Papszentelést ünnepeltek Gyulafehérváron

Külhoni – 2019. július 1., hétfő | 15:00

A gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmisén, június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén Jakubinyi György érsek pappá szentelte a balánbányai Bereczki Attila Szabolcs és a ditrói Fülöp Sándor Szabolcs diakónusokat.

A szentelendők bemutatása után a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora homíliájában elsősorban a szentelendőkhöz szólva arról beszélt, hogy miként kaphatja meg valaki a hivatást.

Felidézte az apostolok meghívását, és megállapította, hogy napjainkban az Úr Jézus hasonlóan jár el, de a kegyelem útján, hiszen nem jelenik meg személyesen, nem úgy hívja meg az embereket szolgálatára, mint egykor. Különböző élethelyzetekben szól azokhoz, akiknek szívében vágyat ébreszt arra, hogy kövessék és szolgálják őt.

Amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, akkor megalapította az egyházi rend szentségét is. Azóta töretlenül kézföltétellel adják tovább az apostolutódok, a püspökök a papság kegyelmét. Hármas feladata van a papnak: az első a tanítás, az igehirdetés, a másik a megszentelő tevékenység, szentségeket szolgáltat ki, a harmadik pedig az, hogy jó pásztor legyen. Jézus magát a jó pásztornak nevezi, a papoknak is az a feladatuk, ahogyan Ferenc pápa fogalmazott, hogy „juhszagú pásztorok legyenek” – emlékeztetett beszédében Jakubinyi György.

A homília után a jelöltek ünnepélyesen ígéretet tettek a papsággal járó kötelezettségek hű megtartására. A Mindenszentek litániája elimádkozása, majd a szentelés, a kézrátétel és a felszentelő ima következett.

A papjelöltek egyenként a szentelő püspök elé térdeltek, aki kezét a szentelendők fejére téve csendben imádkozott, átadva nekik a papi hatalmat. Ezt követően a jelen lévő papok is sorban a felszenteltekhez járultak, és kezüket az ő fejükre téve kérték Isten áldását.

Az újonnan szenteltek az ünnepélyes beöltöztetés után átvették szolgálatuk liturgikus eszközeit – a paténát és a kelyhet – Isten népének áldozati adományával, a kenyérrel és a borral együtt.

A szentmise áldozati részét már a felszentelő püspökkel együtt ünnepelték, azaz koncelebráltak. A liturgia érseki áldással ért véget, előtte pedig a főpásztor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az új papokat az oltárhoz segítették.

A szentmisét követően az újonnan felszentelt papok megkapták szolgálatuk első kinevezését. Jakubinyi György érsek Bereczki Attilát a gelencei plébániára, míg Fülöp Sándor Szabolcs újmisést a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániára helyezte.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Nagy Emil (SIS)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria