Találjuk meg a saját utunkat az imádságban! – A munkácsi székesegyház búcsúját ünnepelték

Külhoni – 2021. november 16., kedd | 14:48

November 11-én ünnepelték a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyház búcsúját. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye védőszentjének ünnepén Visvaldas Kulbokas érsek, Ukrajna nemrég kinevezett apostoli nunciusa mutatta be a szentmisét.

A bevonulás alatt az ungvári Popovics Tamás és Imre előadásában csendült fel Charpentier Te Deuma. A szentmise elején Pogány István munkácsi plébános köszöntötte a jelenlévőket: Visvaldas Kulbokas érseket, Luscsák Nílust, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátorát; Majnek Antal munkácsi megyéspüspököt és a segédpüspököt, Lucsok Miklóst. Köszöntötte továbbá a magyar konzulátus képviselőit, Andrij Baloga polgármestert, a jelen lévő papokat, a zarándokokat és a munkácsi híveket.

Kulbokas érsek bevezetőjében hangsúlyozta: a szentmise maga Jézus Krisztus. A szentmise a mi megváltásunk, reményünk és hitünk. Jézus Krisztus kapcsol minket össze egymással, ő hívott meg minket, hogy együtt imádkozzunk. Ebben az imádságban akarunk Jézussal együtt részt venni, örömmel és bűnbánattal.

Szent Márton nagyon közel van hozzánk; mindössze 550 kilométerre vagyunk a szülőhelyétől – kezdte szentbeszédét a főpásztor. –

Rajtunk kívül más nemzeteknek is sokat jelent Szent Márton püspök, aki több helyen is élt Európában – ő mindegy összeköti ezzel kontinensünk népeit.

Nemcsak a palásttal kapcsolatos irgalmas cselekedete, hanem egész élete példa a számunkra.

A katonaság után szerzetesként élt. Amikor püspökké választották, folytatta egyszerű életmódját. Szegényes, egyszerű ruhákban járt, annak ellenére, hogy sok pap és püspök megbotránkozott ezen. Szerénysége mellett nagy bátorságról és benső lelki erőről tett tanúságot; sok csodát tett életében, gonosz lelkeket űzött ki.

Hogyan tudjuk Szent Márton példáját követni? – tette fel a kérdést a szónok. Hiszen ő különleges életet élt, egészen másfélét, mint mi.

A szentek tiszteletének azonban nem az a célja, hogy mindannyian egyformák legyünk: mindannyiunknak meg kell találnunk a saját, egyéni utunkat az imádságban.

Szent Márton az imádságból, Istennel való kapcsolatából merítette a megoldást élete kihívásaiban. Az ő példája arra buzdít, hogy mi is merjük megtalálni a saját utunkat az imádságban, az Istennel való kapcsolatunkban. Sokszor hiányzik belőlünk ez a bátorság, ezért is fontos, hogy

támogassuk egymást azzal, hogy imádkozunk egymásért, és azzal, hogy kész a szívünk arra, hogy megértsük a másikat, bátorítsuk őt, és ne megítéljük.

Szent Márton példájára legyen Egyházunk olyan, ahol a testvérek türelemmel vannak egymás iránt, és segítségére vannak egymásnak. Segítsünk testvéreinknek a megtérésben, elsősorban imádsággal. Először imádkozzunk hibázó testvérükért, és csak utána segítsünk neki kijavítani a hibáját – buzdított a nuncius.

A szentmise több nyelven folyt: latinul, magyarul, ukránul, a könyörgések egy részét pedig szlovákul és németül olvasták fel. Az áldozás alatt az 1938-as és a 2021-es eucharisztikus kongresszus himnusza hangzott fel: Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat! Ezt egy ukrán ének követte, melyet a munkácsi ukrán nyelvű kórus szeptemberben a kongresszuson énekelt.

A búcsúi szentmise végén a hagyomány szerint Majnek Antal megyéspüspök átadta az általa alapított Szent Márton palástja-díj két emlékérmét. A Pro caritate emlékérmet Sztankovics Ilona, a munkácsi karitász önkéntese kapta, a Pro fide emlékérmet pedig Heidelsperger István mátészalkai plébános, aki 1993 óta jár át minden hónapban Kárpátaljára, hogy az Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam világi hallgatóit oktassa.

Végezetül Majnek Antal püspök köszönetet mondott Visvaldas Kulbokas érseknek, hogy egyik első útja nunciusként Munkácsra vezetett. A papok nevében megköszönte a konferenciabeszédet és az ahhoz kapcsolódó beszélgetést, amelyre a szentmise előtt került sor.

Mint mondta: minden évben mástól hallgatjuk meg, hogy hogyan érintette meg Szent Márton életének misztériuma. A nuncius által mondottak egybecsengenek Ferenc pápa szavaival, aki mindig kéri, különösen a klerikusoktól, hogy menjenek ki a perifériára, és szeressék, szolgálják azokat is, akiket az emberek utolsóknak tartanak. „Amit a nuncius kiemelt Szent Márton életéből, igyekszünk mi is megélni, megvalósítani. Igyekszünk mi is a magunk helyén, a magunk útján az Úr Jézus szép tervét megvalósítani” – fogalmazott a püspök.

A szentmise ünnepélyes áldással zárult, melyet a nuncius Szent Márton ereklyéjével adott a jelenlévőkre és azokra, akik a szentmisébe közvetítés útján kapcsolódtak be. Végül két nyelven elénekelték a pápai himnuszt.

Az ünnepi szentmisét a székesegyház magyar és ukrán nyelvű kórusai tették még szebbé énekükkel.

A liturgia után a templom kertjében a munkácsi hívek szokásos módon szendviccsel és süteménnyel várták és kínálták a zarándokokat.

Az ünnepi szentmise visszanézhető az egyházmegye honlapján.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria