Az éjjeli őrök éneke – Érsekségi ékességek (23.)

Kultúra – 2021. október 10., vasárnap | 16:00

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra, kulturális értékek gondozását, méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozat indult a főegyházmegye honlapján. Ezúttal a veszprémi székesegyház zenei életének egy érdekességét, az éjjeli őrök énekét ismerhetjük meg.

Pfeiffer János A veszprémi székesegyház zenéjének története című könyvébe nem véletlenül került be egy rövid fejezet a fent olvasható címmel. A középkorból eredő „bakternóta” zeneileg nem kiemelkedő alkotás, hiszen általában csak egy hangon recitált, a sorok végén lelépő kvárt hangköz mutatja a dallamot, azonban szövegileg annál nagyobb jelentőséggel bír.

A rendszerint versekbe foglalt jókívánságokat, vallásos tartalommal, esetleg személyes vonatkozásokkal tűzdelték. Több helyen papok írták a szöveget, nehogy nagyon világi témájúak legyenek.

A veszprémi helyi hagyomány Padányi Bíró Márton (1693–1762) veszprémi püspöknek tulajdonítja a kikiáltó éneket. Padányi püspök nemcsak a székesegyház zenei életének megszervezésére fordított nagy gondot, hanem az éjjeli őrök intézményének a szervezése is az ő nevéhez köthető. Padányi püspök évekre Sümegre helyezte székhelyét, és onnan irányította a veszprémi egyházmegyét. Ugyanebből a korból a sümegi éjjeli őrök énekét is ismerjük, és nagyon nagy hasonlóságot mutat a veszprémi szöveggel.

A kikiáltó a káptalantól kapta a díjazását, és este 9 órától hajnali 4-5 óráig járta végig az utcákat.

Kilencet ütött az óra,
Kiki vigyázzon házára.
Tűz nem legyen kárunkra,
Mitől mentsen Egek Ura.
Dicsértessék Egek Ura!

Tizet ütött már az óra,
Elmégy te is nyugovóra.
De nincs írva homlokodra,
Mire virradsz föl holnapra?
Örömre e, avagy búra?
Imádkozzál 10 az óra
Dicsértessék Egek Ura!

Óra ütött tizenegyet,
Háromságban hiszünk egyet.
Dicsérjük a Szűz Máriát,
Ki nekünk szülte Szent Fiát.
A károktól, hogy megmentsen,
Menyországba hogy felvigyen.
Tizenegyet üt az óra,
Dicsértessék Egek Ura!

Óra ütött tizenkettőt,
Áldjad ember a Teremtőt.
Az Úr adja virradtát,
Nem igérte meg honlapját
Óra ütött tizenkettőt,
Áldjad ember a Teremtőt.

Éjfél után ütütt egyet,
Már egy nappal értünk többet.
Azt várja mint térésünket
Adjuk neki szívünket,
Jobbítsuk meg életünket.
Éjfél után ütött egyet.

Éjfél után óra kettő,
Dicsértessék a Teremtő!
Szűz Mária édes Anyánk,
Kegyes szemmel tekints reánk.
Ne hagyd el hív szolgáidat!
A halálunk után mutasd
Meg a szent boldogságodat.

Éjfél után óra kettő,
Dicsértessék a Teremtő!

Éjfél után három,
A Szentháromságot áldom.

Négy az óra felkeljetek,
Őrzőangyalt és szenteket
Dicsérjétek, azok lesznek
Mindig a ti segítségtek.
Négy az óra felkeljetek,
És az Istent dicsérjétek!

Pfeiffer János – Szigeti Kilián:
A veszprémi székesegyház zenéjének története

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria