Várszegi Asztrik az egyházmegyei zarándoknapon Szentjobbon: Szeressük okosan a jövő nemzedékét!

Külhoni – 2019. szeptember 16., hétfő | 20:10

Szentjobbra zarándokoltak a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei szeptember 15-én. A délelőtti szentmisén – amelynek főcelebránsa Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát volt – a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérték a közösségek, családok megújulásáért.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök 2016-ban kiemelt szentéllyé nyilvánította a szentjobbi plébániatemplomot és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen ünnepeljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét.

Várszegi Asztrik homíliájában az üdvtörténetről beszélt a híveknek, ami nem jelent mást, mint Isten irántunk való szeretetének megnyilvánulását. Ő megteremtette a világot számunkra – amit azonban mi azóta is rendszeresen károsítunk –, és mindent úgy alakít, hogy az a mi boldogságunkat szolgálja.

Szent István felismerte ezt és ebben akart közreműködni Európának ezen a részén, továbbítani az üdvtörténet örömét. Mindenkinek meg kell találnia helyét abban a közösségben, ahol született – hangsúlyozta a szónok, majd megállapította: Ez nem könnyű, hiszen olykor nehéz közösségben élni. Akkor leszünk igazán boldogok a közösségben, Egyházban, társadalomban, ha megtapasztaljuk szívünkben Isten szeretetét. A mi üdvösségtörténetünk erről szól: életünknek célja van, végső célja pedig az, hogy földi életünk után Isten a vele való tökéletes közösségre vár minket. Mózes a Vörös-tengeren át új hazába kísérte népét, Isten Jézus által az örök hazába vezeti a népét.

István megkeresztelkedett, Krisztusba öltözött és Krisztus világosságára vezette népét. Ő volt a mi Mózesünk – mondta Várszegi Asztrik. – Az egyházszervezetet kiépítette, megteremtette annak feltételeit, hogy a magyar nemzet Krisztus-hívő lehessen, megismerhesse a Megváltót. István király elindított Magyarországon egy üdvösségtörténet-átadási folyamatot, amely a 20. században hanyatlásnak indult.

Mi a mi feladatunk? Megtapasztalni Isten szeretetét, ennek jegyében nevelni családjainkat és továbbadni másoknak is a tapasztalatunkat. Úgy éljük meg a keresztségben kapott ajándékokat, hogy azok saját üdvösségünket szolgálják, és másokkal is ismertessük meg őket. Ha itt évente találkoznak és elmélkednek a hívek ennek a helynek az üdvtörténeti szerepén, megerősödnek és a múlt nagy szentjei által előkészített alapokon építik az Egyházat – mutatott rá a bencés szerzetes.

Mi, felnőttek, néha elmarasztaljuk, megszidjuk a fiatalokat, de a jövő nemzedékét a jó ügynek csak úgy tudjuk megnyerni, ha okosan szeretjük őket. Nem kell mindent megengedni nekik, de nagy türelemmel kell lenni irántuk, a belső értékeiket kell nézni és kamatoztatni. Akkor tudunk előre haladni, ha szívünk-lelkünk nyitott a kegyelem befogadására. Nem a múltba kell menekülni, hiszen Isten ma is itt van velünk és újrateremt – zárta gondolatait az emeritus pannonhalmi főapát.

Az áldást követően Szentjobb utcáin körmenetet tartottak a Brünni Fekete Madonna felújított kegyképével, amelyet visszahelyeztek a megszokott helyére a plébániatemplomban, egy felajánló imádság kíséretében. A szertartás végén rövid zenei összeállítással ajándékozta meg a jelenlevőket a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébánia Jubilate Deo kórusa.

Forrás és fotó: Várad.org; RomKat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria