A néhai bencés diákra, Habsburg Ottóra és életpéldájára emlékeztek Pannonhalmán

Kultúra – 2024. július 7., vasárnap | 16:01

Az egykori bencés diák és királyi herceg halálának évfordulójáról mindig megemlékeznek Pannonhalmán Habsburg Ottó szívurnája felett. De nemcsak róla, hanem azokról az európai, emberi alapértékekről is, amelyeknek elkötelezett híve és képviselője volt. Idén június 30-án tartottak konferenciát a tiszteletére a Habsburg Ottó Alapítvány szervezésében.

Habsburg Ottó örökségét az ápolja méltó módon, aki a békéért tesz – emlékeztette a résztvevőket Hortobágyi T. Cirill főapát a Habsburg Ottó Alapítvány immár hagyományos konferenciáján és társasági eseményén, amelyen előadást tartott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Jeroen Vergeylen belga nagykövet is.

A főapát Európa iránti elkötelezettségünk alapjairól, valamint az ezen az úton megélt kidarcokról is szólt konferenciát megnyitó köszöntőjében.

„Közismert, hogy az Európai Unió előzménye az 1951-ben létrejött Európai Szén- és Acélközösség (más néven Montánunió) volt. Létrejöttének egyik szorgalmazója, Konrad Adenauer arra hivatkozott, hogy a korábbi évszázadokban éppen a szén és az acél, azaz a fegyvergyártás alapanyagai voltak az európai népek közötti konfliktusok kirobbantói. A Montánunió alapítói ezért arra jutottak, hogy talán éppen a szén és az acél közös szabályozása, közös üggyé emelése lesz képes egyesíteni a nemzeteket a közös gondolkodásban, a konfliktusaik feloldásában.

Milyen hasznos lenne megtalálni a 21. század konfliktusainak szenét és acélját, amit aztán egyezménybe foglalva ismét megteremtenénk a békét!

A feladvány sajnos most nem egykönnyen oldható meg” – fogalmazott a főapát.

Hortobágyi T. Cirill arról is beszélt, sokan belátták mára, hogy a társadalmak erejének vagy erőtlenségének meghatározója, a konfliktusok megoldásának kulcsa, a törékenységre és kiszolgáltatottságra a gyógyír mindenekelőtt a lelki élet minősége, színvonala. „A vallott és követett értékek, a társadalmi viszonyok tisztasága fontosabb, mint a bőség és az állandó növekedés kényszere. Nem a szerződésekkel körülbástyázott gazdasági teljesítmény vagy az általános jólét hozza el a megoldást.

Mindaz, ami egy nemzet lelkierejét elapasztja, az káros és romboló, ami pedig növeli, az a békét, a stabilitást, azaz az alap problémák megoldását szolgálja.”

A főapát kifejezte, biztos benne, hogy ez a törekvés méltó Habsburg Ottó királyi herceg, egykori bencés diák emlékéhez.

A konferencia további előadói közt Jeroen Vergeylen, a Belga Királyság magyarországi nagykövete a Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségéről leköszönő hazája nevében a politikai porondon közösen képviselt értékekről szólt. Elmondta, a Pannonhalmi Főapátságban nem üres frázis arra a felelősségre figyelmeztetni Európa vezetőit, amely Szent Márton, Szent Benedek és Habsburg Ottó alapértéke is volt.

Habsburg Ottó európai föderalistaként mélyen hitt az együttműködésben – ennek az elsőre magától értetődő kijelentésnek a tartalmát bontotta ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Igazi integráció csak a kölcsönös bizalmon alapuló együtt munkálkodás révén születik, ahol minden résztvevő a közös cél, a mindenki számára vágyott közös jó érdekében cselekszik.

Hiteles nemzeti és európai gondolat nem állhat szemben egymással, mert az európaiság eszméje időben megelőzte a nemzeti narratívákat. Európai és nemzeti gondolat sokkal inkább feltételezi, kiegészíti és gazdagítja egymást.

Nemzetek önkéntes tömörülése – föderációja – egyenrangú partnerek együttműködéséből születik. Egy soknemzetiségű birodalom etnikailag semleges együttműködési keretének „öröksége” így válhatott kontinensünk egységesülésének modelljévé Habsburg Ottó számára – és szolgál tanulságokkal, intő példákkal a jelen és jövő nemzedékeinek.

A Habsburg Ottó Alapítvány öt évvel ezelőtt a Pannonhalmára szervezett első konferenciájával kezdte meg nyilvános tevékenységét. Tudatos döntés volt ez, hiszen a főapátság és Habsburg Ottó, a bencések és a dinasztia között a lelki kapcsolatnál is mélyebb kötődés állt fenn. Öt év távlatában pedig már az együttműködés gyakorlati eredményei is látszanak, hiszen Habsburg Ottó iratait a főapátság könyvtára digitalizálja és így őrzi meg az örökkévalóságnak.

Az eseményről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Habsburg Ottó Alapítvány/Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Szabó Zoltán/Habsburg Ottó Alapítvány

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria