Személyi változások a külhoni egyházmegyéinkben – 2024

Külhoni – 2024. július 8., hétfő | 16:45

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2024. évben a külhoni magyar egyházmegyékben. Folyamatosan bővülő összeállításunkat július 8-án a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye személyi változásaival frissítettük.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főgyházmegye

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2024. / IV. körlevelében a következő változásokat rendelte el.

Kolozsvári román anyanyelvű személyi plébánia létrehozása

Közel kétéves előkészítő munka eredményeként, meghallgatva az érintett lelkipásztorok és közösségek álláspontját, és kikérve a főegyházmegye papi szenátusának véleményét, a vonatkozó egyházi törvények előírásait betartva, 2024. június 26-án megalapította a kolozsvári román anyanyelvű személyi plébániát Szentháromság titulussal.

Személyi és szervezeti változások

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi és szervezeti változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

ÚJMISÉSEK

2024. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a gyulafehérvári székesegyházban az érsek pappá szentelt öt diakónust. A szentelést követően megkapták segédlelkészi kinevezésüket első szolgálati helyükre:

Czirják Ottó a kolozsvári Szent Mihály-plébániára,

Ferencz Egon József a nagyszeben-belvárosi plébániára,

Hosszu Norbert Lajos a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániára,

Kajtár Zsolt László a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániára, és

Nagy Ferenc a baróti plébániára.

SEGÉDLELKÉSZ

Farkas Zsombort felmentette a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia segédlelkészi beosztásából, és kinevezte a vajdahunyadi plébániára segédlelkésznek.

PLÉBÁNOSOK, LELKÉSZEK, PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓK

Ferencz Antalt eddigi megbízatásában megerősítve, köszönetnyilvánítás mellett, felmentette a Verbum Egyesület igazgatói beosztásából, és egyben megbízta Kajántó filia ellátásával.

Bőjte Csongort eddigi megbízatásában megerősítve, kinevezte a Verbum Egyesület igazgatójává.

Popesc Mihăiță Cristiant, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából, és kinevezte a kolozsvári román anyanyelvű személyi plébánia első plébánosává.

Balla Imrét eddigi megbízatásában megerősítve, kinevezte a pálpataki plébánia kormányzójává.

Benedek Róbert Károly türi plébánost felmentette eddigi beosztásából, és egy év sabbaticumra engedte.

Antal Zoltán Lászlót, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából, és kinevezte Tür plébánosává.

György Imre baróti segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából, és uzoni plébánossá nevezte ki.

Szőcs Béla uzoni plébánost felmentette eddigi beosztásából, és Kolozs plébánosává nevezte ki.

Keresztes Olivér kolozsi plébánost felmentette eddigi beosztásából, és Sepsibükszád plébánosává, valamint Málnásfürdő plébániai kormányzójává nevezte ki.

Gábos Zoltán málnásfürdői és sepsibükszádi plébánost felmentette eddigi beosztásából, és Lázárfalva plébánosává nevezte ki.

Antal Józsefet eddigi megbízatásában megerősítve, kinevezte a kilyénfalvi plébánia kormányzójává.

Becze Lóránt kosteleki lelkészt felmentette eddigi beosztásából, és kinevezte az újtusnádi plébánia kormányzójává.

Málnási Demetert eddigi megbízatásaiban megerősítve kinevezte a kosteleki plébánia kormányzójává.

A vidombáki filia ellátását a brassói Szent Kereszt-plébániára bíztam.

NYUGÁLLOMÁNYBA VONULTAK

Bordi Jánost betegsége okán felmentette eddigi beosztásából, mielőbbi felépülést kívánva.

Ilyés K. Imre kilyénfalvi plébánost, szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából, és nyugállományba helyezte.

László András, 78. életévét betöltött újtusnádi plébánost egészségi állapotára való tekintettel, szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi hivatalából és nyugállományba engedte.

Ifj. Tamás József, 78. életévét betöltött lázárfalvi plébánost, szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából és nyugállományba engedte.

75. ÉLETÉVÜKET BETÖLTŐ PAPOK

Bereczi István gelencei plébánost és

Szőcs Márton csatószegi plébánost egy évre megerősítette hivatalukban.

SZERZETES PAPOK

Fr. Nagy P. Károly OFM atyát Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök előterjesztését elfogadva, felmentette a kolozsvár-kerekdombi plébániához tartozó kajántói filia lelkipásztori ellátása alól.

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

2024. augusztus 1-jei hatállyal a következő személycserék történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében:

P. Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont lelkivezetője és a szatmárnémeti Jézus Szíve német nyelvű személyi plébánia plébánosa rendi elöljárójának döntése értelmében visszatér Magyarországra.

Ft. Fanea József kökényesdi plébános püspöki titkár és a szatmárnémeti Jézus Szíve német nyelvű személyi plébánia plébánosa lesz.

Ft. Czumbil Wilhelm, a szatmárnémeti Szent Antal-plébánia plébánosa a kökényesdi plébánia plébánosa lesz.

Ft. Jakab Norbert, a nagybányai Krisztus Király-plébánia plébánosa a szatmárnémeti Szent Antal-plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Ft. Tempfli Máté székesegyházi segédlelkész a nagybányai Krisztus Király-iűplébánia i.h. lelkésze lesz.

Ft. Claudino Jose Cleiton újmisés a szatmárnémeti székesegyházi plébánia segédlelkésze lesz.

Ft. Rojas Suero Rodorick újmisés két évre – mely még egy évvel meghosszabbítható – a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatába kerül.

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye/Romkat.ro; Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Balla László - LK Creativ ART Galéria/Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria