A művészet gyónás, nem prédikáció – Megjelent a Pilinszky János költészetét bemutató kötetünk

Kultúra – 2021. november 19., péntek | 9:58

Pilinszky János költészetében emberi létünk legalapvetőbb tapasztalatai és legnyugtalanítóbb kérdései kapnak hangot, a költő szüntelenül a szeretet, a bűn és a szabadság problémáin vívódik. Kiadónk Borsodi Henrietta Örömtől fényesül című kötetével tiszteleg egykori kollégánk, az Új Ember munkatársa, a száz éve született Pilinszky János előtt.

Részlet a Zsolozsma című versről írt gondolatokból:

Az Eucharisztiát rejtő monstrancia nap, épp az együgyűek, az ártatlanok szerint. Pilinszky naplófeljegyzéseiben, 1971-ből az Életem szavaiból cím alatt olvassuk: „Monstrancia. Az együgyűek sokszor azt hiszik, hogy a monstrancia a mennyország napja. Gyerekkoromban, megfogalmazhatatlanul, én is valami ilyesfélét hittem. Fölmutatása olyan volt, mint a napfölkelte.” A napfölkelte Isten közénk érkezése. De most a nap alászáll, elhagyja a világot. Úgy figyeljük a nap alászállását, mint Isten távozását a világból.

Isten távolléte, sőt nemléte a 20. századi ember legszomorúbb (egyben legfélelmetesebb) léttapasztalata.

Pilinszky, a katolikus Pilinszky, a „pokoljáró misztikus” lírájában is, publicisztikáiban is, nyilatkozataiban is számtalanszor tanúságot tett hitéről.

Nem ellentmondásoktól és kétségektől mentes hit volt az övé sem. Melyikünké az? Mégis, arról is tanúságot tett, s lírája is ebbe az irányba mutat, sok küzdelmen át, hogy Isten nem hagyta el a világot, jelen van.

Hitéről így nyilatkozott: „…ha megkérdezik, és egy szóval kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni és töprengeni.” A hitért és a hitellenes kísértésekkel folytatott harc nehéz. És ebben a küzdelemben oly sokszor elfáradunk. Pihenni vágyunk. Csituljon, szűnjön a dráma, melyben állandóan élni kényszerülünk, a megváltás drámája, a sátán nem szűnő harca Isten ellen.

Vonuljon ki a vér a világból, legalább egy kis időre. Hadd pihenjünk. Hallgassanak el az örökös, kínzó kérdések. Hadd tegyük le az éberség fegyverét egy rövid időre.

A szerzetesek éjszaka fölkeltek, vannak, akik ma is így tesznek. Szent Brúnó fiai, a karthauziak, mikor az éjszaka a legmélyebb, mikor az álom a legerősebben kényszeríti az embert, a templomba vonulnak zsolozsmát mondani. A csönd ereje című könyvben olvassuk: „Őrültség vagy csoda az éjszakai zsolozsma? […] Sohasem szabad feledni Szent Brúnó szelíd, de szigorú mondatát […]: »Itt Isten megadja atlétáinak harcuk fáradalmáért az óhajtott jutalmat: a békét, amelyet a világ nem ismer, és az örömet a Szentlélekben.«”

Az ember mégis pihenni vágyik. A versbeli én is, mi is, mindannyian, pihenni, aludni végre, oly hosszú éberség, virrasztás és küzdelem után. Hadd figyeljük, némán, gondolatok és kétségek nélkül – „ahogy a semmi ágyat vet”. Most „jónak tartjuk ahogyan / végülis megpihenhetünk”. Isten és a gonosz csatájának színtere az emberi szív. És az ember újra és újra elfárad a harcban, ami a lelkében, ami a lelkéért dúl.

A művészet gyónás, nem prédikáció, vallotta Pilinszky. Ő is gyónt. Fáradtságát is, kétségeit is meggyónta, Istennek, magának, mindannyiunknak.

„…mindig szökött szerzetesnek is érzem egy kicsit magamat”, nyilatkozta egyszer. Sokszor elfáradhatott az éjszakai virrasztásban.

Az Örömtől fényesül című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír
(bb)

Kapcsolódó fotógaléria