Zimándújfaluba és Zimándközre látogatott Pál József Csaba temesvári megyéspüspök

Külhoni – 2021. november 11., csütörtök | 12:45

A temesvári egyházmegye főpásztora az idei esztendőre tervezett vizitációinak utolsó állomására, az Arad megyei zimándújfalui plébániára látogatott november 7-én. A Szűz Mária Szent Neve-templomban bemutatott szentmise után a megyéspüspök gyermekekkel és szüleikkel, a hittanteremben pedig a közösséghez tartozó fiatalokkal találkozott. November 8-án a zimándközi filiára látogatott.

A látogatást megnyitó szentmisén, november 7-én, vasárnap Erős Miklós zimándújfalui plébános üdvözölte Pál József Csaba megyéspüspököt. Hangsúlyozta: küldetésünk az, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről. A főpásztori látogatás napjának tanítása, hogy minden embernek újra és újra szüksége van megtérésre – tette hozzá a plébános.

A Szűz Mária Szent Neve titulusú zimándújfalui templomban bemutatott püspöki szentmisén több egyházmegyés lelkipásztor koncelebrált.

Szentbeszédében a főpásztor kitért a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat két dokumentumában foglaltakra. Kiemelte: a szinodális út fontos eleme a közösség, az egymásra való szeretetteljes odafigyelés, egymás meghallgatása és a megtérés. Jó lenne, ha a családban és a közösségben szeretettel tudnánk egymást meghallgatni – fogalmazott Pál József Csaba püspök.

A másik fontos elem az imádság, mert ha nem találkozunk Istennel, ha nincs élő kapcsolatunk Vele, akkor nehéz megszervezni az egymással való kapcsolatot is – tette hozzá a megyéspüspök. Befejezésül így fogalmazott: a szentmise előtt azt kérték tőlünk, hogy csukjuk be a sekrestye ajtaját, mert a huzat elfújja a gyertya lángját. Tehát a kis lángot a szél könnyen kioltja. Ugyanígy a kis lánggal élő hit is hamar kialszik. A főpásztor felhívta a hívek figyelmét: megtehetik, hogy a hit tüzét, amely az egyházközségben ég, felszítják az otthonaikban, a családjaik körében, hogy nagy lánggal égjen.

A szentmisét követően Pál József Csaba püspök a templomban a gyermekekkel és szüleikkel, a hittanteremben pedig a közösséghez tartozó fiatalokkal és az ifjúsági csoport tagjaival találkozott.

A kötetlen beszélgetésen részt vett Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens, akik a fiataloknak tervezett programokat ismertették.

*

A vizitáció második napján, november 8-án, hétfőn a megyéspüspök Erős Miklós plébános kíséretében a zimándújfalui katolikus plébániához tartozó zimándközi filia közösségét kereste fel.

A helyi templomban bemutatott koncelebrált szentmise után Pál József Csaba az egyháztanács, a rózsafüzér-társulat, a schönstatti imacsoport tagjaival, családokkal, valamint a plébánia munkatársaival folytatott megbeszélést.

A zimándközi találkozón Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a település szülötte és Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens is jelen volt.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria