletű híveket és lelkipásztorokat lássanak.

Olyan igazi közösséghez szeretnének tartozni, amelynek a tagjai figyelnek egymásra, számítanak egymásnak és számíthatnak egymásra. Pünkösdhétfővel lezárult Nagyváradon a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza. Pünkösdhétfő egyben Szűz Máriának, az Egyház anyjának ünnepe is, és Serbán Mária meglátása szerint „az a feladatunk, hogy legyünk olyan gyöngéd szívűek az Egyház tagjaiként, amilyen egy igazi jó édesanya”.

Forrás: Szász István Szilárd/Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria