Udvardy György veszprémi érsek lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Külhoni – 2022. május 11., szerda | 15:28

Nagy öröm, hogy Isten kegyelméből ismét a hagyományos keretek között tartják meg június 4-én az idei pünkösdi fogadalmi búcsút Csíksomlyón. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek lesz.

A pünkösdi csíksomlyói búcsú mottója idén a ferences rend jelmondata: Pax et bonum! Béke és jóság!

Assisi Szent Ferenc a béke és a kiengesztelődés jegyében élte életét és hirdette minden teremtménynek a mi Urunk, Jézus Krisztus szent evangéliumát. Az erdélyi ferencesek hívnak, hogy a rendalapító lelkületével és pártfogása alatt zarándokoljunk együtt a Csíksomlyói Segítő Szűzanyához, hogy Égi Édesanyánkkal együtt és közbenjárására kérjük a fölséges és dicsőséges Istent: „Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!”

A fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek lesz.

Az ünnepre május 27-től kilenceddel készülnek a kegyhelyen.

Program

Június 3., péntek
– 17.00 imaóra a kegytemplomban
– 18.00 nyitó szentmise, amelyet ünnepi rózsafüzér követ
– péntekről szombatra virradóra virrasztás a kegytemplomban

Június 4., pünkösdszombat
– 7.30 szentmise a kegytemplomban
– 10.30 kordon indulása a kegytemplom előtti térről a Hármashalom-oltárhoz
– 10.00 ünnepélyes rózsafüzér a nyeregben
– 11.00 szentségimádás a nyeregben
– 12.30 ünnepi szentmise a nyeregben, amelynek főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek
– 17.00 csángó szentmise a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban
– 18.00 pünkösdi vigília szentmise a kegytemplomban
– szombatról vasárnapra virradóra virrasztás a kegytemplomban

Június 5., pünkösdvasárnap 
– szentmisék a kegytemplomban: 7.00, 8.00, 10.30 és 18.00

Június 6., hétfő, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja
– szentmisék a kegytemplomban: 8.00, 10.30 és 18.00

A csíksomlyói Mária-kegyhely őrei, az erdélyi ferencesek szeretettel várják a zarándokokat, és mindenkit arra buzdítanak, hogy imádságos lelkülettel, közösségeikben a békét és a kiengesztelődést előmozdítva készüljenek az ünnepre.

Forrás: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: MTI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria