Nem elég az imát elmondani, át kell engedni a szívünkön – A Mária Légió lelkinapja Szatmárnémetiben

Külhoni – 2020. február 19., szerda | 11:59

Minden év télutóján összegyűlnek a Mária Légió „Keresztények Segítsége” Regia tagjai Szatmárnémetiben. Idén február 15-én tartották meg lelkinapjukat, amelyen több mint százhatvanan vettek részt, köztük Schönberger Jenő megyéspüspök.

A „Keresztények Segítsége” Regia Szatmár, Máramaros és Bihar megye szervezeteit foglalja magában. A lelkinapon még a Kolozs megyei Kisbájcs közösségének tagjai is jelen voltak. 

A Mária Légió imádságos lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a Római Katolikus Egyház tanítását vallva, máriás lelkületben együtt imádkoznak, karitatív tevékenységet folytatnak, lelki segítséget nyújtanak, evangelizálnak. A Mária Légiót az antik Róma hadserege mintájára alkották meg, így szervezeti egységeik neveit is az ókori római légióktól kölcsönzik: Praesidium – alsó szintű szervezet, Curia – alsó szintű területi szervezet, Comitium – középszintű területi szervezet, Regia – országos, illetve regionális szervezet, Senatus – egy ország légiós szervezeteinek irányító testülete, Concilium – néhány Regiát egy-egy Concilium vezet.

Schönberger Jenő püspök részt vett a reggeli megnyitón, és együtt imádkozta a légiósokkal a rózsafüzért. Ezt követően üdvözölte őket, kifejezve háláját, hogy vállalják a Mária Légió kötöttségét Isten és a Szűzanya iránti szeretetből. Megköszönte a sok imát, amit nap mint nap elmondanak a tagok az egyházmegyéjükért, papjaikért, embertársaikért, az elesettekért... Arra kérte őket, továbbra is odaadással mondják előírt imáikat: „A légió egy szabályok alapján megszervezett hadtest. Mária hadserege is akkor igazán hatásos, ha mindenki betartja a szabályokat” – fogalmazott a püspök, és felhívta a figyelmet arra, jó, hogy megvannak a szabályai az imaidőnek, az imamódnak, de az imák akkor lesznek gyümölcsözőek, ha megtöltik figyelemmel és szeretettel. „Nehogy imamalommá váljunk, amely üresen jár, és nem őröl semmit. Nem elég az imát csak elmondani, át kell engedni a szívünkön, az agyunkon, és elmélkedni kell arról, amit mondunk.”

A főpásztor arra is rámutatott: Nem elég az imát elmondani, az imaidőt kitölteni, hanem ugyanannyi időt kell szánnunk arra is, hogy hallgatunk, és hagyjuk, hogy a Jóisten beszéljen hozzánk, ő is elmondja, amit kíván. „Ez szokott a legtöbbször elmaradni. Amennyi időt fordítunk a szóbeli imádságra, legalább ugyanannyit kellene odaajándékoznunk az Istennek, hogy üzenhessen nekünk. Az imádság nem teljesítmény, hanem párbeszéd Istennel. De milyen párbeszéd az, ha csak mi mondjuk el a mondandónkat, és nem figyelünk oda arra, akivel beszélgetünk!”

A lelkinap során Harsányi László erdődi esperes tartott előadást a légiósoknak. Ezt követően ismertették a jegyzőkönyveket, a tagok elmondták a találkozókon szokásos imáikat, szentmisén vettek részt, majd délután további két előadáson vehettek részt, amiket Istvánfi Szilárd szamosdarai plébános és Bărbuț Péter, a nagyváradi Szent József-templom plébánosa tartott.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria