Szent Antal élete úgy illatozott Isten előtt, mint a liliom – Ferences ünnep Csíksomlyón

Külhoni – 2022. június 17., péntek | 13:48

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepén, június 13-án a Kissomlyó-hegyi Szent Antal-kápolnánál mutattak be szentmisét a kegyhely őrzői; a csíksomlyói kegytemplomban celebrált esti szentmisén pedig megáldották a gyermekeket és a liliomokat. Az eseményről Bíró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense írt beszámolót, melyet a Romkat.ro nyomán szerkesztve közlünk.

Sok zarándok érkezett hétfőn délelőtt a Kissomlyó-hegyen található Szent Antal-kápolnához az áldozópap és egyháztanító ünnepén, ahol Bőjte Mihály, a csíksomlyói kolostor házfőnöke mutatott be szentmisét.

Elődeink felénk nyújtott képzeletbeli kezéből stafétát veszünk át a Szent Antal-kápolnánál

– mondta prédikációjában a ferences szerzetes. – Feljegyezték, hogy Szent Antal ünnepén, 1741 óta a mai napig, amikor csak valamilyen súlyos szükség meg nem akadályozta, a hívek közössége kijött ide Szent Antal köszöntésére, az ő közbenjáró imáját kérni.

A nap evangéliumában Jézus missziós parancsát olvastuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” Az apostolok eleget is tettek ennek a jézusi küldetésnek.

Az apostolok korával nem szűnt meg Jézus küldő szavának érvényessége és hatékonysága.

A 13. században Páduai Szent Antal is kiválasztott volt, akit szóban és tettben nagy hatású szentként tisztelünk – emelte ki a csíksomlyói kolostor házfőnöke.

Szent Antal életéhez és prédikáló tevékenységéhez sok történet és csoda kapcsolódott; személyéhez sok jelkép fűződik, így a liliom, a gyermek Jézus, az égő szív, a tűz, a hal, a szamár, a monstrancia és az ostya – részletezte a szónok. Hozzátette: Szent Antalt az elveszett dolgok védőszentjének is tartjuk.

Sokan fordulnak Szent Antalhoz elveszett dolgok megtalálásáért, de „nem kizárólag anyagi dolgokra kell gondolnunk, hanem akár erényekre, mint a vallásos hit, a szeretet, a türelem.

Ezért is annyira közkedvelt a Szent Antal-kilenced itt, Csíksomlyón, de sok másfelé is.

Szent Antalt képeken és szobrokon liliomokkal a kezében is szoktuk ábrázolni. Ismert, hogy a liliom a tisztaság jelképe. 

Szent Antal élete úgy illatozott Isten előtt, mint a liliom.

„Ősi ferences szokás, hogy szent Antal ünnepén áldásban részesülnek a gyermekek, és liliomokat szentelünk” – mondta a ferences szerzetes.

A krisztusi tanítás ösvényén akarunk járni – hangsúlyozta Bőjte Mihály atya. – Szent Antalt az is jellemezte, hogy őszintén és mélyen ragaszkodott az Úr Jézushoz. Ennek jutalmaként megkapta azt a nagy kegyelmet, hogy karjaiban tarthatta a kis Jézust.

Mi fizikailag nem tarthatjuk az ölünkben Jézust, mint Szent Antal, mégis megtörténhet a csoda. A mai ünnepen lelki karjainkkal, a szentáldozásban átöleljük a szentségi Úr Jézust.

„Kérhetjük, és kérnünk is kell őt, hogy Szent Antal közbenjárására adja meg kegyelmét egy gyümölcsözőbb keresztény élethez, amelyhez nekünk is hozzá kell adnunk törekvésünket, mindennapi erőfeszítésünket” – zárta prédikációját a szónok.

A csíksomlyói kegytemplomban bemutatott esti szentmisén a ferences testvérek megáldották a gyermekeket és a liliomokat.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: erdélyi ferencesek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria