Zenés ünnep Párizsban – Sík Sándorra emlékezett a Magyar Katolikus Misszió

Külhoni – 2019. november 8., péntek | 20:30

November 3-án a Párizsi Magyar Katolikus Misszió kápolnája adott otthont a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 1 Plusz 1 Misszió programja keretében szervezett, Sík Sándor pap költő születésének 130. évfordulójára emlékező zenés irodalmi estnek. Varga Gabriella beszámolóját adjuk közre.

Sík Sándor születésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata az 1 Plusz 1 Misszió program keretében ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményeket szervez a nyugati diaszpóra különböző helyszínein, magyar katolikus lelkészségekkel, cserkészcsapatokkal és civil csoportokkal együttműködve. Az alkalmanként szentmisét és kulturális műsort magában foglaló rendezvénysorozat ötödik eseményét – Kastl, Bécs, London és Innsbruck után – november 3-án a párizsi Magyar Katolikus Misszió kápolnájában tartották.

A kilencvenkét éves – 1927-ben alapított – Párizsi Magyar Katolikus Missziónak 2016 óta nincs állandó magyar lelkésze. A havonta egyszeri magyar szentmisét bemutató lelkipásztori szolgálatot kezdetben önerőből oldották meg, többnyire Gonthierné Romhányi Anna, a Gazdasági Tanács alelnöke meghívására érkeztek atyák Magyarországról egy-egy szentmisére. Utóbb a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat Irodája igyekszik a közösség segítségére sietni: ez ideig már hétszer közvetített Párizsba miséző magyar lelkipásztort. Más esetekben Pierre Clermidy francia jezsuita szerzetes utazik el Marseilles-ből a francia fővárosba, hogy együtt ünnepelje a szentmiseáldozatot a magyar közösséggel.

Pierre atya már korábban szívébe zárta a magyarokat, még a ’90-es évek elején, amikor szeminaristaként több hónapot töltött Erdélyben, Kolozsvárott, majd onnan útja hosszabb időre Szegedre vezette. Megtanult magyarul, és azóta is keresi és örömmel tartja a kapcsolatot a magyarokkal. Az elmúlt két esztendőben mindig szívesen fogadta a párizsi magyar misszió meghívását, november 3-án is ő mutatta be a szentmisét, természetesen magyar nyelven. A hívek szívét most is megérintette a kézi hímzésű, magyar írásos motívumokkal díszített stóla, amit a szentmisére magára öltött.

Nagyon szép volt az olvasmányok és a hívek könyörgéseinek felnőttek és gyermekek általi tolmácsolása, miként az a meglepetés is, amelyben a jelenlévőknek a szentáldozás után lehetett részük: Hadady László nemzetközileg elismert oboaművész és az önkéntes alapon kántori szolgálatot teljesítő Vizy Károly mérnök-zongoraművész egy Ave Mariát adtak elő.

Hadady László korábban hosszú ideig Pierre Boulez zenekarában játszott, jelenleg önálló művészként hangversenyezik. Több CD-je is megjelent, a Bartók Rádió rendszeresen közvetíti felvételeit. A művész a ’80-as évektől Párizsban élt, ám tavaly végleg hazaköltözött Magyarországra családjával együtt. Vizy Károly hobbiszinten műveli zongoraművészetét, ám nyaranta részt vesz Budapesten a Master Class Akadémián, hogy tökéletesítse tudását. Liturgikus zenei szolgálatára mindig számíthat a francia fővárosban a Magyar Katolikus Misszió.

A szentmisét követő kulturális műsort Gonthierné Romhányi Anna nyitotta meg. Köszöntő szavaiban méltatta az 1 Plusz 1 Misszió programot, kitérve annak a párizsi magyarok számára nyújtott segítségeire. E sorok írója ezt azzal egészítette ki, hogy a programot pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly novemberben indította el Cserháti Ferenc püspök, azért, hogy az eszközök szélesebb tárházával, lelkipásztorok közvetítésével szentmisékre és lelkigyakorlatokra, a hitoktatás támogatásával, liturgikus eszközök beszerzésével, előadások, művészeti-kulturális programok szervezésével és egyéb módokon támogassa a diaszpórában élő magyar katolikus közösségek anyanyelvi hitéletét, vallásgyakorlását.

Ezt követően lépett a közönség elé Kovács Nóri énekes, dalszerző az alkalomra összeállított, mintegy háromnegyed órás, kifejezetten Sík Sándor szellemiségéhez és költészetéhez illeszkedő, Sík Sándor-verseket is tartalmazó verses-zenés műsorával. Kovács Nóri felkutatta, hogy Sík Sándor eredeti népdalokra is írt versszövegeket, így például az Elmegyek, elmegyek, a Regős ének és a Bujdosik az árva madár címűekre; és e dalokat felhasználva állította össze előadását. A népdalokat és a népdalátiratokat párban, előbb az eredeti változatokat, majd a Sík Sándor által átírt versváltozatokat adta elő, olykor citerán, máskor furulyán kísérve. Ezúttal is elénekelte a Csángó Miatyánkot, a Boldogasszony anyánkat és más szakrális énekeket.

A verses-zenés műsor befejeztével e sorok írója a közönség bevonásával olvasta fel Sík Sándor Te Deum című versét: a versszakokat záró „Hála legyen” szavakat a hívek minden esetben megismételték – és megismételte ezt Gonthierné Romhányi Anna is, aki ezzel a két szóval köszönte meg az 1 Plusz 1 Missziónak azt, hogy a Párizsi Magyar Katolikus Missziót is megtisztelte a Sík Sándor-emlékfélév szívhez szóló műsorával.

A közösségi teremben folytatódó közös ebéd közben Gonthierné Romhányi Anna ismertette: a misszió fennállásának 92 évéből 89 éven át volt állandó magyar lelkészük, s közöttük is Molnár Ottó 23 éven keresztül teljesített náluk szolgálatot. 2016 szeptembere óta azoban nincs állandó papjuk – példaként megemlítette, hogy Párizsban jelenleg 130 lengyel pap szolgál –, de a misszió tagjai nem mondtak le arról, hogy újra kinevezett plébánosuk legyen, aki közösséget kovácsol és összetartja azt, erre ugyanis csak helyben lakó lelkipásztor képes. A francia főváros magyar katolikus közössége, nagy múltja, töretlen lelkesedése és szilárd elszántsága okán is, érdemes és méltó volna erre. Adja Isten, hogy vágyuk minél előbb teljesüljön!

Szöveg és fotó: Varga Gabriella/Magyar Katolikus Misszió 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria