Primíciák évada Erdélyben

Külhoni – 2022. július 20., szerda | 15:19

Primícia, azaz újmise: a Magyar katolikus lexikon meghatározása szerint ,,a fölszentelt pap első, ünnepélyes szentmiséje”. A romániai magyar egyházmegyékben felszentelt papok újmiséiből adunk egy kis ízelítőt.

A primícia különlegessége, hogy az oltárnál az újmiséshez lélekben közel álló idősebb pap – aki mint kézvezető – mellette áll segítőként, majd a szentmise végén az újmisés áldást oszt. A kézvezető – latinul manuductor – az újmisés pap mellett segített, hogy első ünnepélyes miséjén ne hibázzon. Általában az újmisés maga kérte fel. Ma az újmisés kezét nem vezetik, de a hozzá lélekben közelálló idősebb pap – mint primiciás szónok – jelen van a frissen szentelt első ünnepélyes szentmiséjén, amelynek végén az újmisés áldásban részesíti szüleit, rokonait, barátait és minden jelenlévőt.

,,Eljött a perc, a boldog: / A csengő felsikoltott, / Mellig bókoltak a fejek, / És a csillogó paténa felett / A Kenyér-Isten megmutatkozott. / És akkor hirtelen minden megváltozott. / Még éppen csak hogy elvillanni láttam / A márvány angyalok sikamló testén / A gyertyafényt mint rezgő csillagot, / Aztán eltűnt egy tündöklő homályban / Kehely és tányér és gyertya és szekrény, / Becsukódott a két szemem magától, / És máshol voltam, mint az álomlátó.” (Sík Sándor: Primicia)

,,Amit olvastok, azt higgyétek, amit hisztek, azt tanítsátok, és amit tanítotok, azt kövessétek is” – ezekkel a gondolatokkal buzdította a nagyváradi egyházmegye június 18-án felszentelt papjait Böcskei László megyéspüspök a nagyváradi székesegyházban. Orosz Roland nagyváradi egyházmegyés újmisés első ünnepélyes szentmiséjét Tasnádon mutatta be július 9-én. A primíciás szónok Pék Sándor nagyváradi plébános volt.

Fotó: a tasnádi római katolikus plébánia Facebook-oldala

Blaga Antoniu nagyváradi egyházmegyés újmisés első ünnepélyes szentmiséjét szülőhelyén, Hegyköztótteleken mutatta be, primíciás szónoka Pasca Szilárd volt.

Fotó: Facebook

Tempfli Mátét Schönberger Jenő püspök szentelte pappá július 2-án a szatmárnémeti székesegyházban. Az újmisés a primíciát másnap, július 3-án tartotta szülőfalujában, Kálmándon a Szent Anna-templom kertjében (a templomban felújítás zajlott éppen). A falu és a környék hívei együtt ünnepeltek az újmiséssel. A szertartás szónoka a közösség korábbi plébánosa, Néma Sándor jelenlegi lázári plébános volt, aki megköszönte Máté szüleinek, hogy felnevelték és támogatták őt hivatásában. Felidézte saját primíciájának történetét is, illetve szót ejtett Máté papi jelmondatáról is: „Hűséges az Isten” (1Kor 1,9). Az egyházközség nevében Török Péter egyháztanácsos köszöntötte a felszentelt papot. A ministránsok verset mondtak, a fáklyások, a fúvószenekar, illetve a kántor a kórussal együtt tették ünnepibbé az alkalmat. Első szentmiséje végén Tempfli Máté újmisés áldásban részesítette szüleit, nagyszüleit, keresztszüleit, unokatestvéreit és családjaikat, keresztgyermekét, nagybátyját és nagynénjét, valamint a közösség plébánosát, Bíró Norbertet, illetve a korábbi kálmándi plébánost, Néma Sándort, illetve az ünnepre összegyűlt papokat.

Fotó: Ami Geiger/GG Production

Timár József első szentmiséjét szülőfalujában, Hidegségen, a Szent István-plébániatemplomban mutatta be. Falusfelei ezt írták: ,,Büszkék vagyunk rád! Hiszem, hogy ma mind, kik ott lehettünk, büszkék voltunk arra, hogy te a mienk vagy. Hogy abból a hét emberből, akit Isten kegyelme révén Kovács Gergely érsek atya pappá szentelt, egy éppen a mienk. Köszönjük, hogy papi léteddel közösségünkre áldást hoztál. Kívánunk neked nemcsak a hidegségiek, hanem az egész község nevében boldog, lélekemelő, sikeres papi életet, örömteli és kegyelemteljes szolgálatot Isten népe körében.” A primíciás szónok Bodor Attila teológiai tanár volt.

Fotó: Placc.ro

Forró Roland Kézdivásárhelyen született, Veszprémben végezte teológiai tanulmányait, gyulafehérvári papszentelése után Kézdivásárhelyen a kantai templomban mutatta be első szentmiséjét július 3-án. Primíciás szónoka Bartos Károly volt.

Fotó: kézdivásárhelyi Szentháromság-templom és plébánia

Bőjte Csongor Csíkszentdomokoson július 9-én délelőtt mutatta be első szentmiséjét, meghívott primíciás szónoka Szőcs Csaba szászfenesi plébános volt.

Fotó: Facebook

Kerekes Péter 42 év óta az első újmisés Csíktaplocán, Csibi László csíkszentdomokosi plébános volt a legutóbbi, akit Taploca indított a hivatás útján, s aki arra biztatta a helyi közösséget, ne várjanak újabb 42 évet. A július 10-i ünnepre a kivételes alkalomnak megfelelően a közösség méltón felkészült, a gyermek- és felnőttkórus gyönyörű dallamokat szólaltatott meg, az ünneplésre összegyűlt papok közt a primíciást a szemináriumba elindító, tanulmányi ideje alatt őt végigkísérő Czikó László plébános mellett Boros Károly, a korábbi plébános is köszöntötte. A primíciás szónokot kolozsvári gyakorlati félévén ismerte meg az újmisés, aki az ünnepi alkalommal megköszönte neki, hogy akkortól barátságába fogadta. Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő beszédében a pap identitásának kérdéseit vázolta, és arról a papi hozzáállásról szólt, amely segít Isten szándéka szerinti módon szolgálni az embereket, a közösséget.

Fotó: Csúcs Péter

Mazai Tihamér első szentmiséjét Borszéken, a Szent István-plébániatemplomban mutatta be július 2-án, primíciás szónoka Fülöp Zsombor volt. Az ünnepi alkalommal készült fotóit a Placc.ro portál a következő személyes szavakkal osztotta meg: ,,Drága Tiszti! Köszönöm neked, hogy ezen megható és igazán életre szóló ünnepség részesei lehettünk. Ahogyan te is megköszönted a nálunk töltött fél év minden örömét, mi is köszönjük neked, hogy szívedbe zártál bennünket. A magam és a gyimesközéplokiak nevében kívánok neked boldog papi életet. Isten áldása kísérjen utadon! Ui.: Külön öröm számunkra, hogy a jó Isten kegyelméből és Kovács Gergely érsek jóvoltából éppen a Gyimesek völgyében kezded meg papi pályafutásodat. Isten hozott közénk. Érezd jól magad!”

Fotó: Placc.ro

Baróti Tibor első ünnepélyes szentmiséjét a gyergyócsomafalvi plébániatemplomban július 9-én, szombaton mutatta be, primíciás szónoka Márkus András volt. A papság és a hívek együtt ünnepeltek. Isten segítse a papi szolgálatában és adjon neki sok lelki örömet!

Fotó: a gyergyócsomafalvi plébánia Facebook-oldala

Bíró Károly július 16-án mutatta be Csíkszenttamáson első ünnepélyes szentmiséjét, primíciás szónoka Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébános volt. A faluban nagy öröm, hogy ötven év után ismét primíciát tartottak az egyházközség templomában, az újmiséssel együtt ünnepelt az egész közösség.

Fotó: Kerekes Péter

Bîndăroi Alexandru Irimia 1987. szeptember 13-án Romanban született, és a neokatekumenális közösség tagja, tanulmányait a Redemptoris Mater missziós szemináriumban végezte. Schönberger Jenő püspök, miután pappá szentelte, a szatmári Szent János apostol és evangélista plébániára nevezte ki segédlelkésznek. Az újmisés a máramarosszigeti plébánián töltötte gyakorlati évét.

Fotó: szatmári egyházmegye

Pablo Perez Gutierrez a szatmári egyházmegyében kezdi lelkipásztori szolgálatát, első szentmiséjét július 3-án mutatta be Nagybányán (itt töltötte gyakorlati évét). Primíciás szónoka nemrég pappá szentelt bátyja, Pedro Perez Gutierrez volt. A Barcelonában született újmisés ünnepségére eljöttek Spanyolországban és Finnországban élő rokonai, valamint közössége, a neokatekumenális út mozgalom tagjai.

Fotó: a nagybányai Szentháromság-templom Facebook-oldala

Még több fotó található a Romkat.ro hírportálon.

Forrás: Bodó Márta/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Papszentelés előtti lelkinap Alvincen a gyulafehérvári főegyházmegye diakónusai számára