Patrisztikai Tanulmányi és Ókeresztény Irodalmi Központ nyílt a Babeș–Bolyai-egyetemen

Külhoni – 2019. október 14., hétfő | 11:32

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) a római Lateráni Egyetemmel együttműködve Patrisztikai Tanulmányi és Ókeresztény Irodalmi Központot hozott létre, amelyet október 10-én avattak fel a BBTE tanácstermében, Kolozsváron.

A központ létrehozását a Lateráni Egyetem Augustinianum Patrisztikus Intézetével együttműködve a BBTE kezdeményezte (az Ortodox, valamint a Görögkatolikus Teológia és Tanárképző Kar, a Római Katolikus Teológia Kar, a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, a Történelem és Filozófia Kar, valamint a Bölcsészettudományi Kar).

Az avatási ünnepség házigazdája Daniel David egyetemi tanár, a BBTE kutatásért, versenyképességért, kiválóságért, valamint a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese, a Patrisztikai Tanulmányi és Ókeresztény Irodalmi Központ koordinátora; Ioan Chirila, az egyetem szenátusának elnöke; valamint a központ ügyvezető igazgatója, Alin Tat egyetemi docens volt.

A megnyitón az egyetem vezetőségének képviselői mellett jelen voltak az egyházi méltóságok, illetve képviselőik és a teológiai karok dékánjai. A megszólalók közt volt az ortodox Benedict Vesa, a református Lukács Olga, aki Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke üzenetét olvasta fel. Giuseppe Caruso egyetemi tanárnak, a Lateráni Egyetem Augustinianum Patrisztikus Intézete elnökének üzenetét Claudiu Tuțu lelkész tolmácsolta.

Jakubinyi György érsek üdvözletét Vik János, a Római Katolikus Teológia Kar dékánja adta át. Beszédében a dékán kiemelte a központ létesítésének fontosságát az általa képviselt kar szempontjából, valamint a patrisztikus kor jelentőségét a Katolikus Egyház számára. Elmondta, őt az foglalkoztatja leginkább, hogyan sikerült az egyházatyáknak koruk legmagasabb szintjén képviselni a tudományosságot, a kritikai gondolkodást, és azt alkalmazni a teológiai gondolkodás terén. Feltette a kérdést: Mi egy fakultás szerepe, helye egy olyan egyetem keretében, mint a BBTE? Úgy fogalmazott, ugyanaz a szerep vár ma a teológiai karokra, mint a patrisztikus kor teológiai gondolkodóira, hogy a kritikai gondolkodást képviseljék a legmagasabb tudományos szinten a jelen társadalma számára.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Rohonyi D. Iván

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria