Az egyetemes kulturális örökség szolgálatában – Megnyitotta kapuit az új Néprajzi Múzeum Budapesten

Kultúra – 2022. június 18., szombat | 19:04

A magyar néprajztudomány kiemelkedő jelentőségű intézménye, központi gyűjteménye, a Néprajzi Múzeum immár százötven éves múltra tekint vissza. S mégis, egészen mostanáig, ideiglenes helyről ideiglenes helyre költözve, inkább volt eszmény, álom, feladat, mint konkrét, helyhez kötött valóság.

Hogyan is kezdődött? A múltat kutatva az idő kanyargós ösvényein az 1847-es esztendőbe érkezünk. Reguly Antal ekkor mutatta be kilencvenkét darabból álló gyűjteményét a Magyar Tudományos Akadémia ülésén. E tárgyak nem a magyar parasztság köréből származtak, hanem nyelvrokon népektől. A Nemzeti Múzeumhoz kerültek aztán, megalapozva annak Néprajzi Tárát. Huszonöt év elteltével Xantus János egy jóval nagyobb, kétezer-ötszáz darabot számláló gyűjteménnyel tért haza a Távol-Keletről. A Nemzeti Múzeumban kiállítást rendeztek e tárgyakból, majd 1872-ben kinevezték Xantust a múzeum néprajzi osztályának első „őrévé”, vagyis vezetőjévé. Ekkor született meg a Néprajzi Múzeum. Pontosan százötven évvel ezelőtt. 

Az akkori törekvések erejét és komolyságát mutatja, hogy 1870-ben például Jókai Mór is fölszólalt az Országgyűlésben az önálló néprajzi gyűjtemény létrehozása érdekében: „Múlhatatlanul szükséges, hogy a Xantus által Kelet-Ázsiában gyűjtött tárgyak egy külön ethnographiai osztályban egyesíttessenek s azoknak rendezése és az osztály terjesztése külön osztályőrre bízassék.

Mert éppen ez osztálya múzeumunknak lehet az, melyből a közönség nemcsak tudományt és élvezetet, de gyakorlati tanulságokat is meríthet.” 

Kemecsi Lajos főigazgató idézte ezeket a mondatokat az új Néprajzi Múzeum szakmai megnyitóján, május 25-én, hangsúlyozva: Jókai kérése igazából csak most, százötven év múltával teljesült, amikor a Néprajzi Múzeum végre saját igényei szerint tervezett, korszerű épületbe költözött. Története során először. S reméljük, végleg. Az otthonra találás folyamata pedig most kezdődik.

Hogy milyen is ez az új otthon a Városliget kapujában? Egy első látásra meglepő, különös és igen látványos tér, amely nem csak a néprajz iránt érdeklődőket vonzza. A Ferencz Marcel által tervezett épület minden bizonnyal a mai Budapest egyik, ha nem a legmodernebb, legkülönlegesebb épülete, amely akár ikonná is válhat. Rangos nemzetközi díjat is elnyert nemrégiben,

először Európa legjobb középületének választották, majd kontinensgyőztesként versenyezve világszinten is besöpörte a legjobbnak járó elismerést. 

Épület, melyben ötvöződik a hagyományos és a kortárs (a homlokzatot 21. századi technikával és megfogalmazásban megjelenített népművészeti motívumok díszítik); tér, ahol találkozik a város és a zöldövezet; egy hely, amely összekötheti az embereket. Az épület teteje park vagy talán kert. Sétatér a találkozásokhoz, az együttlétekhez, s ugyanakkor kilátó is a város fölött, amely új, eddig ismeretlen perspektívát kínál. Ahogy az építész megálmodta: „Erre a helyszínre nem lehetett klasszikus házat rajzolni. Olyan közösségi teret terveztem, ami a 21. századi város élhetővé tételének kihívásaira ad választ, ami idevonzza a közönséget, és ezzel önkéntelenül bevezeti a kultúra birodalmába.” 

Mégpedig egy mára a kétszázezer darabot is jócskán meghaladó tárgyhalmazt és több százezer fényképet, rajzot, kéziratot, hanganyagot, filmet őrző birodalomba. A gyűjtemény jelentős részét ma már a magyar anyag teszi ki. A budapesti Néprajzi Múzeum igazi különlegessége ugyanakkor, hogy a magyar nép tárgyaival és dokumentumaival egyazon intézményben őrzi a nyelvrokon népek, a magyarországi nemzetiségek, a szomszédos népek és a távoli népek kultúrájának tárgyait, dokumentumait. 

Az új múzeumépület megnyitásával egy időben három kiállítás nyílt: egy időszaki, és kettő állandó kiállítási részlegként. E két utóbbi a Zoom című kiállítás hétszáz, valamint a Kerámiatér háromezer-ötszáz darabos tárgyegyüttese.

A múzeum hivatalos oldalán olvassuk, hogy a Néprajzi Múzeum felfoghatatlanul hatalmas gyűjteménye a Zoom kiállítótérben még egyfajta őskáoszként jelenik meg. Ennek ellenpontjaként a közeljövőben elkészülő új állandó kiállítás abba enged majd betekintést, hogy a káoszból miként lesz rend a rendszerezés és értelmezés által. Valóban, a Zoom, ahogy a Kerámiatér is újfajta látást követel a látogatótól, vagy inkább a tekintet szabadságát. Az a jó, ha a látogatónak nincsenek elvárásai, előzetes koncepciói, ha el tudja engedni a korábbi múzeumi élményeket, ha egészen szabadon át tudja adni magát a látványnak, az új élménynek.

Mert a muzeológusok most nem adnak instrukciót, nem vezetnek feliratok segítségével, hanem „hagyják a látogatót elveszni a tárgyak, képek, betűk erdejében, hogy azután néhány kiragadott példánál elidőzhessen, esetleg megláthassa magát az arcok sokféleségében”.

A tekintet szabadságában az „őskáoszból” kiemelkedhet egy-egy tárgy, egy-egy arc a maga állandóságában, s mégis a rá vetett tekintet egyedi tükrében, mögötte pedig kapcsolódások, viszonyrendszerek bontakozhatnak ki. 

Egészen új közelítés a tárgyakhoz egy egészen modern térben. Kulturális kavalkád, az emberi kultúra univerzumában való kalandozás.

Ezt kínálja az új Néprajzi Múzeum. Így próbálja körüljárni és felmutatni, fókuszba helyezni a néprajztudomány egyetemes küldetését.

Paládi-Kovács Attila akadémikus professzor a szakmai megnyitón szép összefoglalásában ezt a kérdést is érintette. „Tudjuk, a néprajzot sokan nemzeti tudománynak fogják fel. Valójában sokkal több, hiszen a népekre tagolódó egész emberiség kulturális örökségét, hagyományvilágát vizsgálja, az ember teremtő, alkotó munkáját, a dolgok eredetét, a társadalmak és a kultúra születését kutatja.” A néprajz egyetemes, és pontosan ebbe az egyetemességbe vezetnek be az új kiállítások – rendezetten, rendszerezetten vagy látszólag rendezetlenül, de mindenképpen sokat, ötezer tárgyat kínálva (ez önmagában sokszorosa a valaha bemutatott tárgyaknak), és a látogatóra bízva azt, hogy mihez lép közelebb, mit lát és mit néz, illetve mit őriz meg. 

Az első időszaki kiállítás címe: Megérkeztünk. Kifejezni hivatott a másfél százados hontalanság és ideiglenesség lezárultát, a végleges otthonra találás vágyát. A költözés jelképe egy láda, amely most kinyílik, és előkerülnek belőle a tárgyak, hogy elfoglalják helyüket végre nem csak a raktárakban, de a kiállítótérben is. Több mint száz tárgyon keresztül (ezek egy része még sohasem volt kiállítva; fele a Kárpát-medencei, fele a nemzetközi anyagból származik) kapunk ízelítőt a Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek kivételes gazdagságából. Nem földrajzi térségek, nem is népek szerint rendszerez a kiállítás, hanem fogalmak alá gyűjt különböző népektől, különböző korokból származó, nagy földrajzi és időbeli távolságokat felölelő tárgyakat és dokumentumokat. 

A húsz tematikus egységbe rendezett minden egyes tárgy mellett részletes leírást olvashatunk történetéről, rendeltetéséről, az ünnepek vagy a hétköznapok rendjében betöltött szerepéről, harminc muzeológus munkájának eredményeként. A tárgyakon keresztül kulturális valóságok, emberi léthelyzetek, az élet kihívásaira adott válaszok elevenednek meg. 

Kenyér, kalács, bor tematikus egységben látható például egy szép szekszárdi szőlőprésorom, amely különleges módon ötvöz vallási hagyományokat és ad ízelítőt a szőlész-borász élet derűjéből. Megjelenik rajta Szűz Mária alakja a bűnösök menedékéhez intézett könyörgő felirattal, alatta a szőlő és a szőlőművelők, valamint a kocsmárosok védőszentjeként tisztelt Szent Orbán. Ugyanakkor egy „borivóknak való” zsoltárparafrázis is olvasható rajta. 

Az ünnep fogalma alá rendezett egység egyik érdekes tárgya egy csonka Madonna-szobor. A mai Győr-Moson-Sopron megye területén található Vitnyédről származik, s története jól mutatja, hogy az egykori szakrális tárgyak hogyan válnak műtárgyakká. A szobor a 18. század második felében készült, Szűz Máriát ábrázolja, bal karján a gyermek Jézussal. A 20. század közepén a templomból annak padlására került, onnan pedig hamarosan egy parasztházba, s a házi ájtatosságban betöltött szerepét is levetkőzve vált végül múzeumi műtárggyá. A szobrot szemlélve nemcsak a mariazelli kegyszobor jutott eszembe, amire a leírás is utal, hanem annak „fiatalabb mása”, a Vitnyédhez közeli Osli Mosolygó Máriája is. Mindkét kegyhely, a nagy és a kicsi egyaránt célpontja volt annak idején a Rábaköz zarándokainak, így nem csoda, ha az ott látott és tisztelt kegyszobrok naiv másai megjelentek templomaikban.

Az első időszaki kiállításon bepillantást nyerünk a muzeológusi munka legizgalmasabb részébe, a tárgyak története utáni nyomozásba is. Ez a folyamat szívós, kitartó kutatómunkát, a szakirodalom alapos ismeretét kívánja, ugyanakkor kreativitást az analógiák keresése és a restauráláskor előbukkanó nyomok kutatása során.

A kiállítás legrégebbi tárgya egy maja cserépedény, amely rituális célokra készült valamikor a 6. és 9. század között. A legújabb tárgy pedig a bajai dobóháló, melyet új anyagokból, de a régi, hagyományos technikával készítettek 2021-ben.

E két tárgy önmagában is rengeteg egymástól távoli dimenziót hordoz, melyeket hídként köt össze a néprajztudomány és a Néprajzi Múzeum. 

Paládi-Kovács Attila a tárlatot megnyitó beszédében Bátky Zsigmondot, a Néprajzi Múzeum egykori igazgatóját is idézte, aki ezt írta már 1906-ban: „A ma még néprajzinak nevezett múzeumokból más gyűjtemények bevonásával olyan múzeum fog kialakulni, mely a földglóbuszt átfogva az egész emberiség művelődését fogja illusztrálni a maga természetes fejlődésében, egyszóval általános művelődéstörténeti múzeummá lesz.” Az új Néprajzi Múzeum nagy küldetése e vízió valósággá tétele is. 

Az első kiállítások ígéretesen vezetnek ezen az úton. A múzeum hatalmas külső és belső terei további ígéreteket hordoznak. Egyrészt szabadon bejárható modern közösségi tereket kínálnak parkkal, kilátóval, kávézóval, étteremmel, múzeumi bolttal, ingyenesen látogatható kiállítási és múzeumpedagógiai terekkel. A Kerámiatéren túl bárki megtekintheti a Budapest Aranykora című interaktív tárlatot is, melynek középpontjában egy 55 négyzetméteres városmakett áll. S mindez moziteremmel, könyvtárral, archívumi kutatószolgálattal, a gyűjteményi állandó kiállítás további részeivel, gyermek- és ifjúsági kiállításokkal bővül majd a jövőben. Mind az érdeklődők, mind a szakma, a néprajztudomány és a hozzá kapcsolódó társaságok, a kutatók, muzeológusok, egyetemi hallgatók otthonra találhatnak az új Néprajzi Múzeumban. 

A szakmai megnyitó napjának légkörét az öröm szóval tudom a legjobban, legkifejezőbben jellemezni. Kollégák, szakmabeliek örültek együtt a megérkezésnek, régi ismerősök találkoztak és örültek egymásnak s a közös ügy, a közös szerelem, a néprajz sikerének. 

Az otthonra találás hosszú folyamat. Most kezdődik. Modern, egész Európa, sőt a világ által csodált terekben. A miliő egészen más, a feladat és a küldetés azonban adott és változatlan: az egyetemes emberi kultúra szolgálata.

Szerző: Borsodi Henrietta 

Fotó: Merényi Zita 

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. június 12-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria