Szent László témájú magángyűjteményt adományozott egy műgyűjtő a nagyváradi egyházmegyének

Külhoni – 2021. június 3., csütörtök | 9:46

Könyvek és nyomtatványok, borítékok, bélyegek, érmék – többek között ezek találhatók a közel háromszáz tételt számláló, értékes Szent László témájú magángyűjteményben, amelyet Kiss Gábor Iván budapesti nyugalmazott építész adományozott a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyének május 26-án.

A püspöki palotában ünnepélyes keretek között megtartott átadáson Kiss Gábor Iván, a Szent László Lovagrend egykori tagja elmondta: életpályájának jelentős részét az örökségvédelemben töltötte, ehhez köthető a különböző régiségek gyűjtése is.

Mint mondta, a Szent László Lovagrendbe – amelynek tavalyig, tizenhat éven át volt tagja – azért lépett be, mert ahogyan telt az idő, egyre inkább foglalkoztatta, hogyan segíthetne másokon, különösen rászorulókon. Felmerült benne az igény, hogy ne csak az önmaga gyarapításán fáradozzon, hanem többet is tegyen. A lovagrendbe való belépést kézenfekvő megoldásnak találta, s egyúttal a Szent László-kultusz gyarapítása mellett is elkötelezte magát, ami kiterjedt a szent király nevéhez, emlékének ápolásához kapcsolódó emléktárgyak összegyűjtésére is.

Így született meg az évek során a közel háromszáz tételből álló gyűjtemény. Szavai szerint az ilyen jellegű gyűjtésnek semmiképpen nem lehet a célja a minél több tárgy birtoklása. Szerette volna gyűjteményét közkinccsé tenni, ezért méltó helyet kezdett számára keresni ahol sokan láthatják, s ahol az Egyház iránti elkötelezettséget, a nemzeti érzést is erősítheti.

Kiss Gábor Iván úgy gondolta, erre a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a legalkalmasabb, azért ajánlotta fel a gyűjtemény teljes anyagát, hogy az Nagyváradon kiállításra kerülhessen. A műgyűjtő kapcsolata a püspökséggel hosszú évekre nyúlik vissza, illetve Fodor József általános helynökhöz is személyes, baráti szálak is fűzik.

A gyűjtemény egyik legértékesebb darabja Schedelsche Weltkronik 1495-ös kiadásának egyik lapja, amelyen a három megjelenített magyar király portréjának az egyike Szent Lászlót ábrázolja. A gyűjtemény részét képezi továbbá Pray György jezsuita szerzetes és történetíró Szent Lászlóról megjelent első munkájának eredeti, a 18. század második feléből megmaradt példánya. Nagyobb értéket képez az a bélyeggyűjtemény, amely a Magyarország területén megjelent, Szent László személyével valamilyen formában kapcsolatba hozható valamennyi bélyeget tartalmazza.

A gyűjteményben ezeken felül fellelhetőek a Nagyváradon 1942-ben megtartott első Szent László hétre vonatkozó iratok, valamint az 1861-ben alapított és 1950-ig működő Szent László Társulat közel 50 dokumentuma, eredeti példányban. Említésre méltó az is, hogy a gyűjtemény nem kizárólag Magyarország területéről, vagy magyar nyelvterületről származó tételekből áll, hanem magába foglal olyan elemeket is, amelyek a Szent László külföldi kultuszáról tanúskodnak. 

A gyűjteményt Böcskei László megyéspüspök vette át. A főpásztor az eseményen kihangsúlyozta, a felújított püspöki palota is Szent László örökségét hivatott gyarapítani, és mint ilyen, helye van benne a szent király kultuszát bemutató gyűjteményi tárgyaknak. Mint mondta, a palota felújításának szándéka nem egyszerűen egy múzeumi tér kialakítása csupán; a múlt értékeiből és gazdagságából kiindulva kíván a jövőbe mutató üzenetet megfogalmazni és jövőt építeni.

A Szent László személyéhez és korához fűződő értékek a jövőbe mutatóan hatnak ránk, és arra ihletnek, hogy ne csak tisztelői legyünk, hanem követői is. Ez a gyűjtemény is hozzájárul ahhoz, hogy teljesebb képet tudjunk felmutatni arról, ki volt Szent László, miért fontos ő a számunkra, s hogy hogyan tudjuk követni példáját.

Nemcsak megőrzés céljából vette át a gyűjteményt a püspökség, hanem azért, hogy ezeknek a tárgyaknak a megmutatása és bemutatása mások erősödését is szolgálja – fogalmazott az egyházmegye elöljárója megköszönve az adományozó nagylelkű felajánlását. A püspök arról biztosított: megfelelő módon fogják kezelni a gyűjteményt.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria