Olajszentelési misék a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2021. április 2., péntek | 20:02

Nagycsütörtök délelőttjén a főpásztorok a papsággal közösen mutatnak be szentmisét, amelyen megújítják azokat a fogadalmakat, amelyeket a szenteléskor Istennek és az egyháznak tettek. A szentmise másik fontos mozzanata a liturgia keretében a szentségek kiszolgáltatásához, valamint az oltár-, templom-, harang- és papszenteléshez használt olajok megáldásának a szertartása.

Gyulafehérvári Főegyházmegye

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek nagycsütörtök délelőttjén homíliájában hangsúlyozta, hogy Jézus apostolaira bízta művének a folytatását, Jézus ezen küldetése pedig az idők végezetéig szól, ez határozza meg a papság lényegét. Emlékeztetett, hogy az Úr a szolgálatra kente fel a papokat, ez a mérhetetlen ajándék felelősséggel is jár.

Szentbeszéde végén arra buzdította a papokat és a híveket is, hogy legyenek „Krisztus jó illatává”.

Fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook-oldala

*

Nagyváradi Egyházmegye

Az egyházmegye papjai nagycsütörtökön együtt mutatták be a krizmaszentelési szentmisét Böcskei László megyéspüspökkel a nagyváradi székesegyházban.

Prédikációban a főpásztor arról beszélt, hogy a pap Jézus Szívének ajándéka az egyház és a világ számára. Innen ered azoknak a férfiaknak a hivatása, akik mindent elhagytak azért, hogy a jó pásztor példáját követve teljesen a keresztény nép szolgálatára legyenek. Egy hittől és apostoli szeretettől átjárt pap hamar rádöbben arra, hogy a világ, amelyben él, a feje tetejére állt, mégis képes rá, hogy élete középpontjába Istent helyezze, s ezáltal világosságot vigyen a sötétségbe.

A Szent László-líceum diákjai idén is húsvéti gyertyák készítésével és díszítésével készültek az ünnepre, ezeket plébániáknak adományozták.

Fotó: Nagyváradi Egyházmegye honlapja és Facebook-oldala

*

Temesvári Egyházmegye

Nagycsütörtök a lelkipásztori hivatás és az Oltáriszentség alapításának ünnepe. Temesváron idén a gyárvárosi Millenniumi-templomban mutatta be Pál József Csaba megyéspüspök nagycsütörtökön délelőtt az olajszentelési misét.

A járványügyi zárlat feloldásának köszönhetően, a hatályos óvintézkedések betartása mellett a szentmisén jelen lehettek az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a megszentelt élet intézményeinek tagjai. 

*

Munkácsi Egyházmegye

A munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban nagyszerdán délelőtt tartották az olajszentelési szentmisét. Az egyházmegye papjai püspökeikkel együtt mutatták be a szentmisét, melyen közösen megáldották a szentségek kiszolgáltatásához szükséges olajokat és megújították papi ígéreteiket. A szentmise nyelve szokás szerint a latin, a magyar és az ukrán volt, az énekek is felváltva szólaltak meg e nyelvek egyikén.

A szentbeszédet Pap Sándor tartotta magyarul, a papi ígéret mondataihoz fűzve elmélkedését. Kiemelte többek között, hogy Krisztus az Eucharisztia ünneplése által lesz és válik mindennap a szívünk középpontjában jelenlévővé. Mert Jézus a legnagyobbat adta nekünk: nem valamit, hanem önmagát, így valósítva meg azt az ígéretét, hogy „veletek vagyok mindennap a világ végéig”. És nemcsak a feltámadás dicsőségében, hanem elérhetően, szívünkbe fogadhatóan, hogy velünk járja a földi élet zarándokútját.

„Gondoljatok az Úr Jézusnak erre a nagy ajándékára hálatelt szívvel, ti is nyissátok meg a szíveteket, és zárjátok ki belőle az önszeretet számtalan megnyilvánulását, hogy ahogy mi kérjük és akarjuk, hogy a mi papi életünk középpontjában Krisztus álljon, úgy a ti szívetekben is Krisztus álljon a középpontban” – biztatott a szónok.

A szentbeszéd után következett a papi ígéretek megújítása. Különösen szép ennek a szertartásnak az utolsó része, amikor a megyéspüspök önmagáért kéri a hívek imáit: „Imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám, méltatlan szolgájára bízott az Úr; legyek egyre tökéletesebb képmása köztetek Krisztusnak: a papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának.”

A három korsót a megszentelendő olajokkal Pilip Viktor és a két állandó diakónus – Bacsó Róbert és Megyesi László – hozták az oltár elé és mutatták be a megyéspüspöknek.

A szentmise végén Majnek Antal püspök hálát adott a közösen bemutatott szentmiséért, és köszönetet mondott Lucsok Miklós püspöknek a szentmise előtt tartott konferenciabeszédéért.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Reshetar Tetjana

Forrás: Romkat.ro; Munkácsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria