Orvietóba zarándokoltak a Pápai Magyar Intézet lakói

Külhoni – 2019. október 28., hétfő | 15:22

Október 26-án a 2020-ban Magyarországon megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében az eucharisztikus csodájáról híres Orvietóba és Bolsenába, majd Montefiasconéba zarándokoltak a római Pápai Magyar Intézet lakói.

A zarándoklatot Németh Norbert rektor és Ignazio Ceffalia vezette, aki mint olasz pap biztosítja a házban lakó magyar ösztöndíjasok számára az olasz nyelv gyakorlási lehetőségét.

Az intézet lakói számára külön ajándék és Istentől való kegyelem volt, hogy bár messze a hazától, de mégis konkrét módon is készülhettek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Hiszen egy-egy ilyen helyszínen, vagyis egy-egy eucharisztikus csoda egykori helyszínén az ember elmélyülve, imádkozva, kissé elcsendesedve igazán közel érezheti magát az Oltáriszentségben velünk és köztünk élő Jézussal, aki „Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk” – miként a 2020-as kongresszus imádságában mondjuk, minden szentmise előtt. Az ima ezen szavai mintegy megelevenedtek a zarándoklaton részt vevő atyák szívében és lelkében.

Az egynapos kirándulás Orvieto városában kezdődött, ahol a bazilika után az atyák ellátogattak a helyi katakombarendszerbe is. Ezt követően pedig Bolsena városában tekintették meg az eucharisztikus csoda helyszínét és a főbb nevezetességeket. A zarándoklat Montefiscone városában zárult.

A Pápai Magyar Intézet egy-egy tanév során több hasonló kirándulást és zarándoklatot is szervez az intézetben lakók számára, hiszen a teológiai és az olasz nyelvi tanulmányokban való előrehaladás mellett fontos szempont az is, hogy a Rómától távolabb fekvő helyeket is felfedezzék, megismerjék a külföldön tanuló magyar papok.

Ebben a tanévben a Németh Norbert rektor vezette Pápai Magyar Intézetnek (teljes nevén: Pápai Magyar Egyházi Intézet) egy olasz mellett hét magyar lakója van, akik négy pápai egyetemen végzik tanulmányaikat: Ádám Miklós, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papja a Pápai Biblikus Intézetben biblikumot, Kara Nándor a Szabadkai Egyházmegyéből a Pápai Szent Kereszt Egyetemen liturgikus teológiát, Óra Krisztián a Szombathelyi Egyházmegyéből az Augustinianumban patrisztikát tanul; Füleczki István az Egri Főegyházmegyéből és Vlaj Márk a Győri Egyházmegyéből dogmatikát, Szép Attila a Pécsi Egyházmegyéből erkölcsteológiát, Versler Sándor az Egri Főegyházmegyéből pedig fundamentális teológiát tanul a Pápai Gergely Egyetemen.

A bolsenai eucharisztikus csoda bizonyítéka Orvieto kincse lett

1263-ban egy Peter von Prag nevű német pap misézett Bolsenában, a Szent Krisztina-templomban. Komoly kételyei támadtak, hogy Krisztus valóságosan jelen van-e az átváltoztatott ostyában. Mikor a Szent Krisztina-templomban az átváltoztatás szavait kimondta, vércseppek jelentek meg az ostyán, és a vér a kezéről lecsöppenve az oltárra és a korporáléra folyt. Amint látta ezt, megszakította a misét, és sietve Orvietóba utazott az ott tartózkodó IV. Orbán pápához. A történet hallatán a pápa megbocsátott neki kételkedéséért, és megbízottakat küldött Bolsenába, hogy vizsgálják ki az esetet. Később a csoda bizonyítékát, a Szent Vérrel átitatott korporálét Orvietóba vitték át, ahol őrzik ma is. A sekrestyés és a plébánia összes híve, akik tanúi voltak az eseménynek, megerősítették a csodát. Egy évvel később, 1264 augusztusában Orbán pápa elrendelte az úrnapját, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét.

Forrás: Füleczki István/Pápai Magyar Intézet

Fotó: Pápai Magyar Intézet

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria