Püspöki szentmisével ünnepeltek Kisboldogasszony napján Máriaradnán

Külhoni – 2021. szeptember 9., csütörtök | 9:50

Szeptember 8-án délelőtt négy püspök által koncelebrált három nyelvű szentmisével ünnepelték Kisboldogasszony napját a máriaradnai kegytemplomban. Mária erényeinek utánzására kell törekednünk, de fiára, Jézus Krisztusra kell tekintenünk, őt kell követnünk – emelte ki homíliájában Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, a szentmise főcelebránsa.

Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szeptember 7-én este és szeptember 8-án reggel Stanislav Hočevar belgrádi római katolikus érsek celebrált szentmisét horvát nyelven a bánsági Hegyvidék plébániáiról érkező horvát nemzetiségű híveknek a máriaradnai kegytemplomban.

A 11 órakor kezdődő szentmisét Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök mutatta be. Koncelebrált Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, illetve jelen volt Stanislav Hočevar belgrádi római katolikus érsek.

A szentmisén a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyékből érkezett hívek vettek részt; sok zarándok érkezett Moldvából és Magyarországról is.

A szentmise elején Pál József Csaba püspök köszöntötte a máriaradnai Szűzanya lábánál egybegyűlt híveket, akik – miként a főpásztor fogalmazott – elhozták szívükben Máriának örömüket, bánatukat, életüket, családjaikat, otthoni közösségeiket is.

A temesvári püspök a Szűzanya szavaira emlékeztetett: „Tegyétek azt, amit a fiam mond!” Majd elmondta, hogy a jelenleg zajló 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról érkeztek Máriaradnára, a Kisboldogasszony-napi szentmisére, és másnap vissza is térnek Budapestre.

Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök a szentmise homíliájában emlékeztetett: azért ünnepeljük Szűz Mária születésének ünnepét, mert egyrészt kötelez az iránta érzett hála és szeretet, másrészt azért, mert ő tanít az igazi, Isten iránti önátadásra és engedelmességre. Mária teljesen átadta magát fia személyének és művének, vele együtt szolgálta megváltásunk misztériumát.

A II. vatikáni zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúciójának útmutatását felidézve a szatmári főpásztor hangsúlyozta:

a valódi áhítat az igaz hitből indul ki,

ami „elismerteti velünk Isten anyjának kiválóságát, és iránta gyermeki szeretetre és erényeinek utánzására buzdít”.

A keresztény hit Máriával kapcsolatos négy hittételét – Mária Istenszülő és Szeplőtelen Fogantatás voltát, szüzességét és mennybevételét – állította beszéde fókuszába a szónok, kiemelve, hogy ebből az igaz hitből indul ki Mária-tiszteletünk, amivel elismerjük Isten Anyjának kiválóságait.

De nem állhatunk meg itt, erényeinek utánzására is törekednünk kell hangsúlyozta a megyéspüspök. Hozzátette: Mária számára ugyanakkor nem az erényei, kiválóságai voltak fontosak, hanem maga Jézus Krisztus.

A szentmise után keresztúti ájtatosságot tartottak a kegytemplom mögötti hegyen.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg: Szász István Szilárd

Fotó: a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria