Békesség, remény, szeretet – A karácsony füveskönyve

Kultúra – 2021. december 11., szombat | 15:07

A Lazi Kiadó által gondozott kötetben egyházi és világi személyek adventtel és karácsonnyal kapcsolatos érzéseit, gondolatait olvashatjuk.

Richard Brautigan amerikai író azon elmélkedik, hogy nem ismeri az örökkévalóság teljes dimenzióját, de biztosan tudja, hogy „hosszabb, mint várni a karácsony érkeztét”.

Anselm Grün bencés szerzetes, pap, teológus vallja:

minden várakozásban a karácsony nyugalma van jelen, „a sejtelemé, hogy életünk egy ember vagy esemény jövetelével világosabb és teljesebb lesz”.

A száz éve született Pilinszky János számára az advent „a várakozás megszentelése… Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár… Mire is várakozunk advent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön”.

Handel H. Brown amerikai író szerint a karácsony elvesztette jelentőségét számunkra, „mert elvesztettük a várakozás lelkületét. Nem tudunk előírásra készülni. De egy élményre készülnünk kell.”

Ürögdi Ferenc költő tömören, két sorban foglalja össze a Megváltó Krisztus születésére való készületünket, várakozásunkat: „Minden advent kegyelem: / vétkem jóvátehetem.”

Az értünk, bűneinkért megtestesült Szeretet-Isten születésének ünnepéről Gáncs Péter evangélikus püspök leszögezi: „A karácsony nem emberi találmány, a karácsony Isten meglepetése… A karácsony az újrakezdés ünnepe, amelynek jelentőségét a teremtéshez lehet mérni. Isten nem törődött bele, hogy az ember a világosság helyett a sötétséget, az élet helyett a halált választotta, ezért küldte a földre Jézust, akinek segítségével mindenki újrakezdheti életét.”

A magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, Kosztolányi Dezső úgy érzi, hogy

a „karácsonyi világban” sétálva „minden léptemmel tisztább és igazabb leszek. Valami csendesség van ma a világban, s láthatom azt, amit a köznapokon oly sokszor keresek, és sohasem találok: az életet… Ma újra hívő vagyok.”

Varga Imre szobrász szomorúan állapítja meg, hogy korunkban a karácsony is profanizálódott, a fogyasztói szemlélet uralja az ünnep előtti időszakot és magát az ünnepet is: „Ez már nem karácsony, hanem nyomorult tolongás; ez már nem Krisztus-várás, hanem ajándékvárás; ez már nem meghittség, hanem külsőséges csillogás.” Ám nem a karácsonyi ünnep, nem annak lényege változott meg, hanem mi magunk. „Tönkretettük az ünnepet. Térjünk vissza a lényeghez. Krisztus nélkül nincs karácsony, nélküle nincs értelme az egésznek.” Jerry Seinfeld amerikai humorista, rendező így fogalmazza meg karácsony igazi szellemét: „segíteni másoknak”.

Calvin Coolidge egykori amerikai elnök állítja: nem időpont vagy időszak a karácsony, hanem lelkiállapot. „Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ez a karácsony igazi szelleme. Ha ezekre gondolunk, megszületik majd bennünk a Megváltó, és kigyúl fejünk fölött egy csillag, reménysugarát küldve a földre.”

Charlotte Carpenter amerikai énekesnő pedig figyelmeztet: „Ne feledd: ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.”

Különösen megszívlelendő Bábel Balázs kecskemét-kalocsai érsek intelme: „A karácsony ünnepe, hangulata évente egyszer élhető meg. Ám a karácsony mondanivalója egy életre szól.”

Ehhez kapcsolódnak az angol Charles Dickensnek, a világirodalom egyik legtündöklőbb alkotójának sorai: „Meg fogom ünnepelni a karácsonyt a szívemben, és próbálom egész évben is ünnepelni.”

A XIX. században élt német katolikus költő és misztikus, Angelus Silesius is arra figyelmeztet: „Szülessen meg bár Krisztus ezerszer Betlehemben, örökre elveszünk, ha nem születik meg a szívünkben.”

A XX. század második felének kimagasló erdélyi költője, Szilágyi Domokos is hasonlóan fogalmaz:

Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony.

Mindennap megélhetjük karácsony örömét, ha engedjük, hogy az isteni szeretet átsugározzon rajtunk a többi ember felé. Ahogyan Kalkuttai Szent Teréz anya írja: „Minden alkalommal karácsony lesz, amikor rámosolyogsz testvéredre, és segítő jobbot nyújtasz neki.”

Békesség, remény, szeretet – A karácsony füveskönyve
Lazin Könyvkiadó, 2021

A Békesség, remény, szeretet – A karácsony füveskönyve című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria