Püspöki szentmisével ünnepelte a londoni magyar katolikus közösség Szent István király napját

Külhoni – 2019. szeptember 3., kedd | 9:55

Az Angliában és legfőképpen Londonban élő magyarok ünnepre gyűltek össze Szent István király napjához kapcsolódva szeptember 1-jén a london-brentfordi Szent János evangélista-templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök volt.

A püspök prédikációjában a 33. zsoltárt idézte: „Boldog a nemzet, amelynek Istene az Úr.” Buzdította a magyar testvéreket a Teremtő és a teremtett világ rendjének megbecsülésére, egymás nyelvének, kultúrájának, szabadságának kölcsönös tiszteletére. „Szent István király ismét összegyűjtött minket itt, Londonban, hogy újra elmondja intelmeit, hirdesse a bölcsesség, az igazság, a szeretet és a béke királyi útját, azokat a szép értékeket és erényeket, amelyek mindig naggyá tették az embert, naggyá tették népünket, és a jövőben is naggyá teszik mindazokat, akik félik az Istent, bárhol is éljenek e világon” – fogalmazott Cserháti Ferenc.

A  külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök a szentmise elején megáldotta az új kenyeret, a liturgia végén pedig az új tabernákulumot, amelyet a Szent István Ház első emeleti kápolnájában helyeztek el. Az ünnep keretében idén is kiosztották a helyi Szent István-díjakat. Kitüntetésben részesültek: Cserháti Ferenc püspök, Gyarmati László és a Herman család: Imre, Panka és Zoárd.

A szentmisét a Himnusz eléneklésével zárta a közösség, majd az ünneplés közös ebéddel folytatódott a Szent István Ház Mindszenty termében.

Forrás: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Magyar Főlelkészség, London

Fotó: Horváth Ádám

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria