Áldd meg, Uram, otthonunkat – Segítség a házszentelés szertartásához pap jelenléte nélkül

Kultúra – 2022. január 8., szombat | 15:00

A ház- és lakásszentelések időszakában vagyunk. A szentelmények közé tartozó szertartás lehetséges pap jelenléte nélkül is. Ehhez nyújt segítséget Sztankó Attila kegyhelyigazgató liturgikus jegyzetével.

Gyermekkorom plébánosa, Horváth Ágoston atya vízkereszt ünnepén két nagy dézsában megáldotta a vizet, amelyet a templomba összegyűltek kisebb nagyobb palackokban otthonukba vittek. Ezt követően, a következő vasárnapi ebéd alkalmával édesapám az ujját belemerítette a vízbe és meghintette vele a lakást, majd pedig még kortyoltunk is a vízből. A késői nyolcvanas években és a korai kilencvenes években ez szinte természetes volt Kárpátalján, hiszen kevés volt a pap, a Magyarországról érkezett jezsuita, domonkos és ferences atyák, noha már elkezdték áldásos tevékenységüket, nem juthattak el minden családhoz.

Így a család megáldása az édesapa, a nagyszülő feladata és szolgálata lett.

Az alábbiakban szeretnénk némi segítséget nyújtani azon családoknak, akik fontosnak tartják családjuk és otthonuk megáldását még akkor is, ha a helyi pap, diakónus vagy lelkipásztori kisegítő lelkipásztori feladatai mellett nem tud eljutni sok családhoz.

*

Megfelelő időpontban a családfő vezetésével egy énekkel lehet kezdeni a családi ájtatosságot.

Ó, szép Jézus! ÉE 55
vagy
DÚR: Királyok

a népi hagyományból:
Hová mentek, három király? Volly 100
Királyoknak Királyának Volly 197

Családfő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Mind: Ámen.
Családfő: A bölcsek messze földről indultak útnak.
Mind: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Megváltónak!

Édesanya: Családunk egyházi közösségünk és szeretett hazánk egyik éltető sejtje. Ezzel az ünnepléssel az Úr áldását kérjük magunkra, hogy a család tagjaiként az élet különböző körülményei között, az Úr áldásából nyert kegyelem révén legyünk az evangélium tanúi és hirdetői.

Segítsen meg minket az Úr, hogy az evangélium tanítása alakítsa egész életünket.

A család egyik tagja ezt követően felolvassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:
1Kor 12,12–14
vagy
Ef 4,1–6

Fényességes ez a mai nap ÉE 60
vagy
DÚR: Az Úr dicsérete

Ez követően a családfő felovassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:
A napkeleti bölcsek imádják Jézust (Mt 2,1–12),
vagy
Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13–17),
vagy
A kánai menyegző (János 2,1–11)

Családfő: Krisztus Urunkat, az Atya örök Igéjét, aki az emberek között lakozott, családban élt, és azt mennyei áldással halmozta el, kérjük bizalommal, hogy jóságosan oltalmazza családunkat, ezért mondjuk:
Mind: Őrizd meg, Urunk, családunkat a te békédben!

1. Családtagok felváltva: Te Máriának és Józsefnek engedelmeskedve megszentelted a családi életet, szenteld meg jelenléteddel családunkat!
2. Te buzgó voltál Atyád dolgaiban, add, hogy minden családban imádják és tiszteljék az Istent!
3. Te szeretted rokonaidat, és ők is szerettek téged, őrizz meg minden családot békében és kölcsönös szeretetben!

Ezt követően a családfő: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk, Jézus Krisztus tanított minket:  Mi Atyánk...

Könyörögjünk! Áldd meg, Uram, otthonunkat, és mindnyájunkat, akik benne lakunk! Legyen itt az egész esztendő folyamán egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben.

Kérlek, Uram, maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Családfő: Most körbejárjuk a lakást, és szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.

Az erre a célra előkészített fenyőággal a családfő meghinti szenteltvízzel az egyes helyiségeket, majd a végén elimádkozza a záró könyörgést.

Családfő: Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Mind: Ámen.

Családfő (Miközben valaki felírja az ajtóra vagy szemöldökfára: 20+C+M+B+22): A „Christus Mansionem Benedicat!” = „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”, vagy népiesen: „Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár” jele figyelmeztessen minket Isten oltalmára, és arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!
Mind: Ámen.
Családfő (Miközben mindnyájan keresztet vetnek): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében!
Mind: Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála!

Szép kelet, szép nap! ÉE 56
vagy
Uram, Jézus, légy velünk ÉE 200

 

Fotó: Egyeki Szent József Plébánia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria