Roos Márton püspök aranymiséjét ünnepelték Temesváron

Külhoni – 2021. július 4., vasárnap | 18:40

Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából július 3-án, szombaton Roos Márton nyugalmazott temesvári megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a temesvári püspökség kápolnájában.

A szentmisén koncelebrált Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, Dirschl Johann általános helynök, Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, Bakó László püspöki titkár, Márton Gábor Benedek temesvár-belvárosi kisegítő lelkész, a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviseletében Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök és Kondé Lajos püspöki helynök, a Nagybecskereki Egyházmegye részéről Német László SVD megyéspüspök, Pastyik Róbert lelkipásztor és Sándor Zoltán állandó diakónus, valamint a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyétt képviselő Böcskei László megyéspüspök és Fodor József általános helynök.

A jubileum alkalmából Ferenc pápa levélben küldte üdvözletét és apostoli áldását küldte a aranymisés püspöknek.

Ötven esztendővel ezelőtt, 1971. július 3-án Carl Joseph Leiprecht püspök Rottenburgban szentelte pappá Roos Mártont a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye számára. A temeskenézi születésű Roos Márton a németországi papi szolgálat éveiben is szorosan kötődött a szülőföldjéhez, így az 1989 decemberében bekövetkezett változásokat követően visszatért a temesvári egyházmegyébe, ahol 1990. július 20-án Kräuter Sebestyén temesvári megyéspüspök irodaigazgatóvá nevezte ki.

A temesvári egyházmegye főpásztorává 1999. augusztus 28-án, Szent Ágoston napján szentelte Jean-Claude Périsset érsek, pápai nuncius. Társszentelők voltak: Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök és Johannes Kreidler rottenburg-stuttgarti címzetes püspök.

Roos Márton főpásztorként felszentelt 32 papot, 2 püspököt, több kápolnát és templomot. Személyes elkötelezettséggel koordinálta és felügyelte a temesvári Szent György-székesegyház külső felújítását (2004-ben és 2016-ban), a máriaradnai kegytemplom és rendház átfogó felújítási projektjét, továbbá a kolostormúzeum létrehozását. Nyugalomba vonulását megelőzően útjára indította a Szent György-székesegyház jelenleg is zajló átfogó felújítási projektjét.

A Fuldai Egyetem Római Katolikus Teológiai Fakultása 2011. február 4-én Roos Márton temesvári megyéspüspöknek a teológia tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa) címet adományozta.

A püspök több kötet szerzője. Közülük kiemelkedő a temesvári egyházmegye történelmét átfogóan és részletesen taglaló Erbe und Auftrag – Die alte Diözese Csanád című többkötetes munka (eddig öt kötet jelent meg), a Maria-Radna – Ein Wallfahrtsort im Südosten Europas (Regensburg, I. k. – 1998, II. k. – 2004), Gerhard von Csanád (Temesvár, 2017), Providentia Augustorum (Temesvár, 2018).

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria