Tíz évvel ezelőtt avatták boldoggá Nagyváradon Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt

Külhoni – 2020. október 5., hétfő | 20:18

Számos szent él körülöttünk, akik hozzánk hasonlóan mindennapi életüket élik, de úgy, hogy az evangélium üzenetét hirdetik és gyakorolják – Ferenc pápa e gondolata jegyében emlékeztek meg Boldog Bogdánffy Szilárdról október 3-án Nagyváradon. Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a székesegyházban.

A szentmise bevezető gondolataiban Böcskei László kimelte, ezen az ünnepen megkülönböztetett figyelemmel gondolunk Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre, akit tíz évvel ezelőtt, 2010. október 30-án avattak boldoggá itt, a nagyváradi székesegyházban. Fontos számunkra, mert az életben általában, de főleg ezekben az időkben szükség van támpontokra és példaképekre, akikre fel tudunk nézni. Boldog Bogdánffy Szilárd ilyen példakép nekünk; Isten és az emberek szolgálatának a hőse, aki képes volt feláldozni életét a hitért és az Egyházért. Az ő tanúságtétele adjon lelki erőt nekünk ahhoz, hogy a kihívások közepette mi is helyt tudjunk állni. „Hisszük, hogy mellénk áll, közbenjár értünk, és Isten elé viszi az ügyeinket, ezért hálával és bizalommal mutatjuk be ezt a szentmisét Bogdánffy Szilárd tiszteletére” – hangsúlyozta a főpásztor, arra kérve a jelenlevőket: hordozzák imáikban azokat is, akiket megfertőzött a koronavírus.

Böcskei László szentbeszédét egy történettel kezdte, melyet egyik ismerőse osztott meg vele, aki egyik este nem győzött betelni az égbolt szépségével, a csillagok ragyogásával. Keresztényként sokszor meghívást kapunk arra, hogy kivonuljunk a mindennapok megszokottságából, és feltekintve az égre átérezzük Isten nagyságát és gondoskodását. Bogdánffy Szilárd is egy ragyogó csillag, akit szívesen szemlélünk, miközben tapasztaljuk a kisugárzását.

Ha visszagondolunk a vértanú püspök tíz évvel ezelőtti boldoggáavatási szertartására, felidézhetjük, hogy egy új elköteleződést éltünk át, amikor ajándékba kaptuk őt Istentől – fogalmazott a nagyváradi egyházmegye püspöke, aki ezután felolvasta XVI. Benedek akkori apostoli levelét, melyben megerősítette szándékát, hogy elrendeli és jóváhagyja a boldoggá avatást.

„Mint a hit példája fényeskedik” – emelte ki a levélre utalva Böcskei László. Bogdánffy Szilárd kiválósága és bölcsessége erre kell hogy ösztönözzön minket: ahelyett, hogy elvesznénk a magyarázkodásban és az értelmezésben, vegyük inkább észre azt, hogy a türelmes Isten mindig utat mutat nekünk, eszközöket biztosít és lehetőségeket kínál arra, hogy ne féljünk, hanem inkább éljünk bölcsen a Lélek erejével és irányítása alatt.

Boldog Bogdánffy Szilárd a Torontál vármegyei Feketetón (Crna Bara, ma Szerbia) született 1911. február 21-én. 1934. június 29-én szentelték pappá Nagyváradon, ahol főleg az ifjúság nevelésével foglalkozott. 1949. február 14-én Bukarestben titokban püspökké szentelték. Ettől kezdve a kommunista hatalom potenciális ellenséget látott benne, és kegyetlen kínzásokkal próbálták megalkuvásra bírni. A börtönökben a rendíthetetlen hűség és az áldozatos felebaráti szeretet jellemezte. Alig 42 évesen, 1953. október 1-jén halt meg a nagyenyedi börtönben. A közeli rabtemetőben hantolták el, mely fölé azóta tömbházakat emeltek.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius/Bihari Napló/Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Csorba Sándor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria