Szent József-búcsúval kezdődött a család éve a szatmári egyházmegyében

Külhoni – 2021. március 29., hétfő | 12:03

Helyezzük családjainkat és egyházmegyénk közösségeit Szent József közbenjárásával a gondviselő Isten kezébe – hangzott el Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök bevezetőjében a Szent József-búcsúmisén, melyet idén a járvány miatt a szatmárnémeti székesegyházban tartottak március 20-án.

A püspök felhívta a figyelmet arra, hogy Ferenc pápa a Szent József tiszteletére meghirdetett tematikus évet ezen a napon az Amoris laetitia-családévvel is összekapcsolja és kiegészíti, mert Szent József nem csak a Szent Családnak, hanem az Egyház nagy családjának, s benne minden egyes családnak gondviselője és védőszentje.

A 9 órai szentmise szónoka Hársfalvi Ottó általános helynök, főesperes, a székesegyház plébánosa volt, aki ünnepi beszédében feltette a kérdést: „Kell-e védőszent az Egyháznak, hiszen alapítója nem más, mint Isten Fia, Jézus Krisztus, ugyanakkor a Szentlélek vezeti, és az Egyháznak anyja is van, a Boldogságos Szűz Mária? Elmondhatjuk a magunk életéből tanulva, hogy sosem elég azokból, akik mellettünk állnak, segítenek, irányítanak ebben az életben. […] Kell egy védőszent, akire feltekinthetünk, akire az elmúlt hetekben úgy tekintettünk, mint szeretett apára, gyengéd apára, engedelmes apára, elfogadó apára, teremtő bátorságú apára, dolgozó apára, árnyékként kísérő apára – ahogyan Ferenc pápa apostoli levelében bemutatja nekünk Szent Józsefet...” A továbbiakban arra a kérdésre adott választ, hogy mit várnak napjainkban tőlünk, az Egyház híveitől. Feladatunk az, amit Jézus fogalmazott meg mennybemenetele előtt: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.”

A 11 órai szentmise homíliájában Simon Attila püspöki titkár, a székesegyház helyettes plébánosa, ifjúsági és ministránslelkész rámutatott arra, hogyan hív meg Szent József bennünket Jézus arcának szemlélésére.

„Szent József az, aki a végtelen tenger partjára, a soha le nem nyugvó Napra, a feltámadt Üdvözítőre, Krisztusra irányítja a tekintetünket, és arra hív meg minket, hogy szemléljük Jézus arcát… Hol tudjuk mi szemlélni ezt az arcot? Az Oltáriszentségben, a szentségekben, a szívünk mélyén rejtőzködő Szentlélek templomának szentélyében, felebarátaink tekintetében, életünk eseményeiben, a teremtett világ szépségében, a szenvedő ember meggyötört arcán. Szent József a hit, a remény és a bizalom embere volt. Mi meghalljuk-e hozzá hasonlóan Isten hívását az életszentségre?” – tette fel a kérdést.

Ez alkalommal ünnepelte a „Szent József – a munkás” Férfiszövetség megalakulásának 20. évfordulóját. A szentmisében hálát adtak az elmúlt évek kegyelmeiért, hogy embertársaik szolgálatára lehettek, és Isten további segítségét kérték, hogy Szent József igazi követői maradhassanak.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria