Blogkönyv és szentbeszédek – Új könyvek Mindszenty Józsefről

Kultúra – 2020. május 6., szerda | 19:59

Negyvenöt éve ezen a napon hunyt el Mindszenty József. A bíboros szellemi hagyatékát őrző Magyarországi Mindszenty Alapítványkét kötetet jelentetett meg az évfordulóra. Az eddigi legformabontóbb kötet a #Mindszenty. Interaktív blogkönyv fiataloknak címet viseli, a másik kiadvány a bíboros amerikai követségen mondott szentbeszédeit tömöríti 1957–1961-ig.

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány legizgalmasabb újdonságát #Mindszenty. Interaktív blogkönyv fiataloknak címmel Kovács Attila Zoltán és Kovács Gergely szerkesztették. Kovács Gergely posztulátor Mindszenty József. A leghűségesebb pásztor című könyvének szövegét Balogh Margit, az MTA doktora, történész szakmai segítségével frissítették, így a kötet Mindszenty bíboros személyét és hitvalló élettörténetét teljes történeti hűséggel mutatja be. Különleges és egyedi a kiadvány azért is, mert a kapcsolódó gazdag képes összeállítás internetes és mobilapplikációs kódokkal, hivatkozásokkal ad hozzá a leírtakhoz képeket, filmeket, hanganyagokat és további érdekes tartalmakat. (196 oldal, ára: 4000 Ft)

Az Igehirdetésem. Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957–1961 című kötetet Fejérdy András, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa szerkesztette és jegyzetelte, valamint a bevezető tanulmányt is ő írta.

„Az Amerikai Egyesült Államok követségén töltött időszakból eddig publikált Mindszenty-iratok témája túlnyomórészt politikai vonatkozású. Az árnyalt Mindszenty-kép megrajzolásához azonban nem elegendő ezeket a hivatalos, diplomáciai-politikai jellegű dokumentumokat vagy éppen környezetének a bíboros gondolatait rögzítő feljegyzéseit számba venni. A bíboros összetett alakját csak akkor lehet megérteni, ha tekintettel vagyunk arra: Mindszenty identitásának középpontjában papi-lelkipásztori hivatása állt. Ennek megértéséhez és feltárásához fontos forráscsoportot alkotnak a pap igehirdető-tanító feladatához szorosan kapcsolódó szentbeszédek. A bíboros személyének és gondolkodásának jobb megértését – valamint az »aranykalitkában« töltött hétköznapok teljesebb megismerését – kívánja szolgálni ez a kötet, amikor – egy hosszabb távú projekt első lépéseként – a budapesti amerikai követségen 1957–1961 között elmondott homíliákat teszi elérhetővé magyar nyelven.”  – írja Fejérdy András a bevezetőben. A homíliákat Csimma Ágnes fordította magyarra.

Forrás és fotó: Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria