Összetartással érhető el eredmény – Babacsomagokat adott át a Katolikus Karitász Muzslyán

Külhoni – 2020. június 3., szerda | 19:20

A vajdasági Muzslyára, a kárpátaljai Gyertyánligetre és Kőrösmezőre, a keleti végeken az erdélyi Gyimesbükkre – a történelmi Magyarország legtávolabbi, legnehezebben megközelíthető településeire juttat el babacsomagot a Katolikus Karitász a 2020-ban született és születő gyerekek szüleinek. Június 3-án Muzslyán tizenkét édesanya vehette át az újszülöttek gondozását segítő csomagot.

Mintegy négy óra az út a vajdasági Muzslyára Budapestről. Ez a Nagybecskerek mellett fekvő település a Délvidék legtávolabbi pontja, Közép-Bánát legnagyobb magyarlakta települése, mely végvárként őrzi a magyar nyelvet. Itt hozott létre a szalézi rend a Boldogasszony Iskolanővérekkel – ők Nagybecskereken a lányoknak működtetnek 1995 óta kollégiumot – párhuzamosan 1994-ben fiúkollégiumot, hogy a szórványban, a Nagybecskerek körüli falvakban élő fiúkat összegyűjtse, és iskolai előmenetelüket biztosítsa.

Az már az előzetes tájékozódásból kiderült, a kollégium több mint húszéves működése alatt fiúk sokaságának – eddig közel háromszáz végzősük volt – adott szalézi szellemben biztos alapokat az életre, és az idén százharminc éves település plébániája is a Vajdaság egyik legaktívabb közösségét fogja össze.

Június 2-án érkezünk a Karitász csapatával Muzslyára. Ők évek óta visszajáró vendégek itt, a 2017-ben indult orvosmisszió révén. A babacsomagokat szállító kisbuszban Écsy Gábor atyával utazik az orvosmisszió koordinátora, Kecskés László és két önkéntes is. A szemészekből, ortopéd sebészekből, konduktorból, fogászokból, bel- és nőgyógyászokból álló orvoscsoport kéthetente végez szűrővizsgálatokat Kárpátalján és a Vajdaságban.

A csapatot Kalapis Stojan szalézi atya, a kollégium igazgatója fogadja. Ő a Mária neve-templom plébánosa. A település mindkét plébániáját 1965 óta a szaléziak látják el, ők az itt élő mintegy ötezer magyar számos közösségének, egyesületének az összetartói is. A magyarok lélekszáma itt, Muzslyán is csökken, tizedeli a lakosságot az elvándorlás, és a születések száma is évről évre alacsonyabb.

Érkezésünkkor éppen a Szent Márton Borkedvelők Egyesületének tagjai tartják heti összejövetelüket a kollégium épületének pincéjében. Húsz-negyven borász jön össze hétről hétre. Misebor minőségű Cabernet Sauvignonnal, Rajnai Rizlinggel és Chardonnay-vel tag a borkedvelők között Stojan atya is. Kóstolják egymás borát, tanácskoznak, hogyan tehetők még jobbá a számos versenyre benevezett és onnan sok díjat elhozó italok. „Az összetartásból lesz eredmény” – mutat körbe az érmékén Makai Zoltán, a közösség egyik tagja. A pincében jó a hangulat. Éppen a hétvégi akcióról tartanak élménybeszámolót: a templom előtti járdát betonozták le közös munkával egy adománynak köszönhetően. A borlovagokra a plébánia és a település civil életének minden megmozdulásában lehet számítani. Ott vannak a település fesztiváljain, az adventi vásáron, bált tartanak, és bekapcsolódnak a népszokásokat őrző programokba is.

Bár tart a tanév, a kollégium a koronavírus-járvány miatt üres. A kétemeletes épület ebben a tanévben 52 fiúnak adott otthont, akik a szórvány kis falvaiból sokkal nehezebben juthatnának hozzá magyar nyelvű oktatáshoz. A fiúk Nagybecskereken tanulnak, különböző szakirányú középiskolákban és a gimnáziumban. Az egészségügyi és villamossági szakirány, valamint a gimnázium minden évben indít magyar osztályt, más szakok esetében ez évről évre változik. A kollégium 1994-es alapítása óta folyamatosan fejlődik. Az épület 2002-re készült el, a szalézi rend, a magyar kormány és a Renovabis, mint legfőbb adományozók, hozzájárulásával. Az elmúlt évtizedben felépítettek egy tornatermet, az udvaron sportpálya és játszótér, konditerem segíti a szalézi nevelést. Előadások, vetélkedők, kulturális programok színesítik a kollégista életet. Tanulószoba, könyvtár, számítógépterem támogatja a tanulást. Három szalézi szerzetes és világi nevelők segítik a diákokat.

*

Az édesanyákat június 3-án délelőttre hívták meg a babacsomagok átadására. Az alkalomra megérkezett Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos is.

A templomkertben Écsy Gábor, a Katolikus Karitász igazgatója, Grezsa István, valamint a házigazda, Kalapis Stojan fogadta az egybegyűlt kismamákat. Stojan atya volt hittanosait köszönthette az új élet születése feletti örömmel.

Grezsa István azt fogalmazta meg, hogy a babacsomag-kezdeményezés egyrészt tisztelgés az élet előtt, másrészt ez az akció a helytállásról is szól, hogy bár sok száz kilométerre élünk egymástól, de tudunk egymással beszélni. Összetartozunk. „Az évfordulón, amellett hogy emlékezünk az egyszázéves veszteségre, fájdalomra, de lezárva egy korszakot a jövőre gondolunk, elkötelezzük magunkat egy reményeink szerint újabb sokévszázados Kárpát-medencei kalandra. Kinyújtjuk egyik kezünket minden magyar felé, jelezve, hogy számítunk rájuk Muzslyától kezdve Gyertyánligeten, Kőrösmezőn át Gyimesbükkig, másrészt kinyújtjuk másik kezünket a velünk együtt élő tejtestvér népek felé. Az a célunk, hogy a közös érdekek írják felül a nemzeti türelmetlenséget. A Kárpát-medence több nép közös hazája, ennek elfogadásával tudjuk építeni a közös jövőt. Mindennap meg kell harcolnunk a megmaradásért, közös dolgainkat a cselekvő szeretet jegyében kell építenünk” – hangsúlyozta a miniszteri biztos. 

Écsy Gábor elmondta, a Katolikus Karitász az ajándékkal kettős üzenettel fordul az édesanyákhoz. Egyfelől a csomag tartalma magáért beszél: gyakorlati segítség az életkezdéshez az édesanyáknak. Ugyanakkor kifejezi az anyaország törődését, szeretetét, háláját, és üzeni, hogy a legfontosabb jövőnk szempontjából a gyerekek születése, az élet védelme, a családok támogatása. „A nemzeti összetartozás napja, Magyarország megcsonkításának 100. évfordulója alkalmából átadott babacsomagok arról tanúskodnak, hogy 100 év múltán is születnek itt gyerekek, akik megtanulnak magyarul, vannak iskoláik, tehát él a magyarság a végeken.”

A babacsomag tartalma az életkezdetet könnyíti meg babaápolási szerekkel és eszközökkel, kezdve a pelenkától a ruházatig. A Babaváró és az Édes kisbabám címmel a várandós időszak egyes fázisait és a baba fejlődésének szakaszait bemutató információs kiadvány a kismamáknak szól, segítve az első időszak csecsemőgondozási feladatait.

Gera Adelle az egyik megajándékozott kismama. Első gyermekét várja. Hároméves kora óta jár ide a templomba, akkor még nagymamája kezét fogva jött. „Kevesen vagyunk, akik itt maradtunk, családot vállaltunk. Jó érzés, hogy valaki észrevette, vannak kismamák, akik örülnek a segítségnek. Tudom, mi tart itt. Egyelőre nincs szükség arra, hogy elmenjünk. Munkám az internethez köt, bárhonnan végezhetem. Itt van a család, és szerencsére még mindig itt vannak a barátok. A plébánián jártam hittanra, szép emlékek fűznek ide. Az oratórium, a cserkészkedés, tábortüzek, éneklés, sok-sok beszélgetés, a tanulás az életről” – fogalmazza meg a választ a kérdésre, hogy mit jelent neki a szülőföldön maradás.

A nagy egészet nézve azt látjuk, sokan vannak, akik elmennek, és egyre jobban csökken a gyermekvállaló hajlandóság. Az utóbbi évtizedekben a korábbi nyolcezerről ötezer főre esett vissza a magyarajkúak számra. A muzslyai elemi iskolában a korábbi 3-4 magyar és 1-2 szerb osztály helyett mára megfordult az arány. Adelle és a többi kismama – ahogy a Szent Márton Borkedvelő Egyesület tagjai is – azonban itt akarják élni életüket. 130 évvel ezelőtt 420 család költözött ide, teremtett összefogással, munkával méltó életfeltételeket, és tette Muzslyát a környék legrendezettebb településévé. A múlt és jelen reményre ad okot.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria