A mi Sziklás Madonnánkról – Tóth Csaba Leonardo bűvkörében

Kultúra – 2020. június 13., szombat | 14:30

A budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában, az itáliai mesterek újrarendezett alkotásai között bolyongva azonnal feltűnik egy jellegzetesnek látszó, dúsan „felrakott” reneszánsz festmény: Mária Jézussal és a kis Keresztelő Szent Jánossal.

A kvalitásérzék nem csal. Óriási meglepetés szembesülni ezzel az „egyszer csak valahonnan előkerült” – ahogy utóbb kiderült, a múzeumi raktárban jobb sorsra váró, nemrég restaurált – alkotással. A döbbenet oka, hogy műkedvelő szemmel: „ez tiszta Leonardo”. Ami persze lehetetlen… Hiszen, ha az lenne – ahogy az ágaskodó lovat ábrázoló szobráról, a „Budapesti lovasról” és az itt őrzött tanulmányrajzairól – már biztosan tudna a világ, felbolydult volna a művészettörténészek köre. A szerzőre való utalás: Leonardo műhelye. Ennyi. Műhely. Persze ez a legelegánsabb megoldás: valami ügyes követő vagy tanítvány munkája. Az ember mégsem érti, hol marad(t) a felhajtás, a „reklám”, miért nem hall lelkes, bizonyságot kereső vagy éppen hevesen cáfoló kutatásokról? Tóth Csaba festőművész ugyanezt érezhette annak idején, amikor a múzeum ifjú munkatársaként először látta meg „a mi Sziklás Madonnánkat”. Ami azóta sem hagyta nyugodni, úgyhogy végül maga kezdett nyomozásba; és éppen kiadásra vár a vonatkozó tanulmánya.   

Az egész múzeum elvarázsolt, soha előtte nem kerülhettem ilyen közelségbe remekművekkel. Az intézmény dolgozójaként betekinthettem az összes raktári anyagba. Ezek pedig ugyanolyan izgalmasak voltak, mind az állandó kiállításon látható alkotások. Ezzel a képpel is a tanulmányi raktárban találkoztam. Egyszerűen rabul ejtett. Mindez negyven éve történt.

– 2007-ben Szentkirályi Miklós Béla restaurálta ezt a Pálffy-hagyatékból származó festményt. A szakember egy interjúban elmondta, hogy kertészmérnökként dolgozó fiát kérte meg, segítsen neki beazonosítani a Madonna-képen látható növényeket. Hozzátette: „A tájképi háttér klasszikus módon, olajjal festett, míg a figurákat alárajzolták. A Madonna kék köpenye lazurittal, enyves festékkel lett kiszínezve, de szerepel a képen tojástempera is. A következtetést viszont, hogy mindez mit jelent, már a művészettörténészeknek kell levonniuk.” Megjegyezte még: közel járnak ahhoz, hogy megnevezzék a szerzőt. Ennél több, konkrétabb információ azonban azóta sincs a festményről.

Ezzel a véleménnyel most találkozom először. Beleborzongtam, ugyanis az érvelésemből, ismeretek híján, ez a rész hiányzott. Ezek után még inkább meg vagyok győződve az állításom igazáról.

– Színvonalát, kvalitását tekintve a kép nagymester sejtet...

A végleges, közlés előtt álló tanulmányomban alaposan körüljárom ezt a kérdést. Lélegzetelállítóan összetett a kompozíció, minőségi kivitelezése pedig csak a remekművek sajátja. A Mértékadó olvasóinak nem kell elmondani a Mária-jelenések lélektanát. Lourdes-ban, Fatimában a csodát nem mindenki látta, pedig ott volt a szemük előtt.  

– A „Leonardo műhelyével” szemben, hogyan határozható meg Leonardo konkrét szerzősége stiláris, technikai, „lélektani”, szakirodalmi szempontok alapján?

A tanulmányomban mindezeket sorra veszem. A Szépművészeti Múzeumban őrzött képen először csak a gyermek Jézus arca, Mária haja, illetve a karjain gyűrődő drapéria nem illett bele a leonardói szerzőségbe. A nálam őrzött fotónegatívból készített képen a felnagyítás után vettem észre Mária hajában a vékonyan összefont részeket, amelyek gyakoriak Leonardo Madonna-képeinek hajviseletén. Itt érzékeltem, hogy ez más festészeti technikával készült, mint a kép egyéb részei. A gyermek Jézus arckarakterének analógiáját megtaláltam a Sziklás Madonna párizsi változatán. Számítógépes animációban gondolkodtam, ami bizonyíthatja, hogy ugyanaz volt az ihletője mindkettőnek. A többi képrészlet annyira egyértelmű, mind Leonardóra vall.

– Giorgio Vasari szegedi tondójának, az Angyali üdvözletnek a beazonosításában a New York-i Pierpont Morgan Library gyűjteményében őrzött előkészítő Vasari-rajz segített. Mária alakjával, testtartásával, „mozdulatával” kapcsolatban is talált lehetséges leonardói párhuzamokat, ugyancsak amerikai források alapján. Röviden összefoglalva miről van szó, illetve melyek ezek az árulkodó jegyek? 

– Már Pigler Andor felfedte a Metropolitan Múzeumban őrzött, a Leonardo-életmű szempontjából kulcsfontosságú rajzzal a párhuzamot, illetve a konkrét inspirációs irányt. Számomra viszont a brit Kenneth Clark Leonardo-könyve indította el az egész folyamatot, amelyben ő is közölte ezt a rajzot. Ebben a műben születik meg a háromszögkompozíció, amelynek a legtökéletesebb változata a budapesti kép. Valójában a „prototípusa” ennek a leonardói „szabadalomnak”.

Feltételezi, hogy Leonardo ezt a „Sziklás Madonnát” Mátyás király számára festhette, aki viszont 1490-ben elhunyt. Milyen életrajzi momentumok, történeti dokumentumok, „elszólások” utalnak erre a kapcsolatra?

Ezt a következtetésemet Kenneth Clark és Hekler Antal Leonardo-könyveinek „összeolvasásából” mertem megfogalmazni. Ezek szerint Leonardo a képet Firenzében kezdte el festeni, majd harmincévesen Milánóba költözve referenciamunkaként vitte magával (egy profilból ábrázolt Madonna, ami nincs kész), és még 1485-ben is dolgozik rajta. 1508-ban „a legkeresztényibb királynak elkezdett képről” tesz említést. Leonardo tehát többször elővette a képet, mindig megoldott rajta valamit, de késznek – ami nála a tökéletest jelenti – talán soha nem tartotta. Ezért nem adta ki a kezéből több mint húsz évig.

– Mit gondol, sikerül felhívnia a Leonardo-kutatók figyelmét? Rövid távon várható nemzetközi érdeklődés is a képpel kapcsolatban?

Ez a legnehezebb kérdés. Nem vagyok művészettörténész, sem Leonardo-kutató. Harminc éve festek szakrális műveket. Ezek olyan képinterpretációk, amelyeknél bele kell helyezkednem az eredeti művész bőrébe, gondolat- és érzésvilágába, világnézetébe, festészeti praxisába. Így nyílnak meg számomra a régi művek, és így közvetítem azokat a mának.

– Hogyan tovább, mi lehet a következő lépés a kép vizsgálatának, eredete tisztázásának ügyében?

Ahogyan eddig is tettem, mindezt a Gondviselésre bízom.

Fotó: Tóth Csaba archívuma

Pallós Tamás/Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata a 2020. június 7-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria