A szolgálat őrei lettetek az Egyházban – Diakónusszentelés Kaplonyban

Külhoni – 2019. december 22., vasárnap | 18:20

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya két új diakónust kapott december 21-én, szombaton, amikor két örökfogadalmas tagját, Mihály Zoltán és Tarsoly Mátyás ferences testvéreket diakónussá szentelte Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök.

A szertartást a 11 órakor kezdődő szentmise keretében, helyi és zarándok hívek jelenlétében tartották a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban. 

A legszentebb áldozat bemutatásának elején a főpásztor a szentelendők felé fordult, emlékeztetve őket a diakónus szó jelentésére: szolgálattevő. „Végezzétek ezt nagy szeretettel, és akkor Isten áldása ott lesz a szolgálatotokon. Isten ezen az úton hívott meg benneteket az üdvösségre.”

Az evangélium felolvasása után kezdődött a diakónusszentelés szertartása. Elsőként név szerint bemutatták a szentelendőket a püspöknek: Mihály Zoltán 1967. április 27-én született Kadicsfalván, 2005. augusztus 2-án tett örökfogadalmat Csíksomlyón. Szolgált Csíksomlyón, Szécsényben és jelenleg Kaplonyban. Tarsoly Mátyás László 1984. szeptember 9-én született Nagyváradon, 2015. augusztus 22-én tett örökfogadalmat Csíksomlyón. Tanulmányai befejeztével missziós szolgálatot vállalt a Szentföldi Ferences Kusztódiában. Korábban Betlehemben a Születés-bazilikánál, jelenleg Jeruzsálemben, a Szent Sír-bazilikánál lát el sekrestyési feladatokat.

Schönberger Jenő püspök szentbeszédében a szentelendőknek adta útravalóul gondolatait. A legfőbb feladatnak a szeretetben való megmaradást nevezte: „A szeretet az Atyától indul és a Fiún keresztül jut el az emberekhez. Legyünk hűségesek ehhez a szeretethez, értékeljük, viszonozzuk! Kedves szentelendő testvéreim, a ti elsődleges feladatotok is ez lesz. Isten szeretete teremtett meg benneteket, Istené vagytok. Ez a legalapvetőbb emberi viszonyulás kell hogy jellemezzen minden kiválasztottat, akit Isten meghív az ő szolgálatára. A szeretetet, amivel őt Isten életre hívta, kiválasztotta, egy életen keresztül élje, viszont szeresse Krisztust! (…) Ezt az igazi szeretetet a ferences testvérek alapítójuktól, Szent Ferenctől is megtanulhatják. Istenbe beleszeretni, és Istenben szeretni a teremtett világot és minden teremtményt – Szent Ferenc tudta, hogyan kell. Álljon előttetek alapítóatyátok szelleme. Úgy szeressétek az Istent, hogy benne és érte mindenkit szeretettel tudjatok a szívetekre ölelni.”

A főpásztor arra kérte a szentelendőket, hogy szerpapokként szeretetből teljesítsék Isten akaratát és örömmel szolgáljanak embertársaiknak, akárcsak az Úrnak, majd ismertette feladataikat: a diakónusok hirdetik az evangéliumot, előkészítik az áldozati adományokat, és az Úr testében és vérében részesítik a híveket; az ő feladatuk, hogy erkölcsi buzdításban és hitoktatásban részesítsék a hívőket és a nem hívőket, vezessék a közös imádságot, kereszteljenek, jelenlétükkel szentesítsék és áldják meg a házasságkötést, szent útravalóval lássák el a haldoklókat és végezzék a temetési szertartásokat.

A diakónusszentelés szertartásában Mihály Zoltán OFM és Tarsoly Mátyás OFM kifejezték szándékukat, hogy őszintén, odaadó lélekkel vállalják a szerpapsággal járó feladatokat, majd letették az engedelmességi ígéretet.

A mindenszentek litániáját a hívek térdelve imádkozták, a szentelendők a földre borultak annak jeleként, hogy egészen Istennek és a rájuk bízott lelkeknek szentelik magukat. Ezután következett a kézrátétel és a felszentelő ima mozzanata, amely alatt a püspök az elé térdelő szentelendők fejére tette a kezét, és csendben imádkozott fölöttük.

Az újonnan felszenteltek beöltöztek a szerpapok öltözékébe, a stólába és a dalmatikába, majd a püspök elé járultak, és átvették az evangéliumos könyvet annak jeleként, hogy a diakónusszentelésben hatalmat kaptak Isten igéjének hirdetésére. Schönberger Jenő megyéspüspök békecsókkal köszöntötte a felszentelteket, Krisztus barátságának jeleként.

A diakónussá szentelés szertartása után a szentmise a felajánlással folytatódott.

Áldozás után Urbán Erik OFM, a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya provinciálisa e szavakkal szólt az új diakónusokhoz: „A szolgálat őrei lettetek az Egyházban. Ferenc pápa szavaival mondhatjuk, hogy az ige szolgálatát, az oltár szolgálatát és a segítséget kérők szolgálatát vállaltátok. Isten adja meg nektek a kegyelmet, hogy növekedni tudjatok ebben a szolgálatban, Isten dicsőségére és mindannyiunk lelki javára és gazdagodására.”

Forrás és fotó: Józsa János/Szatmári Egyházmegye; Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria