A szép kitágítja a lelkünket – Kiss György szobrászművész emlékére mutattak be szentmisét Szászváron

Kultúra – 2019. május 3., péntek | 14:20

Konferenciával, hálaadó szentmisével és képzőművészeti kiállítással emlékeztek április 29-én Szászváron a község száz éve elhunyt híres szülöttére, Kiss György szobrászművészre. A szertartást Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa vezette Udvardy György pécsi püspök koncelebrálásával.

Kiss György 1852. augusztus 17-én született Szászváron. Tanulmányait Grazban és Münchenben végezte. Olyan alkotások fűződnek a nevéhez, mint az Országház nyugati homlokzatán látható Salamon- és Orseolo Péter-szobor, a Hősök terén, a millenniumi emlékművön Károly Róbert szobra, továbbá Esztergomban a Szentháromság-szobor és a bazilika előtti Magyarok Nagyasszonya szobra. Jelentős alkotásai tekinthetők meg a Felvidéken, Erdélyben, Ausztriában, Horvátországban, Olaszországban és Szerbiában is.

Szülőfalujában, Szászváron az idei évet az ő emlékének szentelik; április 29-én, halálának 100. évfordulóján kiállítás nyílt, mely bemutatja alkotásait, és emlékére szimpóziumot is szerveztek. A programsort lezáró hálaadó szentmisét Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa mutatta be Udvardy György pécsi megyéspüspök és a jelenlévő papok koncelebrálásával a helyi Nagyboldogasszony-templomban.

Udvardy György a szentmise homíliájában arra emlékeztetett, az Egyház példaként állítja elénk a szenteket, de példák azok az elődeink is, akik a közösségeinkben, környezetünkben tettek tanúságot keresztény hitükről. „Így emlékezünk a mai napon Kiss György szobrászművészre, a falu szülöttjére. Amikor a liturgikus ünneplésben hálát adunk személyéért, akkor azt szeretnénk megköszönni, hogy az ő képességein keresztül oly sok embernek nyílt ki a szeme Isten ajándékára” – fogalmazott a főpásztor.

Az Egyház egyik alapvető tevékenysége, hogy elemi erővel emlékezik. Ahogyan az ősegyház tagjai emlékezni akartak a Mesterre, értelmezni akarták tanítását, úgy mi is ezt tesszük ma, amikor közösen ünnepelünk, emlékezünk Jézus hatalmas tetteire, hallgatjuk a tanítást.

Sienai Szent Katalin liturgikus emléknapján arra is felhívta a figyelmet a püspök, ezt az emlékezést folytatja az Egyház a szentek életének felidézésével is. Amikor egy-egy szent a maga adottságait odaadja Krisztusnak, engedi, hogy átalakítsa a föltámadott Krisztus ereje, akkor az ő tettein keresztül jelenik meg Krisztus cselekvése. „Azok a művészek, alkotók, akik elkötelezték magukat a szép mellett, éppen a szépségen keresztül vezetnek el minket Isten megismerésére” – fogalmazott Udvardy György.

XVI. Benedek, amikor A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiumát kiadta, ragaszkodott hozzá, hogy minden fejezetben, minden hittételnél helyezzenek el egy festményt is illusztrációként, hitünket ugyanis nem csak érteni akarjuk, hanem szemlélni is. A főpásztor rámutatott: „A művészek éppen ebben segítenek nekünk: Isten szépségét tudjuk szemlélni, amikor megállunk egy szobor, egy festmény, egy zenemű előtt, mert ez rányitja a lelkünket Isten valóságára. A szép kitágítja a lelkünket. Ezért köszönjük meg Kiss György művészetét, tehetségét a szentmisében.”

A szászvári várkastélyban rendezett konferenciát Nagy Ildikó pedagógus Nem csak szászváriaknak lehet példaképe Kiss György című előadása nyitotta, majd Aknai Tamás művészettörténész, egyetemi tanár értekezett Kiss György művészetéről az európai szobrászat tükrében. Schmelczer-Pohánka Éva, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár vezetője az egykor a pécsi székesegyház homlokzatán álló, Kiss György készítette apostolszobrok történetét mutatta be, Vargha Dezső nyugalmazott főlevéltáros pedig a szobrászművész életéről és koráról beszélt.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria