Tamás József segédpüspök hálaadó szentmisét mutatott be Csíksomlyón a pápalátogatásért

Külhoni – 2019. június 7., péntek | 19:15

A csíksomlyói kegytemplomban mutatták be a hálaadó szentmisét június 5-én, szerdán este Ferenc pápa apostoli útjáért, illetve köszönetet mondtak az önkénteseknek, szervezőknek és támogatóknak, akik segítettek a látogatás szervezésében.

Szent Bonifác vértanú püspök emléknapján adtak hálát Ferenc pápa romániai apostoli látogatásáért a csíksomlyói kegytemplomban. Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke, a szentmise főcelebránsa háláját fejezte ki, amiért a Jóisten annyi segítőkész embert: önkénteseket, szervezőket, támogatókat rendelt a pápalátogatás ügye mellé, illetve olyanokat, akik a rendkívüli esemény lelki hátterét imádsággal segítették.

„Azt hiszem, úgy vagyunk most itt, mint a szülő asszony, aki fájdalommal hozza világra gyermekét, de a szülés után már nem is emlékszik a gyötrelmekre, örül, hogy ember született a földre. Az elmúlt négy hónap pánikrohamai, széthúzásai, a rengeteg értetlenkedés, kemény kritika, keresztbe tevések, akadályoztatások, riogatások, gyalázkodások nehezedtek ránk, amikkel meg kellett küzdenünk. Most mindezek eltörpülnek annak az élménynek a nyomában, amiben részünk lehetett. A jól végzett munka örömével adhatunk hálát a Jóistennek, hogy megsegített, nem engedett elcsüggedni, a terhek alatt összeroppanni. Legyen hála ezért Őneki” – fogalmazott prédikációjában a segédpüspök.

Köszönetét fejezte ki a felkért szervezőknek, a sok önkéntesnek, a támogatóknak, továbbá a magyar és román kormány segítségéért, a megyei és a városi tanácsok támogatásáért, az imádságokért, amelyek nélkül nem valósulhatott volna meg a csíksomlyói pápalátogatás.

„Arra kérem a Jóistent, hogy mindannyiunk szívét töltse be annak a jézusi kijelentésnek a boldogsága, amit Szent Pál a mai szentleckében idéz: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Úgy gondolom, hogy jól vizsgáztunk” – tette hozzá Tamás József. Kiemelte, hogy jól vizsgáztak a pápával való találkozásra eljött zarándokok is, akik a sok negatív vélemény ellenére is fontosnak tartották, hogy itt legyenek.

„Amikor a zord idő ellenére is a hegyre felfelé igyekvő néptömeget láttam, eszembe jutott az 1991. évi pünkösdi búcsú, amelynek időjárása is hasonló volt a mostanihoz. Akkor hangzott el ez a szép ténymegállapítás: Ennek a népnek vagy a hite hatalmas, vagy a bűne óriási, melyért vállalja ezt az áldozatot. És vállalta most is, nem csak a zord idő kellemetlenségét, hanem a biztonságért felelős emberek szigorú, sokszor kellemetlenkedő megnyilvánulását” – fejtette ki szentbeszédében a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke.

Tamás József a pápalátogatás mottóját felidézve elmondta, milyen szép volna, ha megvalósulna az együtt járás, ha mindnyájan, akik itt élünk, nemzetiségre, vallási felekezetre való tekintet nélkül egyetértésben élnénk, félretéve minden gyűlölködést, háborúskodást, viszálykodást.

„Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra jött Krisztus örömhírével, minket megerősíteni őseink hitében és erényeiben, ahogy az egyik hozzászóló írta a közösségi médiában: Ferenc pápa csíksomlyói prédikációja attól volt nagyszerű, hogy az evangélium tanítására épült” – fűzte hozzá a segédpüspök.

„Ma délelőtt felhívott egy kedves barátom, és azt kérdezte tőlem, hogy az egyestől tízesig terjedő skálán hányast adnánk magunknak. Amikor januárban kiderült, hogy jön a Szentatya, azt mondtam a barátomnak, nekem elég, ha átmegyünk a vizsgán. Mert tudjuk, hogy nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre, de a Jóisten megjutalmazott emberekkel, a jegyet ő adja. Nekem ez elég. Nem akarok senkinek sem megfelelni, csak egyedül neki. Övé legyen a dicsőség és a hála” – ezekkel a szavakkal vezette be a köszönetnyilvánításokat Sajgó Balázs főkoordinátor, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója a szentmise végén, majd név szerint megköszönte a szervezőknek, az önkénteseknek, a sajtóbizottság tagjainak a lelkes munkát, a magyar kormánynak a támogatást, a csíkszeredai városvezetésnek és a megyei önkormányzatnak a segítséget.

„A szervezés során eszembe jutott XVI. Benedek pápa mondása, miszerint amikor az Egyházban valami jó történik, akkor annak ellenszele is lesz. Ezt éreztük, tapasztaltuk, de végig álltuk a sarat, nyeregben voltunk” – mondott köszönetet Urbán Erik ferences tartományfőnök az erdélyi ferences rendtartomány és a liturgikus bizottság nevében. Felszólalt Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke is, aki azt mondta, az egész Székelyföld számára a megújulást és a továbbhaladás útján való megerősödést is szolgálta Ferenc pápa csíksomlyói látogatása. Úgy tapasztalta, a pápalátogatás hatására zökkenőmentesebben zajlott a napi munka a megyei tanácsnál is.

Csíkszereda alpolgármestere, Szőke Domokos is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akiknek köszönhetően megvalósulhatott a pápalátogatás. A közös fotó elkészítése után az önkéntesek névre szóló emléklapot és emlékérmet kaptak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Antal István

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria