200 éve született Schlauch Lőrinc bíboros – Emlékkiállítással tisztelegnek előtte Nagyváradon

Kultúra – 2023. május 22., hétfő | 18:37

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 1887–1902 között regnáló bíboros-püspökére, Schlauch Lőrincre emlékezik: születésének közelgő 200. évfordulója alkalmából május 17-én, a 31. Festum Varadinum keretében nyitották meg a püspöki palotában ez egykori főpásztor alakját felidéző emlékszobát. A megnyitón beszédet mondott Böcskei László megyéspüspök.

Böcskei László felidézte: amikor a püspöki palota funkcióit tervezték, arra törekedtek, hogy az épület legyen vonzó és befogadó, ugyanakkor üzenetet is sugalljon a ma élők számára, kiemelve olyan személyiségeket, akik az egyházmegyéért, a közösségért, a magyarságért, a fejlődésért dolgoztak. Folymatosan bővül a látnivalók sora.

A Patachich Látogatóközpontban, az első emelet egyik folyosóján a püspökök galériája látható, ahol Ipolyi Arnold után mindjárt Széchényi Miklós következik. A hiány magyarázata: Schlauch Lőrinc monumentális portréja – mely egyébként Benczúr Gyula alkotása –, az egyik nagyteremben tekinthető meg. A bíboros most emlékszobát kapott, mindjárt a földszinten, a Szent László-terem mellett.

A palota földszintjén berendezett emlékiállítás apropóját az adta, hogy közkinccsé tették Schlauch Lőrinc néhai bíboros ma élő oldalági rokonának, László Zsuzsannának az adományát: a Madonna a gyermek Jézussal című olajfestményt, amely a bíboros regnálása idején a nagyváradi püspöki palotát díszítette. A katalogizált képet a velencei akadémián nevelkedett romantikus festőművész, Molnár József készítette.

Az emlékszoba ünnepélyes megnyitásakor Böcskei László felolvasta a levelet, amelyet 2022. december 3-án kapott Essenből, László Zsuzsannától. A levelet az irattár fogja őrizni, – mondta el a főpásztor –, hogy a Schlauchra vonatkozó iratok közt archiválják. László Zsuzsanna leírta: Molnár József muzeális értékű Madonnája Schlauch Lőrinc magángyűjteményéből, örökségként jutott ükanyjához, a bíboros nővéréhez. Tőle örökölték tovább anyagi ágon, így került végül László Zsuzsanna tulajdonába.

László Zsuzsanna az 1970-es években Németországba került, a festményt bátyja, Lannert István Aradon őrizte. Az örökös szerette volna, hogy az alkotás méltó helyre kerülhessen, ezért ajánlotta fel azt adományként a váradi püspöknek. Böcskei László és Lakatos Attila gyűjteményvezető elutaztak Aradra, ahol megismerték a képet őrző, 90 esztendős Lannert Istvánt, és elhozták a képet, amelyet a képkerettel együtt restauráltattak is.

Lakatos Attila a megnyitón elmondta: Molnár Józsefről keveset beszélünk, de a Madonna-kép jó példa arra, hogyan lehet a szép olasz reneszánsz hagyományokat a magyar nemzeti jelleggel ötvözni úgy, hogy abból remekmű szülessen. Schlauch püspök kifejezetten kedvelte az alkotó munkásságát.

A gyűjteményvezető felhívta a figyelmet a kiállítóteremben látható, a bíboros címerével díszített értékes bútorra is, amelynek különleges, személyes vonatkozását az adja, hogy még szatmári püspöki időszakából való.

A néhai bíboros az egyházi és mecénási tevékenységén túl jó érzékkel megsejtette, hogy a technikai fejlődés, a társadalmi haladás gyökeresen meg fogja változtatni a világot, ami istenhit nélkül a katasztrófa felé sodorhatja az emberiséget a 20. században.

Schlauch Lőrinc életéről Martin Roos emeritus temesvári megyéspüspök beszélt. A csanádi egyházmegye papnövendékeként kezdte, majd szentelése után egy ideig Temesváron tanított egyházjogot és történelmet. 1887-ben nevezték ki váradi püspöknek, azt megelőzően a szatmári egyházmegyét vezette. Temesváron temették el 1902-ben.

Fodor József váradi általános helynök, nagyprépost kiemelte, hogy Schlauch Lőrinc volt az, aki plébániatemplomot emeltetett Biharpüspökiben, Szent László szentté avatásának 700. évfordulójára új hermát készíttetett, a székesegyház előtt ma is látható, a lovagkirályt ábrázoló lovasszobor felállítását szorgalmazta, valamint a Petőfi-park és a múzeum régi épülete is az ő nevéhez fűződik.

László Zsuzsanna és Lannert István elmondták: Molnár József alkotása méltó helyére került: immár a Lakatos Attila által felügyelt egyházi gyűjtemény megbecsült része. így a kör mintegy bezárult: Schlauch Lőrinc hagyatéka visszakerült a püspöki palotába.

A festménnyel együtt a bíboros régi irodabútorai is a püspökség birtokába kerültek, ezekből, és a gyűjteményben lévő személyes tárgyaiból válogattak az emlékszoba berendezésekor, amely bemutatja a nagyformátumú főpásztor történelmi jelentőségű nagyváradi működését.

Az ünnepség második felében az első emeleten termet avattak a püspöki palotában az évszázadok folyamán kibontakozott komolyzenei tevékenységnek is: itt bútorok, régi kották, illetve egy hegedű is látható, melyet Artur Kaganovskiy hegedűművész ajándékozott Böcskei Lászlónak. A művész és felesége, Kaganovskiy Eszter brácsaművész egy rövid műsorral is készült az ünnepségre.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria