Pozsonyban is bekapcsolódtak az abortusz fenyegette életek lelki adoptálásába

Külhoni – 2022. április 4., hétfő | 9:45

Több egyházközséghez hasonlóan a pozsonyi magyar katolikus közösségben is meghirdették a lelki adoptálás lehetőségét. Az abortusz fenyegette életek mellett kilenc hónapra imában elköteleződni kívánók március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján tettek ünnepélyesen ígéretet a pozsonyi ferences templomban.

Urunk születésének hírüladásáról megemlékezve egyben a 725 évvel ezelőtt felszentelt ferences templom búcsúját is ünnepelték a Pozsony belvárosában összegyűlt magyar hívek az idén március utolsó péntekére eső főünnepen. A közösség lelkipásztora, Molnár Tamás az ünnepi szentmisén elmondta, hogy

a nagyböjti készületbe beékelődő ünnep nem kizökkentő, hiszen annak a Jézusnak a megfoganásáról van szó, aki valóságos istenként valóságos emberi létezést vállalt, s aki emberi alakban jött közénk, hogy a világot megváltsa.

Ez a Jézus járta végig azt a keresztutat, amelyet nagyböjtben annyiszor felelevenítünk. Ez a Jézus halt meg értünk a kereszten, feküdt a sírban és támadt fel dicsőségesen. A feltámadáskor megdicsőült testben új életre támadó Krisztus emberi létezése a megfoganásakor kezdődött Szűz Mária szíve alatt, kilenc hónappal a betlehemi megszületése előtt.

A templombúcsús szentmisében a lelkipásztor arra is rámutatott, hogy ez az ünnep is egyértelmű hangsúlyozása annak, hogy az emberi élet a megfoganással kezdődik.

Nekünk, embereknek Isten a megfoganásunk pillanatában teremt halhatatlan lelket, ezért minden megfogant életet az emberi méltóság illet meg, minden emberi életet védelmezni kell, a védtelent különösképpen is.

Ehhez a gondolatmenethez kapcsolta a lelki adoptálás lehetőségét, megköszönve az ígéretet tevőknek az elköteleződést, a megfogant emberi életnek ilyen formájú védelmezését.

Pozsonyban harmincan köteleződtek el, hogy kilenc hónapon keresztül, vagyis karácsonyig egy-egy megfogant kisgyermek életéért imádkozzanak.

A lelki adoptálás kilenc hónapra történő imádságos elköteleződés egy már megfogant gyermekért, akit az abortusz veszélye fenyeget. A meghatározott napi fohász és naponta egy tized rózsafüzér, esetleg ezek mellett még egyéb, személyes ima vagy más formájú áldozathozatal vállalása arra a szándékra történik, hogy a gyermek életben maradjon; hogy szülei szeretettel és bátorsággal meghagyják az életét, s megszületése után tisztességes életet élhessen. A lelki adoptálásról a www.lelkiadoptalas.hu oldalon olvashatnak bővebben, ahol egyben a témához kapcsolódó tanúságtételeket, imákat is találnak.

Az ünnepélyes ígérettételre magyar szentmise keretében került sor; az elköteleződők kezükben égő gyertyát tartva fejezték ki szándékukat a hűséges imára. Ezt követően Molnár Tamás megáldotta őket. A búcsús szentmisében felcsendült a magyarországi eucharisztikus kongresszusok himnusza, zárásként pedig a pápai, valamint a magyar himnuszt énekelték együtt az ünneplő közösség tagjai.

Forrás és fotó: Pozsonyi Katolikusok

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria