EVANGELII GAUDIUM Don Boscóval – Antonio Carriero szerkesztésében, Ferenc pápa előszavával

Kultúra – 2021. november 6., szombat | 15:00

A kötet szerkesztője szalézi szerzetes, az Avvenire olasz katolikus napilap munkatársa. Korábban ő jelentette meg a kétkötetes, Ferenc pápa szótára című könyvet. A mostani kötetben a Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdí»tásához szalézi szerzetesek által írt kommentárokat, magyarázatokat olvashatunk.

Carriero atya kiemeli: azért, hogy ne tűnjön el az evangéliumnak az az öröme, amelyről Don Bosco fiataljai és munkatársai körében tanúságot tett, segítséget ad a szaléziaknak a Szentatya apostoli buzdítása. Don Bosco küldetése elsősorban az volt, hogy a szegény, elhagyott, veszélyeztetett, illetve veszélyessé vált fiatalsággal törődjön. A fiatalok világa – az ő korában és napjainkban is – sokszor félelmet kelt a felnőttekben, „kiszámíthatatlansága, a megszokottól eltérő nyelvezete, provokatív gesztusai nehezítik a vele való kapcsolatunkat”.

Egy szalézi szerzetes számára a fiatalok sosem megoldandó problémát, hanem mindig is lehetőséget jelentettek, jelentenek, és ez a jövőben is így lesz.

Alfred Maravilla idézi Don Bosco harmadik utódját, Don Rinaldit, aki így jellemezte őt: „Igazi misszionárius volt, akit valósággal felemésztett a lelkek iránti szenvedély. Legfőbb gondja az volt, hogy a missziók iránti lángolást fiaiban is felszítsa.” Az Egyházon belül ez a missziós lelkület a Szalézi Család identitásának egyik legfontosabb alkotóeleme, az egyik legsajátosabb dimenziója. Maravilla atya kifejti: Ferenc pápa „ma arra buzdít bennünket, hogy éljük meg karizmánknak ezt a missziós jellegét, hogy szalézi hivatásunkat az állandó misszió állapotában éljük, és hogy szüntelenül próbáljunk elérni »az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára«.” Don Bosco missziós lelkületének az alapja „az az öröm, hogy keresztények lehetünk, hogy ismerhetjük Jézus Krisztust, és hogy az Ő Egyházához tartozhatunk, és ez a mások üdvösségéért vállalt szenvedésben jut kifejeződésre”.

Guillermo Basanes megvilágítja: az iskola és a hitoktatás két olyan „fantasztikus” szalézi missziós terep, amelyek „az evangélium kimeríthetetlen gazdagsága különböző szempontjainak a megnyilvánulását és jobb kibontakozását” segítik elő. Basanes atya állítja: az evangélium hirdetésének egész története mindig is a „Szentlélek és a sár” története volt. Ám sem „a körülmények korlátai”, sem az „út sara” nem jelentett soha akadályt Don Bosco „misszionáriusi szíve” számára. Sőt inkább úgy látszott, mintha minden egyes korlát, sáros útszakasz még inkább szította, még inkább lángra lobbantotta volna szeretett fiataljai lelki üdvéért való buzgóságát. „Mindig mentem előre, úgy, ahogy azt az Úr sugallta, és ahogy a körülmények megkívánták” – írta visszaemlékezéseiben.

Alessandra Smerilli nővér és közgazdász rámutat: apostoli buzdításában Ferenc pápa arra hív bennünket, hogy néhány korunkat közelről érintő kihívásra reagáljunk. Ezekre a kérdésekre a Szentatya az Egyház, illetve a szegények iránti aggódó lelkipásztori szeretet nézőpontjából tekint.

Gondot fordítani a szegényekre és az igazságosságra, amire Izajás és a többi próféta is figyelmeztet, „az első alapvető ismérve annak, hogy valóban Istennek, nem pedig valamilyen bálványnak szolgálunk”.

Ferenc pápa két kiemelkedően fontos felszólító mondatra teszi a hangsúlyt: mondjunk nemet a kirekesztésre és mondjunk nemet az egyenlőtlenségre. Egy olyan bolygón kell élnünk, ahol minden évben több mint 3 millió 5 év alatti gyermek hal meg alultápláltság következtében, miközben körülbelül 1,6 milliárd tonnányi étel, valamint a Genfi-tó háromszorosának megfelelő ivóvíz megy veszendőbe. Alessandra nővér tényként állapítja meg: egy olyan gazdasági rendszer, amely „ilyen mérhetetlen sok élelmiszert és ivóvízforrást pazarol el, miközben képtelen az éhezőket – főleg a gyerekeket – az éhhaláltól megmenteni, nem igazságos és nem is vezet fejlődéshez, amennyiben a fejlődés szót úgy értelmezzük, hogy az minden egyes emberre és az egész emberre vonatkozik”. Ferenc pápa határozottan nemet mond minden olyan gazdaságra, illetve az olyan költségvetésre, mely nem a személy, hanem kizárólag a haszon szolgálatában áll. Létezik viszont olyan gazdaság is, ami támogatandó, mivel a közjót, a befogadást, a valódi fejlődést, „azaz minden ember és az emberi személy minden dimenziójának fejlődését segíti elő”.

Tullio Lucca Szűz Máriát állítja példának elénk, aki az angyali üdvözletet követően késlekedés nélkül elmegy rokonához, Erzsébethez, és a kánai menyegzőn is ő az, aki észreveszi, hogy a násznépnek mire van szüksége. Egy olyan Egyháznak a példaképe, „amely – mint igazi anya – a szívében őrzi a nagy ajándékot, magát Jézust, hogy másoknak is továbbadhassa. Mi – egyénileg és közösségileg – szintén arra vagyunk meghíva, hogy

kövessük Máriát, akiben nincs olyan jellegű igyekezet, hogy ő csinálhasson valamit, hanem tökéletesen ráhagyatkozik az Úr akaratára, tiszta szívvel örvendezik a másikban felfedezett csodákban, és készen áll arra, hogy útja során minden szenvedés mellé kísérőül szegődjön.”

A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót. A Szentatya leszögezi: „A szalézi természeténél fogva optimista, mindig pozitívan tekint a fiatalra. Ahogy Don Bosco is tanítja, a szalézi felismeri mindegyikőjükben, a lázadóban és a rendbontóban is azt a »jóra való hajlamot«, amelyen türelemmel és bizalommal dolgoznia kell.

A szalézi az öröm hordozója, azé az örömé, amely abból fakad, hogy Jézus Krisztus feltámadt, magában foglalva minden emberi kondíciót.

Isten nem zár ki senkit… Szeret minket, és megbocsát. És ha megengedjük magunknak a rácsodálkozást erre, mint az az ember, akinek nincs veszítenivalója, érezni fogjuk, ahogy szívünket elönti a szeretet.”

A könyvet Gyurácz-Németh László és Szabó Judit fordította.

Evangelii Gaudium Don Boscóval
Antonio Carriero szerkesztésében, Ferenc pápa előszavával
Don Bosco Kiadó, 2021

Az Evangelii Gaudium Don Boscóval – Antonio Carriero szerkesztésében, Ferenc pápa előszavával című könyv megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria