Eucharisztia. Elmélkedések hitünk szent Titkáról – Válogatás Halász Piusz eddig kiadatlan írásaiból

Kultúra – 2021. augusztus 29., vasárnap | 17:21

Kiss L. Gábor, Szombathelyi egyházmegyés lelkipásztor és Szabó Ferenc SJ szerkesztésében jelent meg Halász Piusz O.Cist Eucharisztia. Elmélkedések hitünk szent Titkáról című könyve. A könyv válogatást ad a ciszterci szerzetes eddig zömmel kiadatlan írásaiból, amelyhez a jegyzeteket Kiss L. Gábor mellett Szabó Ferenc SJ készítette.

„Krisztus középpont. Egyháznak és világnak, teremtésnek és megváltásnak, szentmisének és égi lakomának, történelemnek és üdvtörténetnek, földi- és örök életnek, Mindennek Ő a középpontja. Keresztje ezért virágzik Eucharisztiát, s terem gyümölcsöt ma is. Maradandót.” E szavakat olvashatjuk Kiss L. Gábor bevezetőjében, aki szerint Halász Piusz (1909–1994) ciszterci szerzetes írásai azért is érdemesek közzétételre, mert

ami bennük elméleti, az kiérlelt teológia; ami gyakorlati, az átélt misztérium és magyar teológia, „mely értelmes hódolatra indít”.

A frissen megjelent szöveggyűjtemény teológiai eszmélődéseket, elmélkedéseket, szentségimádásnál használható naplójegyzeteket tartalmaz, melyek a szerző mesterének, Prohászka Ottokárnak eucharisztikus misztikáját idézik. Az írások rendkívül aktuálisak a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülő keresztények számára is, de a kongresszus utáni időszakban a szentmise és szentségimádás mindennapi megéléséhez is lelki vezetést és kapaszkodókat adnak.

Halász Piusz már a II. vatikáni zsinatot megelőzően is jelentősen hozzájárult a liturgikus lelkiség elmélyítéséhez, a Papi lelkiség című folyóiratban megjelent tanulmányai az egyházmegyés és szerzetes papság lelkiségének teológiai megalapozását segítették elő. A zsinat korszerűsítési programját lelkesen üdvözölte, tanítását pedig igyekezett megismertetni, apostoli tevékenységében a gyakorlatba átvinni. Élete második felében megtapasztalta az üldöztetést, a külső és belső szenvedést. Utolsó naplójegyzetei az „eucharisztikus Jézushoz” való közelségéről tanúskodnak és belső derűt tükröznek.

P. Kozma Imre OH ajánlásában kiemeli, hogy Halász Piusz atyában a rendtársak, a barátok, a lelkivezetését követők a „második Prohászkát” látták.

A kötet elérhető a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó kínálatában.

Forrás és kép: Szombathelyi Egyházmegye; Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria