A veszprémi Szent György-kápolna – Érsekségi ékességek (4.)

Kultúra – 2021. május 2., vasárnap | 18:38

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti hitünk elmélyítése, megélése mellett az abból fakadó kultúra, kulturális értékek gondozását, méltó bemutatását is. Az elmúlt évben kevesebb lehetőségünk adódott megismerni ezeket az értékeket, ezért Érsekségi ékességek címmel a főegyházmegye sorozatot indított honlapján. A negyedik részben a veszprémi Szent György-kápolnát mutatják be.

„A hit és a kultúra közötti szintézis a kultúra és a hit számára is egyaránt szükséges. A hit, amely nem válik kultúrává, nem teljes mértékben befogadott, nem maradéktalanul átgondolt, nem hűséggel megélt hit” – fogalmazott Szent II. János Pál pápa.

A főegyházmegye honlapján heti rendszerességgel, szerdánként jelentkező sorozatban a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, a Veszprémi Érseki Könyvtár gyűjteményének darabjait és a Veszprémi Főegyházmegye zenei értékeit mutatják be, valamint a főegyházmegye területén fellelhető kincseket, értékeket. A sorozat célja, hogy az eleink által létrehozott értékeket megismerjük, őrizzük és növekedjünk általa, s lehetőségeink szerint tovább is adhassuk az utókornak.

*

A veszprémi Szent György-kápolna

A Szent Mihály-székesegyház és a volt Nagyszeminárium épülete között található a középkori Veszprém egyik legrégebbi épületmaradványa, a hajdani Szent György-kápolna. Falait az 1950-es évek régészeti feltárásaiból ismerjük. Mivel a kápolna padlószintje jóval a mai terepszint alatt volt, és a műemléki helyreállítás során is ezt mutatták be, ezért ma lépcsőkön közelíthető meg ez a szint. A kápolnához tartozó kőfaragványok közül azokat, amelyeknek tudták a helyét, a romkonzerválás keretében megpróbálták eredeti helyükön bemutatni. Mivel számos elemnek nem ismerjük eredeti magasságát, ennek jelzésére tégla ráfalazást alkalmaztak. A romok és a többi kiállított kőfaragvány védelme érdekében 1960 táján egy modern beton védőtetőt építettek a terület fölé.

Acta Archaeologica, 1963. 393. H. Gyürky Katalin feltárás közbeni felülnézeti képe

A székesegyház építését megelőzően már biztosan álló Szent György-kápolna legkorábbi épülete csak erősen visszabontott állapotban maradt meg. A kör alaprajzú rotunda félköríves szentélyének is megmaradt egy kis részlete; ezek a mai padlószinten láthatók. Ez lehetett az a templom, amelyben Szent Imre herceg legendája szerint szüzességi fogadalmat tett. A korai kápolna talán már a 10. században, minden bizonnyal 972 és 996 között, de legkésőbb 1000 táján épülhetett.

A ma ismert, magasabb felmenő falakkal megmaradt kápolna – a korábbi kápolna elbontásával – a 13. század második negyedében épülhetett. Ennek hajója már sokszögzáródású volt. Valószínűleg Bertalan veszprémi püspök (1226–1244) építtette. A kápolna bejárata a nyugati oldalon tagolt, bélletes kapu volt, hengeres bélletelemekkel.

A küszöbkövön egy rövidített feliratot találunk: IN LIMI[n]E NO[n] SEDETO, azaz „A küszöbre ne üljetek!”

A középkor későbbi időszakában jelentős búcsújáró helyként is ismert a kápolna, és a székeskáptalan gyűléseit is többször itt tartották.

1470 körül Vetési Albert püspök (1458–1486) – Mátyás király diplomatája – felújíttatta a kápolnát. A délre eső bejáratot valószínűleg csak ekkor, a 15. század végén nyitották, a kis kőtárban bemutatott, részben rekonstruált, címerdíszes késő gótikus timpanon ehhez tartozhatott. A püspök ide temetkezett, a hajó közepén feltárt sírgödör fölött látható Vetési Albert töredékekből rekonstruált sírköve. A sírfedlap a ravatalon fekvő, püspöki ornátust viselő elhunytat ábrázolja, alul a címerek és feliratos tábla teszi egyértelművé az azonosítást. A kőfaragványon a szakállas arc nagyobb része sajnos megsemmisült.

A kápolna előtt Szent Imre herceg szobra áll, melyet Erdey (Erdei) Dezső készített 1940-ben. Az ifjú, glóriás alak köpenyt és páncélinget visel, fejét borító csuklyával; a bűnt megtestesítő oroszlánon tapos, baljában vitézi kardja, jobbjában a szüzességet jelképező liliom. 2007-ben a szobrot megtisztították, feliratos emléktáblával látták el, illetve egy idézettel, mely Szent István királynak fiához, Imre herceghez írt intelmeiből származik: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” Géza fejedelem és Szent István domborműve – Kő Pál 1988-as alkotása – a szemináriumnak a kápolna előkertjére néző déli falán látható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria