A HÉT VERSE – Mennyország a sövegem...

Kultúra – 2021. január 9., szombat | 20:30

Archaikus népi imádságot olvasunk a felfedező-gyűjtő Erdélyi Zsuzsanna születése 100. évfordulója alkalmából. Juhász Ferenc Imák, apokrif mámorok című írásából idézünk: „Én népköltészetünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben a nép élt, s amik századokon át népünkben éltek titokban. És szépségük és erejük nemcsak tartalmaikban van, de nyelvükben is…”


MENNYORSZÁG A SÖVEGEM

Én lefekszem én ágyamba,
Mint egy álom koporsómba,
Három angyal velem vagyon,
Egyik őriz, másik biztat,
Harmadik lölkömet várja,
Uti piros szép hajnal,
Úr tetőled születék,
Nap tetőled keleték,
Eleveny ostya, Krisztus teste,
Engem Jézus találott,
Szent lölkével szeretett,
Szent halálávol megváltott.
Kerűjjetek, keresztek,
Őrizzetek, angyalok,
Hogy nyugoggyam Máriának ölébe’,
Krisztus Urunk szen’ markába’,
Fődös orrom, vas a testem,
Acél az én orcám,
Mennyország a sövegem,
Isten az én fegyverem,
Menny el, Sátán, ne kisércs engem,
Fejem az Úrjézus Krisztus, megfelel az én képembe,
Szájj bé szívembe,
Erősícsd hitemet, ámen.

(Zalaszántó, 1971. jún. 19.
Vajda Gergelyné Rába Juliánna, 1894.)

Kép: Gyovai Bodák Eszter grafikája (Forrás: mek.hu)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria