Vízkereszt ünnepe a nagyváradi székesegyházban

Külhoni – 2023. január 9., hétfő | 10:22

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök hazafelé utazott Rómából, XVI. Benedek emeritus pápa temetéséről január 6-án, vízkereszt ünnepén, ezért a nagyváradi székesegyházban Fodor József általános püspöki helynök végezte a vízszentelést, és ő volt az ünnepi szentmise szónoka is, amelyen Pék Sándor esperes-plébános és Vakon Zsolt püspökségi irodaigazgató koncelebrált.

A Katolikus Egyház legrégebbi ünnepe az Úr megjelenésének napja – mondta a szentmise elején Fodor József általános helynök. – Karácsonykor a pásztorok mentek el Betlehembe, hogy imádják az Istengyermeket, míg vízkeresztkor a bölcsek jelentek meg ajándékaikkal, szimbolizálva és kifejezve az egész világ hódolatát. Isten minden ember Istene, függetlenül attól, hogy valaki elfogadja-e, hisz-e benne. Eljött, hogy mindannyiunk Üdvözítője legyen, és visszavezessen bennünket az örök boldogság országába.

Homíliájában a vikárius a Szent Máté könyvéből felolvasott evangéliumi részről elmélkedett. Kiemelte: a napkeleti bölcsek ünnepe annak hirdetője, hogy mindenki hivatalos Betlehembe. A Sínai-hegyen Isten csak a választott nép fiaihoz szól, a jászolnál azonban valamennyiünkhöz, mert mindenki meghívót kapott tőle az ő országába. A bölcsek látogatásával indult a világ kereszténnyé tétele, és ugyanez az evangélium szól napjainkban, a 21. században is.

Egy csillag vezette a bölcseket, a pogányság képviselőit a kisded Jézushoz Betlehembe. Nekünk is csillagokká kell válnunk, hogy a jóság, a megbocsátás és az irgalom útját járva elvezessünk másokat is a szeretet országába, az örök Betlehembe – hangsúlyozta a szónok. – Több mint kétezer évvel ezelőtt beteljesült a jövendölés, s mivel a tudós emberek tudtak olvasni a jelekből, követték a csillagot, amely elvezette őket a Megváltóhoz. E csillag, amelyre úgy is tekinthetünk, mint Jézus tanítására, soha nem lát alkonyt, mert örökké világít – fogalmazott Fodor József püspöki helynök.

Idén a hívek egy-egy előre előkészített üvegcsében vihettek haza szenteltvizet – rajta címkével, Izajás prófétától származó idézettel: „Tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel, ne tegyetek többé rosszat”, valamint egy üzenettel Böcskei László megyéspüspöktől: „A lelki megújulás útján Isten áldása kísérjen benneteket!”

Forrás: erdon.ro

Szöveg és fotó: Ciucur Losonczi Antonius

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria